Gwneud cais am Fwrseriaeth Hyfforddi

Cefnogaeth Hyfforddiant a Sgiliau

Darganfyddwch sut i wneud cais am fwrsariaeth hyfforddi.

Adeiladu eich hyder:

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiada fyddai o fudd i chi, eich corff a’ch cynulleidfa ffilm, ond mae’r costau yn ormod, gallwch gyflwyno cynnig ar gyfer cefnogaeth.

Gweler ein canllawiau isod am fwy o fanylion a chyflwyno cynnig. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Dewiswch dab i weld...

Y nod ydy galluogi staff a gwirfoddolwyr mewn cyrff sydd yn aelodau i adeiladu hyder, sgiliau newydd a gwella datblygiad proffesiynol eu hunain, eu corff a’r rhwydwaith Canolfan ehangach.

Ers 2013, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cefnogi’r sector arddangos Cymreig gyda 143 o fwrseriaethau ac rydym wedi cynnal dros 2,210 o ymgysylltiadau unigol gyda gwahanol weithdai, cymorthfeydd a digwyddiadau.

 

Darllenwch ein Canllawiau (Mae'n ddrwg gennym, mae'r dudalen hon yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd). Lawrlwythwch yma neu edrychwch isod.

  • Derbynnir ceisiadau am fwrsariaethau hyfforddi / sgiliau ar sail dreigl trwy gydol y flwyddyn heb unrhyw ddyddiadau cau penodol. (*Mae'n ddrwg gennym, mae'r dudalen hon yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd).
  • Darllenwch ein Canllawiau Hyfforddi lawrlwythwch yma*
  • Anfonwch eich Ffurflen Gais atom lawrlwythwch yma*
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

  • Datblygu Cynulleidfa – gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ffilm ar draws Cymru.
  • Gwyliau – Gwyliau neu rwydweithiau arloesol sy’n cwrdd ag un neu fwy o flaenoriaethau CFfC.
  • Gwnaethpwyd yng Nghymru – Prosiectau Strategol a Pitch Pots ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig.
  • Datganiadau Ffilm Newydd – cefnogaeth farchnata ar gyfer rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghreifftiau o’n gwaith hyd yma, gweler uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

 

Gwneud cais am Gyrsiau Hyfforddi AMA

Distributor Slate Days 2019

^
CY