Cefnogaeth i Wyliau

Darganfyddwch sut i gyflwyno’ch cais.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Mae’r Gronfa Arddangos Ffilmiau yn agored i wyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilm Prydeinig a rhyngwladol. Mae’r llinyn wedi’i ddylunio i alluogi rhaglennu ffilmiau arloesol, anturus a diwylliannol hygyrch ledled Cymru.

Darllenwch ein strategaeth gwyliau a’n canllawiau CAFf i weld os ydy eich syniad yn gymwys am genfogaeth.

Dewiswch dab i weld...

Diolch i gyllid y Loteri Cenedlaethol i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI rydym yn rhoi dwy alwad agored yn flynyddol am brosiectau sydd â’r nod o gyflwyno rhagor o ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol i ragor o bobl mewn rhagor o leoedd ar draws Cymru. Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Rydych yn gallu gweld y strategaeth gwyliau yma (neu lawrlwythwch fel dogfen PDF neu Word).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant a sgiliau’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Cynulleidfaoedd:

Hyfforddiant a Sgiliau:

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, newyddion ffilm a chyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol fel Film Feels.

2019 yw Blwyddyn Ieithoedd Cynhenid

Read our IYIL 2019 pack to find out about available support.

^
CY