Gwneud cais am Fwrseriaeth Hyfforddi

Cefnogaeth Hyfforddiant a Sgiliau

Darganfyddwch sut i wneud cais am fwrsariaeth hyfforddi.

Adeiladu eich hyder:

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiada fyddai o fudd i chi, eich corff a’ch cynulleidfa ffilm, ond mae’r costau yn ormod, gallwch gyflwyno cynnig ar gyfer cefnogaeth.

Gweler ein canllawiau isod am fwy o fanylion a chyflwyno cynnig. Darllenwch ein Blaenoriaethau os gwelwch yn dda.

Dewiswch dab i weld...

Y nod ydy galluogi staff a gwirfoddolwyr mewn cyrff sydd yn aelodau i adeiladu hyder, sgiliau newydd a gwella datblygiad proffesiynol eu hunain, eu corff a’r rhwydwaith Canolfan ehangach.

Ers 2013, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi cefnogi’r sector arddangos Cymreig gyda 143 o fwrseriaethau ac rydym wedi cynnal dros 2,210 o ymgysylltiadau unigol gyda gwahanol weithdai, cymorthfeydd a digwyddiadau.

 

Darllenwch ein Canllawiau (Mae'n ddrwg gennym, mae'r dudalen hon yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd). Lawrlwythwch yma neu edrychwch isod.

  • Derbynnir ceisiadau am fwrsariaethau hyfforddi / sgiliau ar sail dreigl trwy gydol y flwyddyn heb unrhyw ddyddiadau cau penodol. (*Mae'n ddrwg gennym, mae'r dudalen hon yn cael ei chyfieithu ar hyn o bryd).
  • Darllenwch ein Canllawiau Hyfforddi lawrlwythwch yma*
  • Anfonwch eich Ffurflen Gais atom lawrlwythwch yma*
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

  • Datblygu Cynulleidfa – gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ffilm ar draws Cymru.
  • Gwyliau – Gwyliau neu rwydweithiau arloesol sy’n cwrdd ag un neu fwy o flaenoriaethau CFfC.
  • Gwnaethpwyd yng Nghymru – Prosiectau Strategol a Pitch Pots ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig.
  • Datganiadau Ffilm Newydd – cefnogaeth farchnata ar gyfer rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghreifftiau o’n gwaith hyd yma, gweler uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

 

Gwneud cais am Gyrsiau Hyfforddi AMA
^
CY