Gwneud cais am Fwrseriaeth Hyfforddi

Bwrseriaethau Hyfforddi

Edrychwch sut i wneud cais am fwrseriaeth hyfforddi.

Adeiladu eich hyder:

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Darllenwch ein Canllawiau Hyfforddi cyn wneud cais.

Dewiswch dab i weld...

Y nod ydy galluogi staff a gwirfoddolwyr mewn cyrff sydd yn aelodau i adeiladu hyder, sgiliau newydd a gwella datblygiad proffesiynol eu hunain, eu corff a’r rhwydwaith Canolfan ehangach.

Gallwch weld ein canllawiau yma (neu lawrlwytho fel dogfen PDF neu Word ).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Cynulleidfaoedd:  

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, a newyddion ffilm.

^
CY