Llogi Offer Cinema for All

Image: Sinemaes, National Eisteddfod of Wales (2016)

Cynlluniwyd y i helpu aelodau sydd angen llogi cit ar gyfer dangosiadau pop-up.

Mae ganCinema For All dair set o offer, ac mae gan Canolfan Ffilm Cymru un ohonynt, sydd ar gael i’w logi am brisiau isel.


Er mwyn helpu grwpiau newydd i ddechrau, mae’r pecyn offer yn cynnwys:

  • taflunydd
  • sgrin gludadwy
  • amp
  • seinydd
  • Chwaraewr Blu-Ray a cheblau

I gael mwy o wybodaeth ar sut i logi’r offer sinema, cysylltwch â Cinema for All trwy ffonio 0114 2210 314 neu ewch i’r dudalen we llogi offer yma.

Sbotolau Aelod

Find out more about Sinema Sawdwrn in Carmarthenshire who used the Cinema for All Kit to successfully
launch their screenings before securing funds to buy their own.

^
CY