Cefnogaeth i Wyliau

Darganfyddwch sut i gyflwyno’ch cais.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Mae’r rhaglen cymorth datblygu cynulleidfa yn agored i wyliau ffilm sy’n rhedeg rhaglenni ffilm Prydeinig a rhyngwladol. Dyluniwyd y gainc i alluogi rhaglenni ffilm ddiwylliannol arloesol, anturus a hygyrch ledled Cymru, gan helpu arddangoswyr i fuddsoddi’n rheolaidd mewn dewisiadau ffilm beiddgar ym Mhrydain a rhyngwladol, gan gynhyrchu cyfranogiad manwl gan y gynulleidfa.

Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys cynulleidfaoedd ifanc 16-30 oed, treftadaeth sgrin, cydraddoldeb a chynhwysiant. Darllenwch ein canllawiau isod i ddarganfod a yw’ch syniad yn gymwys i gael cefnogaeth.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan. Darllenwch ein Strategaeth Gwyliau Ffilm 2019.

Dewiswch dab i weld...

Diolch i ariannu’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), rydym yn gosod dwy alwad agored yn flynyddol am brosiectau sy’n anelu at ddod â mwy o ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, i fwy o bobl, mewn mwy o leoedd ledled Cymru. Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

  • AR GAU AR HYN O BRYD. Dyddiadau cau galwadau agored dydd Gwener 10fed Mai 2019 (12pm) a dydd Gwener 5ed Gorffennaf 2019 (12pm).
  • Darllenwch ein Strategaeth Gŵyl - lawrlwythwch yma.
  • Anfonwch eich Ffurflen Gais atom (lawrlwythwch yma).
  • Anfonwch Gyllideb Prosiect atom (yn berthnasol i bob cais) - lawrlwythwch yma. Os ydych angen help i lenwi eich cyllideb, edrychwch ar y ddalen cynghorion cyllideb (yma).
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

Gall Aelodau wneud cais am y cyfan o’r cynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol drwy’r Prif Raglenni Prif Raglenni.

Am enghreifftiau o’n gwaith hyd yma, gweler uchafbwyntiau Canolfan Ffilm Cymru.

2019 yw Blwyddyn Ieithoedd Cynhenid

Read our IYIL 2019 pack to find out about available support.

^
CY