Gwneud cais am Fwrseriaeth Hyfforddi

Cefnogaeth Hyfforddiant a Sgiliau

Darganfyddwch sut i wneud cais am fwrsariaeth hyfforddi.

Adeiladu eich hyder:

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Darllenwch ein Canllawiau Hyfforddi a Sgiliau cyn wneud cais.

Dewiswch dab i weld...

Y nod ydy galluogi staff a gwirfoddolwyr mewn cyrff sydd yn aelodau i adeiladu hyder, sgiliau newydd a gwella datblygiad proffesiynol eu hunain, eu corff a’r rhwydwaith Canolfan ehangach.

Ers 2013, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cefnogi’r sector arddangos Cymreig gyda 143 o fwrseriaethau ac rydym wedi cynnal dros 2,210 o ymgysylltiadau unigol gyda gwahanol weithdai, cymorthfeydd a digwyddiadau.

Gallwch weld ein canllawiau yma (neu lawrlwytho fel dogfen PDF neu Word ).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant a sgiliau’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Cynulleidfaoedd:

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, newyddion ffilm a chyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel Film Feels.

Gwneud cais am Gyrsiau Hyfforddi AMA
^
CY