TAPE Cinema
Prosiect Sinema Gymunedol newydd dair blynedd yn lansio ar draws Gogledd Cymru
19 Medi 2023

Mae Cerddoriaeth a Ffilm Gymunedol TAPE yn lansio prosiect sinema newydd i gymunedau ar draws Gogledd Cymru, gyda chefnogaeth gan Ganolfan Ffilm Cymru.

Mae TAPE, sy’n arbenigo mewn cynhwysiant creadigol, wedi creu prosiect ar y cyd â’u Clwb Cyfryngau – lle diogel a chefnogol sy’n cynnig profiadau ymarferol i garfan o bobl o’r gymuned leol.

Bydd ‘Neighbourhood Watch’, a enwyd gan Josh, un o aelodau’r Clwb Cyfryngau, yn lansio gyda dangosiad o’r ffilm gomedi Brian and Charles a ffilmiwyd yn lleol ac a enwebwyd am wobr BAFTA – yng Nghanolfan Deulu Llanrwst ddydd Gwener 22 Medi.nd Gyda gwesteion arbennig ac ambell i syrpreis i’r gynulleidfa!

Mae Josh yn edrych ymlaen yn arw at y digwyddiad cyntaf:

“Dw i’n hoffi’r syniad o ddod â’r gymuned ynghyd drwy ffilm. Dw i’n falch o fod yn rhan o hyn.”

Esbonia Steve Swindon, Cyfarwyddwr Creadigol TAPE sut mae’r Clwb Cyfryngau yn gweithio a pham fod angen y prosiect hwn:

“Gallwn ddod â phobl ynghyd drwy Glwb Cyfryngau a gweithio fel tîm i ddatblygu prosiectau hynod gyffrous a fydd yn gyswllt i nifer o gyfleoedd creadigol. Mae Neighbourhood Watch yn brosiect hynod gyffrous am sawl rheswm. Mae’n adeiladu ar waith y grŵp o raglennu ffilmiau a’r ystod eang o ddangosiadau a digwyddiadau a gynhaliwyd ganddynt. Mae e hefyd yn symud y gwaith i gymunedau ar draws Gogledd Cymru ac yn cysylltu pobl mewn ffyrdd newydd drwy’r gweithdai sy’n rhedeg ochr yn ochr. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gychwyn arni.”

Bydd Neighbourhood Watch yn dod â dangosiadau misol o ffilmiau annibynnol y DU a ffilmiau rhyngwladol i hyd at bum cymuned rhwng 2023-26, gyda’r potensial i ehangu i ardaloedd eraill gan gynnwys Ynys Môn a Llanfairfechan. Bydd cyfle i’r cymunedau sy’n cymryd rhan i ddatblygu sgiliau megis archebu ffilmiau a marchnata digwyddiadau, gan wneud ffrindiau a thyfu eu rhwydweithiau proffesiynol. Bydd gan bob dangosiad weithdy, westai neu ddosbarth meistr, yn ogystal â’r cyfle i gymryd rhan yn natblygiad prosiect ffilm hir nesaf TAPE, sef Below the Waves, a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Below the Wavesa ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Ychwanegodd Hana Lewis, Rheolwr Strategol Canolfan Ffilm Cymru:  

“Mae gymaint o arloesi yn digwydd ar draws Gogledd Cymru, ond fe wyddom nad yw’n bosib i gymunedau fynychu digwyddiadau bob tro, pa un ai a ydi hynny o ganlyniad i’r argyfwng costau byw, cysylltiadau trafnidiaeth gwael neu ddiffyg gwasanaethau lleol. Y gymuned fydd yn arwain Neighbourhood Watch, gan greu awch am ffilmiau ar eu stepen drws. Mae Clwb Cyfryngau TAPE yn byrlymu â syniadau creadigol ynglŷn â sut i arwain y prosiect yn eu hardal nhw mewn ffordd gynhwysol – ac mae hyn mor bwysig i ni. Ein gobaith yw y bydd eu gwaith yn annog rhagor o bobl i fynd i’w sinema, gan gefnogi sinemâu a gwyliau lleol yn y tymor hir.”

Mae BFI FAN yn rhaglen genedlaethol sydd yn bodoli diolch i gyllid y Loteri Genedlaethol sy’n ceisio sicrhau’r dewis gorau posib o sinema i bawb ledled y DU. Yng Nghymru gweinyddir y cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru, drwy Chapter. Cynlluniwyd prosiect Neighbourhood Watch i ateb amcanion Diwylliant Sgrin 2033 sef strategaeth 10 mlynedd y BFI a lansiwyd yn ddiweddar.

Mae dros £30m yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU gan y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Diwedd.

Darllen rhagor
THE RED SHOES SHOES (1948) Moira Shearer (Restoration Credit UCLA Film & Television Archive In Association With The BFI, The Film Foundation, ITV Global Entertainment Park Circus)
BFI Cinema Unbound: The Creative Worlds of Powell and Pressburger comes to big screens UK-wide this Autumn
15th September 2023

Cinema Unbound: The Creative Worlds of Powell and Pressburger, a major BFI UK-wide film celebration of one of the greatest and most enduring filmmaking partnerships in the history of cinema: Michael Powell (1905-1990) and Emeric Pressburger (1902-1988), best known for their iconic films including THE RED SHOES (1948), A MATTER OF LIFE AND DEATH (1946) and BLACK NARCISSUS (1947), comes to big screens nationwide this autumn. CINEMA UNBOUND: THE CREATIVE WORLDS OF POWELL AND PRESSBURGER today announces a UK-wide programme, funded by National Lottery, with over 56 special events and screenings, in the first round, supported in partnership by BFI Film Audience Network (BFI FAN).

From Martin Scorsese to Matthew Bourne, Kate Bush to Margaret Atwood, Tilda Swinton and Greta Gerwig, Powell and Pressburger have influenced creatives for decades, their bold, subversive and iconoclastic cinema continuing to resonate across the worlds of art, design, theatre, dance and music. This is the largest and most wide-ranging exploration ever undertaken about the work of the legendary writer-producer-director team. Michael Powell and Emeric Pressburger’s incredibly fruitful artistic collaboration at their production company, The Archers, spanned 24 films together made between 1939 and 1972.

Peeping Tom image courtesy of Park Circus / Studiocanal
Peeping Tom image courtesy of Park Circus / Studiocanal

The UK-wide celebration kicks off this autumn on the big screen with the BFI Distribution re-release of I KNOW WHERE I’M GOING! (1945), back in UK-wide cinemas from 20 October. I KNOW WHERE I’M GOING! was recently restored by the BFI National Archive and The Film Foundation in association with ITV and Park Circus, with funding for the restoration provided by the Hobson/Lucas Family Foundation with additional support provided by Matt Spick. BFI Distribution is also re-releasing the iconic dance film THE RED SHOES (1948), in honour of its 75ed anniversary from 8 December. THE RED SHOES was previously restored by the UCLA Film & Television Archive in association with the BFI, The Film Foundation, ITV Global Entertainment Ltd., and Janus Films. Restoration funding for the film was provided by the Hollywood Foreign Press Association, The Film Foundation, and the Louis B. Mayer Foundation. Both restorations have been licensed from Park Circus/ITV. A new restoration of PEEPING TOM (1960) restored by the BFI National Archive and The Film Foundation in association with Studiocanal will be released in UK cinemas by Studiocanal on 27 October.

Studiocanal will also be unveiling a new 4K restoration of THE SMALL BACK ROOM (1949) as part of CINEMA UNBOUND. Restored by the BFI National Archive and The Film Foundation in association with Studiocanal, THE SMALL BACK ROOM will be available via Studiocanal as well as a first ever DCP print for OH…ROSALINDA!! (1955). BFI FAN partners nationwide will also be able to book classic Powell and Pressburger’s titles, A MATTER OF LIFE AND DEATH (1946), BLACK NARCISSUS (1947), and double bills of THE EDGE OF THE WORLD (1937) + RETURN TO THE EDGE OF THE WORLD (1978) as well as the recent restoration of Michael Powell’s BLUEBEARD’S CASTLE (1964) + THE SORCERER’S APPRENTICE (1955). BLUEBEARD’S CASTLE (1964) has been restored by the BFI National Archive and The Film Foundation in association with The Ashbrittle Film Foundation, with funding provided by the BFI National Archive, The Louis B. Mayer Foundation and The Film Foundation. The sublime new restoration of BLUEBEARD’S CASTLE (1964) will also be released by the BFI in a Dual format edition (DVD & Blu-ray) in November.4

Following the huge success of the inaugural BFI Film on Film Festival in June, the season will offer UK-wide audiences a chance to experience the magic of seeing films projected on film, with 35mm print screenings of BLACK NARCISSUS (1947), THE RED SHOES (1948), THE LIFE AND DEATH OF COLONEL BLIMP (1943) and THE TALES OF HOFFMANN (1951), with new prints made with funding from the National Lottery and the additional support of donors to the BFI’s Keep Film on Film campaign.

I know where I'm going (1945), Roger Livesey, Wendy Hiller (Restoration credit BFI National Archive and The Film Foundation in association with ITV_Park Circus)
I know where I’m going (1945), Roger Livesey, Wendy Hiller (Restoration credit – BFI National Archive and The Film Foundation in association with ITV / Park Circus)

Programme highlights up and down the UK and Northern Ireland include aroma-focused immersive screenings of BLACK NARCISSUS (1947) in Chester, Brighton and Glasgow, a series of screenings in Orkney, Mull, the Isle of Tiree and Oban, celebrating Powell and Pressburger’s Island films including I KNOW WHERE I’M GOING! (1945) and THE EDGE OF THE WORLD (1937). Special screenings planned at Much Wenlock, Shropshire, the location for GONE TO EARTH (1949) and Leonardslee Lakes and Gardens, West Sussex one of the key filming locations for BLACK NARCISSUS (1947). Other event highlights include an immersive screening of THE RED SHOES (1948) at Exeter Cathedral and A MATTER OF LIFE AND DEATH (1946) at Nympsfield Airfield Aerodrome, Gloucestershire. Plus, Powell and Pressburger film seasons at cinemas across the country from Cardiff, Derry, Belfast, Glasgow, Nottingham and Sheffield, to Dundee, Folkestone, Cambridge and Manchester.

Powell and Pressburger’s masterpieces were so numerous that in 2022 six of their films appeared in the Sight and Sound Greatest Films of All Time Poll (a feat only matched by Hitchcock). True cinematic visionaries, Powell and Pressburger worked with an exceptionally talented creative team of long-term collaborators as The Archers. This included Alfred Junge (production designer), Hein Heckroth (production designer and costume designer), Jack Cardiff (cinematographer), Ivor Beddoes (sketch artist), Arthur Lawson (art director) and Brian Easdale (composer) as well as actors including Roger Livesey, Anton Walbrook, Moira Shearer, Deborah Kerr, Kathleen Byron and Sabu. Together they created some of the richest and most memorable films in the story of cinema, the impact of which continues to be felt today.

Members of Film Hub Wales can still apply for funding to present events and screenings that celebrate the work of Powell & Pressburger and their influence. Read our funding guidelines and submit an application.

ENDS.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Darllen rhagor
Canolfan Gelfyddydau Wyeside
O ddiwylliant yr hinsawdd i ffilmiau teulu am ddim: Beth sy'n digwydd mewn sinemâu yng Nghymru
4ydd Gorffennaf 2023

Mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) wedi dyfarnu £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i naw sinema annibynnol a gwyliau ffilm yng Nghymru drwy ei Gronfa Arddangosfa Ffilm.

Bydd arian yn galluogi cymunedau Cymru i wylio ffilmiau annibynnol a rhyngwladol diweddaraf y DU ar garreg eu drws. O ffilmiau animeiddio queer byrion yng Nghaerdydd, i gerddoriaeth fyw a nosweithiau ffilm yn Nhywyn, mae amrywiaeth enfawr o weithgareddau i ddewis ohonynt.

Mae'r prosiectau a ariennir yn rhannu'r nod o gynnig digwyddiadau sy'n ymwybodol o'r hinsawdd am brisiau fforddiadwy. Mae Gŵyl Ffilm Cymru Un Byd yn cynnal eu digwyddiad 'Ecosinema' gyda'r thema 'Byd Arall yn Bosibl,' sy'n cynnwys dwy stori hinsawdd fer ar y sgrin o Bangladesh a digwyddiad mewn partneriaeth â'r Gynghrair Gweithwyr y Tir, i gyd ar sail 'talu'r hyn rydych chi awydd'.

Mae Annita Nitsaidou, Swyddog Marchnata Gŵyl WOW yn esbonio pam mae'r rhain yn themâu pwysig ar gyfer WOW yn 2023:

Mae’r argyfyngau hinsawdd a chostau byw yn ddau fater sydd mor lleol ag y maent yn fyd-eang, yn union fel Ecosinema. Rydym am bwysleisio brys newid hinsawdd, ei natur fyd-eang a'r angen am atebion cynaliadwy - gan ein hatgoffa ni i gyd fod 'Byd Arall yn Bosibl'. Rydym bob amser wedi credu yng ngrym adrodd straeon i greu newid cymdeithasol a thrwy wneud 'Ecosinema' yn hygyrch gyda'n cynnig 'talu'r hyn rydych chi awydd', bydd yn parhau i gynnig llwyfan i wneuthurwyr ffilm, gweithredwyr a chynulleidfaoedd ddod at ei gilydd a chymryd rhan mewn sgyrsiau ystyrlon. Man lle gall pobl ddysgu, cael eu hysbrydoli a bod yn rhan o gymuned sydd wedi ymrwymo i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y byd.

Mae gan Ŵyl Animeiddio Caerdydd (CAF) lu o ddigwyddiadau ar gael drwy'r flwyddyn, o ddangosiadau misol am ddim yn eu Nosweithiau Animeiddio Caerdydd, i ddangosiadau rheolaidd am ddim i glybiau ffilm i'r teulu yn Chapter yn Nhreganna ac yng nghanolfan Oasis yn Sblot. Maent hefyd yn parhau â'u llinyn 'Planet Positive' o ddangosiadau a sgyrsiau ar sut y gall animeiddio helpu i frwydro yn erbyn yr argyfwng hinsawdd.

Mae Cyfarwyddwr yr Ŵyl, Lauren Orme, yn esbonio sut mae CAF yn creu cymuned o amgylch animeiddio yng Nghymru:

Mae CAF yn ymwneud â dod â phobl at ei gilydd o amgylch cariad at animeiddio. Rydym yn cynnal rhaglen drwy gydol y flwyddyn o ffilmiau, sgyrsiau a gweithgareddau y gall pobl gymryd rhan ynddynt, i feithrin y gymuned garedig a chroesawgar yr ydym wedi ei hadeiladu o amgylch animeiddio dros y naw mlynedd diwethaf - sy'n bwysicach nag erioed ar ôl y cyfnod clo. Rydym yn gwneud ein rhaglen yn fwy hygyrch a chynhwysol trwy gapsiynau a dehongli BSL, ac yn sicrhau bod ein digwyddiadau'n rhad ac am ddim lle bynnag y gallwn. Rydym yn ddiolchgar iawn am gefnogaeth barhaus Canolfan Ffilm Cymru, sydd wedi helpu CAF i dyfu ers ein gŵyl gyntaf.

Ymhlith uchafbwyntiau eraill Cymru gyfan mae ffilmiau am ddim i deuluoedd yn y Magic Lantern yn Nhywyn a digwyddiadau arbennig sy'n ymwybodol o'r hinsawdd fel rhan o fenter 'Tywyn Gwyrddach'. Yng Ngŵyl Animeiddio Japaneaidd Kotatsu bydd caffi Manga am ddim ochr yn ochr â digwyddiadau, lle gall cynulleidfaoedd ddarllen comics Japaneaidd ar ôl gwylio ffilm. Yn Cellb ym Mlaenau Ffestiniong, mae ganddynt ddangosiadau PicZ Ieuenctid misol lle gall eu pobl ifanc Clwb Clinc wylio ffilmiau am brisiau fforddiadwy, tra hefyd yn adeiladu eu sgiliau o flaen tŷ, tafluniad, technegol a thechnegau cyfryngau.

Hana Lewis, Rheolwr Strategol Canolfan Ffilm Cymru sy'n egluro amcanion y gronfa:

Mae'r gronfa arddangos ffilm yn bodoli i helpu sinemâu, gwyliau a sgriniau cymunedol i ddod â'r ffilmiau annibynnol a rhyngwladol gorau yn y DU i gynulleidfaoedd ledled Cymru. Mae arddangoswyr o Gymru yn llywio heriau difrifol fel yr argyfwng costau byw, tra hefyd yn addasu ar adeg o argyfwng hinsawdd byd-eang. Dyw hyn ddim yn beth hawdd i'w wneud ond dydyn nhw byth yn methu meddwl yn greadigol - sy'n golygu mai sinemâu a gwyliau Cymru yw'r llefydd gorau o hyd i wylio ffilmiau ac i gynulleidfaoedd fwynhau noson allan fforddiadwy. Mae buddsoddi i ddiogelu'r gwasanaethau cymunedol hyn yn hanfodol.

Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Ffilm Cymru, sy'n rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN) gan ddefnyddio arian gan y Loteri Genedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ledled y DU. Gweinyddir arian yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel Sefydliad Arweiniol y Ganolfan Ffilm.

Mae dros £30m yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU gan y Loteri Genedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Vacancy montage
Swyddi: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (ar gau)
 • Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (Llawrydd)
 • Graddfa: £200 y diwrnod
 • Contract: 67 diwrnod (tua 2.5 diwrnod yr wythnos - Hydref 2023 i Mawrth 31, 2024.
 • Lleoliad: Mae gofod swyddfa ar gael yn Chapter yng Nghaerdydd. Gellir cyflawni’r rôl o bell.

Diben y Swydd
Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig, gan ganolbwyntio ar arddangos theatrig ac antheatrig. Byddant yn cynnig cyngor wedi'i deilwra i ddeiliaid hawliau ynghylch rhyddhau ffilm yng Nghymru, monitro data perfformiad ffilm, datblygu dulliau marchnata ac asedau sy'n ychwanegu gwerth at ryddhau'r ffilm. Cefnogir y rôl hon gan gyllid gan Cymru Greadigol.

 • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs.
 • Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.
 • Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am, Dydd Llun 31 Gorffennaf 2023.
 • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Iau 10 Awst 2023.
Darllen rhagor
Censor 2021
Adroddiad newydd yn Datgelu Data Amrywiaeth Ffilm Cymru a Pherfformiad y Swyddfa Docynnau
Dydd Mercher, 7fed Mehefin 2023

Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi rhyddhau adroddiad yn archwilio perfformiad 14 o ffilmiau allweddol gyda chysylltiadau Cymreig a gafodd eu rhyddhau mewn sinemâu rhwng Mawrth 2021 a Mawrth 2022.  

Cafodd y ffilmiau, sy'n amrywio o Prano Bailey Bond's Censori The Welshman gan Lindsay Walker, Y Cymroeu dewis fel sampl o 20 teitl hysbys, gan adlewyrchu ystod o strategaethau a meintiau rhyddhau. Manteisiodd pob teitl ar gefnogaeth strategaeth Gwnaethowyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru, sy'n cael ei ariannu gan Cymru Greadigol a'r BFI. Mae cysylltiadau Cymreig yn cynnwys lle cafodd ffilmiau eu gosod neu eu ffilmio yng Nghymru, neu eu gwneud gan neu sy'n cynnwys talent o Gymru.

Mae'r adroddiad unigryw hwn, a ysgrifennwyd gan yr ymgynghorydd dosbarthu Delphine Lievens, yn arwain ymlaen o astudiaeth gyfatebol a luniwyd gan Ganolfan Ffilm Cymru yn 2020. Mae'n amlinellu ystod o ddata allweddol gan gynnwys sut mae ffilmiau Cymru yn cael eu hariannu, cynhyrchu, marchnata a dosbarthu, ynghyd ag amrywiaeth o ystadegau amrywiaeth. Nod y gwaith yw creu meincnodau newydd fel bod modd archwilio tueddiadau sy'n dod i'r amlwg mewn ymddygiad cynulleidfa yng Nghymru yn flynyddol, gan alluogi'r diwydiant sgrin i ymateb. 

Dywedodd Hana Lewis Rheolwraig Canolfan Ffilm Cymru:  

Rydym yn cymryd ysbrydoliaeth o wledydd fel Sweden lle maent yn rheolaidd yn cyhoeddi data am berfformiad eu ffilmiau brodorol ac yn defnyddio hyn i lywio cynyrchiadau yn y dyfodol yn ogystal â strategaethau dosbarthu a gwerthu. Mae diffyg data a rennir am ffilm yng Nghymru a chredwn, drwy ddatblygu'r gwaith hwn, y gallwn ddeall yn well sut mae cynulleidfaoedd yn ymateb i gynnwys ar y sgrin ac yn cwestiynu materion ynghylch tegwch, gan flaenoriaethu ffilmiau sy'n archwilio cynrychiolaeth deg. Mae hefyd yn ein galluogi i ddeall pa mor dda y mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn gweithio fel cynllun, fel y gallwn deilwra ein cefnogaeth a sicrhau bod straeon Cymreig yn cyrraedd cynulleidfaoedd.

Cymerodd y 14 teitl a adolygwyd ar gyfer yr adroddiad hwn £1.1 miliwn yn swyddfeydd tocynnau'r DU ac Iwerddon, gyda 13% o'r derbyniadau hynny yng Nghymru (cynnydd o 2% ers 2020). Roedd tri chwarter (77%) o'r ffilmiau yn uwch na'r gyfran o'r farchnad gyfartalog o 3.15% ar gyfer swyddfeydd tocynnau Cymru 2021. Mae'r adroddiad yn dangos bod ffilmiau llai wedi’u gosod yng Nghymru neu â straeon Cymreig yn boblogaidd gyda sinemâu a'u cynulleidfaoedd yng Nghymru. Mae'n amlygu ffilmiau fel Y Cymro a gafodd 100% o'i dangosiadau mewn sinemâu yng Nghymru; La Cha Cha, a gymerodd 99% o'i swyddfa docynnau o safleoedd yng Nghymru a'r The Toll, a wnaeth 83% o'r swyddfeydd tocynnau yng Nghymru. 

Mae Cyfarwyddwr Y Cymro Lindsay Walker yn esbonio pa mor bwysig oedd cefnogaeth sinemâu a Gwnaethpwyd yng Nghymru i ryddhau'r ffilm:

Roedd hi mor bwysig bod Y Cymro yn cael ei sgrinio mewn sinemâu lleol, roedd yn arbennig! Daeth â chymunedau at ei gilydd a rhoddodd mwy o ymdeimlad o falchder i'n hanes yng Nghymru. Roedd cael dangos y ffilm mewn sinemâu annibynnol yn ystod y pandemig yn caniatáu i sinemâu llai agor a rhoi cynulleidfaoedd yn ôl mewn seddi ac fe wnaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru ein helpu i gyflawni hynny. Mae'n anhygoel beth mae ffilm yn gallu ei wneud drwy ddod â phobl at ei gilydd.

Un o brif ganfyddiadau'r adroddiad yw, er gwaethaf ymrwymiad cynyddol i degwch a chynhwysiant yn niwydiant ffilm y DU, ni chafodd yr un o'r 14 ffilm a ddadansoddwyd eu cyfarwyddo, eu cynhyrchu na'u hysgrifennu gan bobl ddu neu leiafrif ethnig, a oedd yn ostyngiad o 4% yn 2020. Er bod cynnydd o 32% mewn cyfarwyddwyr benywaidd a chynnydd o 10% mewn cynhyrchwyr benywaidd, nid oedd yr un ohonynt yn wneuthurwyr ffilmiau nad oeddent yn wyn. Roedd cynnydd o 2% mewn credydau arweiniol ar gyfer actorion o gefndiroedd nad ydynt yn wyn (o 7% i 9.38%).

Mae Ila Mehrotra, Cyfarwyddwr y ffilm newydd Being Hijra (2023) sy'n dogfennu asiantaeth fodelu trawsryweddol gyntaf India, yn esbonio pam mae straeon gan wneuthurwyr ffilm amrywiol yn hanfodol i Gymru:

Pan gawn y cyfle i adrodd ein straeon ein hunain yna mae tocenistiaeth yn rhywbeth sydd yn perthyn i'r gorffennol, ond er mwyn cyrraedd yna mae angen i'r diwydiant ffilm roi cyfleoedd creadigol, gyda thâl teilwng sydd yn creu sefydlogrwydd ariannol a chreadigol hir dymor yn ein bywydau. Dim ond wedyn y gwelwn ni newid gwirioneddol o flaen a thu ôl i'r camera. 

Roedd data allweddol arall yn cynnwys nad oedd ffilmiau Cymreig yn cael eu rhyddhau yn ystod y cyfnod (gostyngiad o un ffilm, Anoracyn 2020). Rhagwelir y bydd hyn yn gwella'n sylweddol dros y blynyddoedd nesaf gyda chyhoeddiad Cronfa Datblygu Sinema Cymru.  

Ychwanegodd Gerwyn Evans, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymru Greadigol:

Mae'r math hwn o ymchwil mor bwysig gan ei fod yn helpu i roi darlun cywir o'r sector ffilm yng Nghymru ac yn ein galluogi i nodi meysydd lle mae'n rhaid i ni wneud gwell gwaith o adlewyrchu a chynrychioli ein cymunedau. Er ei bod yn galonogol gweld cynnydd yng nghynrychiolaeth cyfarwyddwyr benywaidd yn y diwydiant sgrin yn 2021/22, mae'n amlwg bod llawer i'w wneud eto i herio'r diffyg amrywiaeth a chynhwysiant ar draws Ffilm a Theledu. Mae Cymru Greadigol wedi ymrwymo i sbarduno newid yn y maes hwn drwy barhau i weithio mewn partneriaeth, cymorth ariannol a chefnogi cynlluniau hyfforddeion. Ein cenhadaeth yw mynd i'r afael â'r materion hyn yn uniongyrchol ac, yn eu tro, creu mwy o gyfleoedd i bobl o bob cefndir, ar bob cam o'u gyrfa yn y sgrin.

Efallai bod ffilmiau sy'n bodloni meini prawf cynhwysiant ehangach wedi'u hariannu rhwng mis Mawrth 2020 a mis Mawrth 2021 ond heb eu rhyddhau, ac felly nid oeddent yn gymwys i'w dadansoddi yn yr adroddiad hwn. Mae Canolfan Ffilm Cymru wedi ymrwymo i ymgymryd â'r ymchwil hwn yn flynyddol, yn amodol ar gyllid, ac mae'n gweithio ar ddetholiad o deitlau gyda thalent amrywiol, gan ryddhau yn 2023.

Mae prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig gweithgareddau drwy gydol y flwyddyn mewn partneriaeth ag arddangoswyr o Gymru, gan gynnwys catalog ffilmiau, sy'n cynnwys dros 700 o ffilmiau byrion a ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn bosibl diolch i gefnogaeth uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol a Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), gan ddyfarnu arian gan y Loteri Genedlaethol. Mae BFI FAN yn cynnig cymorth i arddangoswyr ledled y DU gyfan, i hybu rhaglenni diwylliannol ac ennyn diddordeb cynulleidfaoedd amrywiol. Yng Nghymru, arweinir gweithgarwch gan Ganolfan Ffilm Cymru, a reolir gan Chapter. 

Gall cynulleidfaoedd weld newyddion am ffilmiau sydd i ddod ar  yr adran gwnaethpwyd yng Nghymru ar wefan Canolfan Ffilm Cymru, neu drwy ddilyn @Filmhubwales ar y cyfryngau cymdeithasol.   

-DIWEDD-

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn.

Darllen rhagor
Image (2)
Working Class Inclusion – How to welcome working class people to your cinema

Inclusive Cinema’s podcast series, Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming, provides information and guidance to support exhibitors in improving cinema experiences for working-class people and those in poverty.

The resource comprises a series of six podcast episodes that cover a range of areas, from sliding-scale ticketing and equitable employment practices, to the films that are programmed and how they are presented.

There is also an access and inclusion checklist to support venues, festivals, industry initiatives and event organisers with strategic and operational measures to welcome working-class audiences and colleagues.

The series is presented by Dr. Leanne Dawson, senior lecturer in Film and Diversity and Inclusion Consultant.

Darllen rhagor
FHW Member venues
Canolfan Ffilm Cymru i gefnogi Saith Sinema yng Nghymru gyda’r Argyfwng Costau Byw
7 Mawrth 2023

Bydd saith sinema annibynnol yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru dros y gwanwyn, er mwyn helpu gyda chostau cynyddol.

Wrth i ganolfannau ddelio â phwysau ariannol sylweddol, bydd y cyllid yn sicrhau bod ffilmiau annibynnol gorau’r DU a ffilmiau rhyngwladol yn cyrraedd cymunedau am bris fforddiadwy.

Mae biliau ynni Cellb ym Mlaenau Ffestiniog, wedi cynyddu o 700% yn y chwarter diwethaf. Yn sgil hyn, mae’r ganolfan dan arweiniad pobl ifanc yn gweithio’n greadigol i barhau i ddarparu adloniant sinematig gyfoes y mae’r gymuned leol yn ei fwynhau, a hynny am bris fforddiadwy. Maent wrthi’n ailddatblygu eu Clwb Ffilmiau Blaenau Vista gyda dangosiadau a sesiynau holi ac ateb ar gyfer ffilmiau megis Enys Men a’r ffilm a wnaed yng Nghymru, Y Sŵnei dangos gyda sesiwn holi ac ateb gyda’r Cyfarwyddwr ar y 10fed o Fawrth, i ddathlu pen-blwydd Cellb yn 16 oed, gyda thocynnau’n costio £5. Bydd sesiwn holi ac ateb i gynulleidfaoedd ifanc yn dilyn y ffilm, gyda ffocws ar y thema o brotest gyda’r Darlithydd Selwyn Williams a’r gwrthgiliwr lleol, Ceri Cunnington.

Yn Theatr Gwaun yn Sir Benfro, mae’r sinema yn gweithio gyda’i Phanel Ffilmiau Cymunedol a Chymdeithas Ffilmiau Abergwaun i adennill eu cynulleidfa yn dilyn y pandemig, tra hefyd yn delio â phwysau ariannol yn sgil chwyddiant. Maent yn arwain y ffordd gyda rhaglen gyffrous sy’n rhoi eu cynulleidfa gyntaf. Bydd y cyllid yn cefnogi dangosiadau o ffilmiau annibynnol o fis Ionawr i fis Ebrill 2023, gyda ffilmiau megis, y dirgel Decision to Leave o Dde Corea, y ffilm o Orllewin Cymru, The Toll, yn ogystal â’u Clwb Fore Sadwrn i Blant sy’n costio £3 a’u menter POINT Presents mewn partneriaeth â’u canolfan ieuenctid leol.

Dyma Paul Howe, Rheolwr Theatr Gwaun yn esbonio sut mae’r argyfwng costau byw yn effeithio ar sinemâu:

Mae hwn yn gyfnod anodd iawn i sinemâu. Fel nifer o sinemâu annibynnol bach, un sgrin ledled Cymru, mae Theatr Gwaun yn delio gyda heriau’r argyfwng costau byw ac yn benderfynol o ddod trwyddi. Mae ein costau gweithredu dan bwysau gan fod costau tanwydd a chostau masnachu yn cynyddu a chwyddiant / polisi’r llywodraeth yn arwain at gynnydd anochel ac angenrheidiol yng nghyflogau staff. Dim ond un ochr i’r geiniog yw hyn wrth gwrs. Mae ein cynulleidfaoedd hefyd yn gwneud penderfyniadau anodd yng nghylch eu cyllidebau personol. Mae ffocws tyn ar gostau, ynghyd â rhaglennu arloesol a chreadigol, marchnata atyniadol a chydweithredu’n agosach gyda chyrff cyllido cefnogol, megis Canolfan Ffilm Cymru yn strategaethau sy’n bwysicach nag erioed wrth i ni ddod drwy’r cyfnod anodd hwn.

Mae sinema The Magic Lantern yn Nhywyn yn wynebu’r un cynnydd mawr i gostau ynni â’r bobl yn ei chymuned. Mae’r sinema wedi’i lleoli mewn ardal wledig ynysig lle mae incwm yn gysylltiedig â thwristiaeth dymhorol. Mae hi’n darparu gofod cymdeithasol hanfodol, ond mae cynulleidfaoedd wedi rhannu bod yr argyfwng costau byw yn cael effaith ar eu gallu i fynychu’r sinema.

Esboniodd Annie Grundy o sinema The Magic Lantern:

Mae ein cynulleidfaoedd wedi dweud wrthon ni nad ydynt yn gallu fforddio gweld yr holl ffilmiau maent am eu gweld, ond mae’n fwy pwysig nag erioed i ni eu bod yn gallu mynychu. Felly rydyn ni’n lansio ein cynnig £3 ‘Wonderful Wednesdays’ yn ystod mis Mawrth, yn ogystal â chydweithio â Gwasanaethau Ieuenctid Gwynedd er mwyn cynnig dangosiadau am ddim i’r rheiny sy’n 11-25 mlwydd oed. Rydyn ni hefyd yn cynnal diwrnod agored i gychwyn sgwrs ynglŷn â’r hyn y gallwn ni ei wneud i helpu cynulleidfaoedd ifanc a hŷn, sy’n teimlo’r esgid yn gwasgu. Mae gweld ffilm ar y sgrin fawr gyda sain amgylchynol yn rhoi gwerth eich arian am noson allan wych yn Nhywyn, ac rydyn yn cadw ein prisiau mor fforddiadwy â phosib.

Mae cyllid hefyd wedi’i gadarnhau ar gyfer Canolfan Gelfyddydau Wyeside (Llanfair-ym-muallt), Y Torch (Aberdaugleddau), Theatr y Ddraig (Abermaw) a Chanolfan Gelfyddydau Pontardawe (Cwm Tawe).

Dyma Hana Lewis, Rheolwr Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio pam lansiwyd y gronfa:

Dros y misoedd diwethaf rydyn ni wedi gweld sawl sinema boblogaidd ar draws y DU – megis Kinokulture ar y ffin a Premiere Cinema Caerdydd – yn cau. Mae sinemâu yn cael eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw ar sawl lefel – o gynnydd yng nghostau cyflenwi, i gyllid sy’n aros yn stond neu sy’n lleihau. Rydyn hefyd yn gweithredu mewn ‘normal newydd’ – yn ailadeiladu cynulleidfaoedd ar ôl Covid ac yn esblygu fel sefydliadau. Gwyddwn na fydd y cyllid yma yn datrys yr argyfwng i’r canolfannau, ond rydyn ni wrth ein boddau’n cefnogi’r canolfannau hyn sydd wrth galon cynifer o gymunedau Cymreig, ym mha bynnag ffordd y gallwn, a rhoi’r cyfle i bobl ffoi i fyd newydd ar y sgrin.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn bosib diolch i gyllid gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI (FAN), gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Genedlaethol. Mae BFI FAN yn cynnig cefnogaeth i arddangoswyr ffilmiau ledled y DU, er mwyn cynyddu rhaglennu diwylliannol ac ymwneud â chynulleidfaoedd amrywiol. Yng Nghymru caiff y gwaith ei arwain gan Ganolfan Ffilm Cymru, dan reolaeth Chapter.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma

-DIWEDD-

Darllen rhagor
Still from Ali & Ava, Altitude Film Entertainment (2019)
Working Class Inclusion

New resource published focusing on creating better experiences in cinema spaces for those from working-class backgrounds and/or those in poverty.

Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming is a free resource to help cinemas be more inclusive.

Inclusive Cinema is launching a new free resource: Working Class Inclusion: Audiences, Colleagues & Programming, providing information and guidance to support exhibitors in improving cinema experiences for working-class people and those in poverty.

The resource comprises a series of six podcast episodes that cover a range of areas, from sliding-scale ticketing and equitable employment practices, to the films that are programmed and how they are presented. There is also an access and inclusion checklist to support venues, festivals, industry initiatives and event organisers with strategic and operational measures to welcome working-class audiences and colleagues.

Addressing the wider social context and responding to the omission of class or socio-economic position in the UK’s 2010 Equality Act, Dr Leanne Dawson (equality, diversity, and inclusion consultant, author, and academic in Screen Studies) was commissioned to explore the impact of cultural, social, and economic barriers on working-class people and their engagement with independent cinemas and pursuing careers in the industry.

Through sharing research and personal experiences, the series provides practical guidance and encouragement for organisations, outlining how positive interventions can lead to increased diversity across audiences and the workforce. It looks at the definition of ‘working-class,’ which groups many different experiences together — some people raised in poverty, others not, some in towns, some rurally, some with multiple diverse characteristics — and considers social mobility between classes and the impacts of financial income and cultural capital to participation in independent cinema.

Checklists outlining inclusion strategies and measures will accompany the podcasts. A film programming resource will also highlight the rich diversity of working-class stories and talent behind and in front of the camera, covering fiction features, documentary and short film. This will be complemented by ideas to make screenings available and more welcoming to working-class audiences, colleagues, as well as creatives, resulting in a deeper engagement with independent films and venues. Booking details and information on access materials, such as descriptive subtitles and audio description, will also be provided where possible.

Dr. Dawson explains why putting this resource together should be helpful to the exhibition sector:

I really want to help you make your cinema, festival, screening, or event as welcoming as possible to all working-class people. This series of resources comprises podcasts offering practical tips on how to attract and welcome more working class people and accompanying checklist documents that can be easily used to note what you’re currently doing well and what could be further improved on your journey to working-class inclusion.

Resource topics include:

 • Why working-class people feel excluded: exploring how class intersects with other parts of identity and why many people who are working-class may feel excluded from independent cinema/film festival spaces and why measures are needed.
 • Free and broader measures that can be put in place to increase inclusion and access, from practical no-cost changes to budgeted interventions for welcoming more working-class audience members and colleagues.
 • How advertising, outreach, sliding scale ticketing a ‘pay it forward’ models to attract and retain working-class audiences.
 • How inclusive programming should take into consideration the types of stories and identities being shown, who is making programming decisions and how programming can provide space and support for established and aspiring working-class filmmakers.
 • Guidance on staffing and how to attract, support, develop, and retain working-class colleagues at all levels.


The podcast and accompanying documents will be available through the Inclusive Cinema website on 1st March 2023: inclusivecinema.org

Inclusive Cinema is led by Film Hub Wales and supported by the BFI Film Audience Network (FAN) – using funds from the National Lottery to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Funds in Wales are administered by FHW via Chapter as the Film Hub Lead Organisation.

Mae dros £30m yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU gan y Loteri Genedlaethol.

Darllen rhagor
Anim18 at Chapter, Cardiff
Fforwm Ffilm

Rydyn ni’n creu amser i siarad am ffilmiau!

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer ein cyfarfodydd rhaglennu chwarterol lle byddwn yn siarad am ddetholiad o ffilmiau annibynnol a rhyngwladol newydd gorau Prydain.

Cynhelir y sesiynau gan y curadur Rachel Pronger. Bydd awgrymiadau ffilm ar gyfer eich rhaglen sydd i ddod, a chael amser i sgwrsio gyda chyfoedion am y ffilmiau rydych chi’n edrych ymlaen at eu gweld a darganfod ffilmiau y byddech fel arall yn eu colli. Byddwn hefyd yn trafod sut i raglennu a marchnata’r ffilmiau.

Bydd y sesiynau hyn yn rhedeg bob chwarter i'ch cefnogi gyda datblygiad cynulleidfa gydol y flwyddyn. Mae croeso i arddangoswyr o bob math – byddwn yn archwilio’r ffordd orau o wneud y sesiynau’n ddefnyddiol i bawb.

Ynglŷn â Rachel
Mae Rachel Pronger yn guradur, ysgrifennwr ac ymgynghorydd rhaglen. Cychwynnodd ei gyrfa yn gweithio ym maes cyfathrebu i Ŵyl Ffilmiau Llundain y BFI, Picturehouse Cinemas a Chanolfan Ffilm yr Alban, cyn symud i faes rhaglennu yn Alchemy Film & Arts, Tyneside Cinema, Sheffield DocFest ac Aesthetica Short Film Festival. Fel cyd-sylfaenydd cymundod ffilm ffeminist Invisible Women, mae Rachel wedi cyd-guradu rhaglenni a chynnal digwyddiadau ar gyfer partneriaid megis BFI Southbank, Cinema Rediscovered, Eye Filmmuseum Amsterdam, BalkanCanKino Athens, HOME Manceinion a Glasgow Film Theatre. Mae ei gwaith ysgrifenedig am ffilm wedi cael ei gyhoeddi gan gwmnïau megis Sight & Sound, The Guardian, MUBI Notebook, Little White Lies a BBC Culture. Mae hi hefyd yn rheolaidd yn cadeirio sesiynau holi ac ateb, paneli a gweithdai sy’n ffocysu ar ffeministiaeth, archifo a hanes ffilm.

Fforwm Ffilm (Medi 2023)

Pryd:

 • Dydd Iau 28 Medi 2023, 10am-12pm

Ble:

 • Ar-lein (Zoom)

Archebwch eich lle


Fforwm Ffilm (Ionawr 2024)

Pryd:

 • Dydd Iau 11 Ionawr 2024, 10am-12pm

Ble:

 • Ar-lein (Zoom)

Archebwch eich lle

Mae hwn yn ddigwyddiad ecsgliwsif ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru. Os nag ydych chi’n aelod, gallwch ymuno yma.

Darllen rhagor
Montage image for Future of FHW
Dyfodol Canolfan Ffilm Cymru
Chwefror 13, 2023

Diweddariad gan y Rheolwr, Hana Lewis

Hoffwn gychwyn drwy ddiolch i bob un ohonoch am roi o’ch amser i fynych cyfarfodydd a chwblhau holiaduron yn ystod 2022, wrth i’r BFI ddatblygu eu strategaeth, Screen 2023. Mae’r ffaith ein bod ni wedi dod ynghyd gyda’r un nod o gefnogi arddangos ffilm yng Nghymru yn destun balchder i ni ac rydym wir yn gwerthfawrogi eich amser.

ChapterBydd nifer ohonoch wedi clywed y cyhoeddiad diweddar gan y BFI bod Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm y BFI yn mynd i barhau tu hwnt i Ebrill 2023, fel rhan o’u Strategaeth 10 mlynedd Cyllid Loteri Genedlaethol. Mae’n bleser gen i rannu bod Canolfan Ffilm Cymru, gyda Chapter fel Sefydliad Arweiniol, yn un o 11 o bartneriaid strategol ledled y DU i dderbyn cyllid Loteri Genedlaethol gan y BFI i barhau i ddatblygu cynulleidfaoedd sinema ar gyfer ffilm annibynnol o’r DU a ffilm rhyngwladol.

Beth mae hyn yn ei olygu i Gymru? Bydd Canolfan Ffilm Cymru yn derbyn £895,500 dros dair blynedd (£286,900 bob blwyddyn). Bydd yr arian yn cael ei rannu rhwng datblygu sgiliau, ymchwil cynulleidfa, cyfathrebu, prosiect ‘sbotolau’ newydd a’r gronfa arddangos ffilm – a fydd yn cael ei ail lansio yn hwyr ym mis Mawrth / yn gynnar ym mis Ebrill. Bydd y bwrsari hyfforddi a’r potyn llain yn parhau i fod yn agored drwy gydol y flwyddyn, gyda chyllideb newydd ym mis Ebrill.

Rydym yn gwneud rhai newidiadau i’n rhaglenni yn seiliedig ar yr hyn ddwedoch wrthym yn ystod y cyfnod ymgynghori a’r heriau sy’n wynebu’r sector arddangos. Rydym yn bwriadu cynnal sesiynau rhaglennu ar-lein bob chwarter er mwyn cael cyfle i sgwrsio am y ffilmiau diweddaraf. Rydym yn bwriadu dod at ein gilydd yn fwy aml, gan gynnwys digwyddiad blynyddol lle gallwn rannu syniadau. Yn ogystal, rydym yn siarad ag Archif Sgrin a Sain Cymru ynglŷn â mynediad at gynnwys Cymraeg ac yn archwilio beth fyddai costau digideiddio teitlau allweddol.

Being Hijra
Being Hijra

Mae ein prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru (sy’n dathlu ffilmiau gyda chysylltiad Cymreig) yn cael ei gyllido tan 31 Mawrth 2023 ar hyn o bryd. Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun cyllido ar gyfer y dyfodol, gyda ffilmiau megis Being Hijra a London Recruits yn ein calendr. Byddwn hefyd yn cydweithio â’n partneriaid Ffilm Cymru Wales / BFI Network Cymru i gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd ledled y DU.ain 2023 ar hyn o bryd. Rydym wrthi’n gweithio ar gynllun cyllido ar gyfer y dyfodol, gyda ffilmiau megis Being Hijra a London Recruits yn ein calendr. Byddwn hefyd yn cydweithio â’n partneriaid Ffilm Cymru Wales / BFI Network Cymru i gefnogi gwneuthurwyr ffilmiau newydd ledled y DU.

Byddwn yn cydweithio â BFI Film Academy Plus, sydd newydd ei gyhoeddi fel y cynnig addysgiadol mewn canolfannau ledled y DU, a fydd yn helpu’r rheiny sydd rhwng 16 a 25 mlwydd oed i ffilmio llwybrau gyrfa a diwylliant. Bydd y cynnig yn cael ei redeg yng Nghymru gan Chapter a bydd cyllideb yn cefnogi dosbarthiadau meistr, dangosiadau a bwrsarïau. Bydd y cynllun yn helpu ffans ffilm ifanc i ddysgu am y diwydiant, gwylio sinema ddiwylliannol, dod i adnabod eu canolfannau lleol a datblygu sgiliau fel gwneuthurwyr ffilmiau a churaduron annibynnol.

Bydd rhagor o weithgareddau ar draws y Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm ehangach – byddwn yn trafod y rhain yn yr wythnosau nesaf wrth i’r cynlluniau cael eu sefydlu.

Yn olaf, mae’n flin gennym gyhoeddi bod prosiect RhCFf Sinema Cynhwysol (SC) yn dod i ben ym mis Mawrth. Mae gymaint o waith yn dal i’w wneud, ond rydyn ni’n falch iawn o’n huchelgais a’n cyfraniadau. Hoffem ddweud diolch o galon i bartneriaid a chynghorwyr SC. Rydym yn ffarwelio â Toki Allison, Rheolwr Prosiect talentog SC, wrth iddi symud ymlaen i rôl newydd gyffrous. Yn ystod wythnosau olaf y prosiect beth am achub ar y cyfle i ddefnyddio adnoddau newydd ardderchog, gan gynnwys Trans Loving Care a sinema Dosbarth-Gweithiol. Byddwn yn rhoi diweddariad dros y misoedd nesaf ynglŷn â sut i gael mynediad at yr adnoddau a grëwyd dros gyfnod y prosiect.

Rydyn ni’n gobeithio’n fawr y bydd modd i chi ymuno â ni yn Hub Helo yng Nghastell y Gelli, 23ydd Mawrth, lle byddwn yn siarad am y flwyddyn i ddod.

Tan hynny – sinema am byth!

 

Darllen rhagor
TLC PODCAST COVER 3
Trans Cinema: A new Podcast Mini-Series

Inclusive Cinema launches a new T.L.C. (aka Tender Loving Care for Trans-Led/Trans-Loved Cinema) podcast resource that is creating a space for the trans community and cis allies alike to celebrate, learn and share.

Over four episodes, trans curators, writers, and thinkers in the realm of cinema unpack some of the challenges and joys about being a trans person in cinema, offering stories, research and advice to champion trans-led and trans-loved cinema to help firmly establish it as part of the wider UK film exhibition landscape.  

The podcast series and accompanying written resource documents a series of trans-focused film events from across the UK, from Orkney to London. Trans and non-binary programmers, filmmakers and speakers highlight the many ways to centre and celebrate trans cinema through rich insights and shared stories. Across in-depth intros, curious Q&As, friendly panels and engaged audience discussions, listeners and readers can expect to learn more about how to wholeheartedly support trans filmmakers and audiences.  

Highlights of the podcasts include:  

 • An intimate introduction with Alice Blanc (they/them, founder of Trans+ on Screen) and Jaye Hudson (she/her, programmer at Fringe! Queer Film and Arts Festival London, and more), hosted by So Mayer (they/them). They talk through finding joy in film, safety strategies for trans team members in public events and creative thinking around the definition of ‘trans film’.  
 • A playful panel discussion in Hawick delving into trans representation and collaborative filmmaking with programmer Milo Clenshaw (he/him, Alchemy Film & Arts) and speakers Rosana Cade (they/them), Ivor McCaskill (he/him), Natalie Ferguson a Katie Somers (all independent artists and filmmakers) 
 • Insightful reflections on establishing a ‘trans film’ canon and how trans film can transcend not just gender binaries but established filmmaking norms by Lillian Crawford (she/her, freelance writer & researcher) talking about the classic Japanese Experimental film Funeral Parade of Roses. 
 • A rich Q&A between Juliet Jaques (she/her, writer and filmmaker) and Sarah Pucill (she/her, film artist), at the Lexi, London, delving deeper into Sarah’s film Magic Mirror (2013); experimental filmmaking, transness, and the potential of gender freedom through the medium of film.  
 • An exciting bonus episode to be released in spring, with programmer Bea Copland (she/her) in conversation with Laura Kate Dale (she/her) at the Phoenix Cinema in Orkney. Expect intriguing conversation around the intimate documentary Born to Be, which follows Dr. Jess Ting (he/him) offering gender affirming health care to trans and non-binary people in New York City. 

The written resource will expand on these themes, offering answers to tricky questions around programming trans film and filmmakers developing best practice for organisations and independent organisers.  

The podcast is launching on Podbean and will soon be available wherever you get your podcasts. You will find it on the Inclusive Cinema website along with additional written notes yma

T.L.C. aims to provide valuable advice to venues, practitioners and filmmakers looking to support trans inclusion in cinema, helping to address the historic imbalance of trans representation on screen.

So Mayer, project consultant, says:

Creating TLC has been a process of (gender) euphoria. As a creative team, we’re so grateful for the tender, loving care that went into sharing ideas about screening, discussing and promoting trans+ films; building community by networking speakers, filmmakers, venues and audiences; and creating long-lasting accessible, shareable resources to keep the project alive. We hope that listeners hear the passion and pride in the podcasts and resources, and that the wealth of insights and examples sets a spark for future opportunities for audiences to experience…

This project is led by Film Hub Wales and supported by the BFI Film Audience Network (FAN) – using funds from the National Lottery to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Funds in Wales are administered by FHW via Chapter as the Film Hub Lead Organisation.  

Mae dros £30m yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ledled y DU gan y Loteri Genedlaethol.  

Darllen rhagor
Funding for 2023 to 2026 will support BFI Film Audience Network, BFI NETWORK activity and BFI Film Academy Plus
BFI awards over £15.2m to 11 UK-wide Strategic Partners
1st February, 2023

BFI awards £15.2M National Lottery funding over three years to 11 UK-wide strategic partners as it begins to implement its recently published 10-Year National Lottery Funding Strategy from April 2023. The partnerships will enable the BFI to grow the activity it supports UK-wide, building on frameworks and networks established since 2012. This ‘good cause’ National Lottery funding aims to grow cinema audiences for UK independent and international film, support development of new filmmaking talent and ignite a passion for screen culture in young people.

Pivotal in delivering one of the BFI’s core principles of being UK-wide, the BFI will work with key partners across the four nations to ensure its National Lottery funding effectively responds to the varying needs of the public and industry in different parts of the country. It will see many funding decisions devolved or taken collaboratively, and activity tailored by those on the ground who understand their local landscape, have valuable community networks, and can best reach people in their local area.

Partners selected and funded to lead on activity across the UK are:


Harriet Finney
, Deputy CEO of the BFI, said:

Our partners are fundamental to the successful delivery of our ambitious National Lottery Strategy across the UK. We are very much looking forward to working with the venues and organisations announced today to ensure the BFI Film Audience Network, BFI NETWORK and BFI Film Academy Plus programmes evolve and grow to meet the changing needs of our sector. Driven by our belief everyone should have access to screen culture – from experiencing a diverse range of films in cinemas through to creating original screen works and a chance to forge careers – we are supporting these fantastic partners so they can bring those opportunities to local communities and people of all backgrounds, across the whole of the UK.

Access to a rich variety of screen culture inspires and informs our future filmmakers and creatives. The funding decisions announced today enable our partners to deliver three distinct but interconnected areas of work. These organisations will provide highly visible cultural hubs that are largely based out of independent cinemas and film venues across the UK. Crucially, the funded partners will make audience and talent development opportunities accessible to audiences, young people and aspiring filmmakers across their respective regions or nations.

Continuing to support this UK-wide structure also responds to a consistent message heard throughout the extensive consultation with public and industry undertaken to develop the strategy: that every part of the country has a different set of needs, opportunities and challenges around screen culture, and local organisations are best placed to respond to these. Further UK-wide partners will be announced in the coming weeks, as recipients of National Lottery funding to support skills and education activity which will complement this work. Alongside BFI FAN, support of the exhibition and distribution sector is available via the BFI National Lottery Audience Projects Fund which is currently open for applications.

The £15.2m announced today aims to address a number of primary objectives of the BFI’s National Lottery Strategy. These include seeking to:

 • empower children and young people to develop their own relationship with a wider range of screen culture – as viewers, creators or as part of the future workforce
 • ensure people across the UK can access a wider choice of film and the moving image, including stories that authentically reflect their lives
 • tackle a range of social, economic and geographical barriers for UK audiences
 • support the skilling up of the exhibition workforce so venues are better equipped to thrive in an increasingly challenging marketplace
 • open up opportunities to those who want to express their creativity through stories on screen and support and nurture their careers
 • encourage innovation and back a wide range of stories that wouldn’t otherwise be told
 • open up equitable and more visible routes into the sector

A collaboration of eight leading venues or film organisations representing the UK nations and regions, the Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI supports a stronger and more connected approach to growing audiences for UK and international film on the big screen. FAN has over 1,700 members comprising cinemas, festivals, mixed-arts venues, community cinema and film archives, which can access training, funding, programming support and network opportunities.

BFI NETWORK exists to support, develop and champion new and emerging filmmakers across the UK. Working with partners, NETWORK has an on-the-ground presence in every UK nation and region, led by BFI NETWORK Talent Execs, to connect with and deliver support to new and emerging filmmakers. BFI NETWORK offers funding for short films and first feature development, as well as a range of professional development support to writers, directors and producers.

BFI Film Academy Plus, the newly named UK-wide in-venue education offer, helps connect 16-25 year olds with opportunities to pursue their love of screen culture and learn how to set about a career in the industry. Funding will enable venues across the UK to provide locally tailored support packages such as masterclasses, screenings and bursaries, helping them to learn more about the film industry, watch cultural cinema, become familiar with their local venues and develop skills as independent filmmakers, film curators or film industry new entrants.

The BFI National Lottery Funding Strategy aims to build a diverse and accessible screen culture that benefits all of society and contributes to a prosperous UK economy. At its heart are three core principles: equity, diversity and inclusion, so everyone can develop a meaningful relationship with screen culture, regardless of their background or circumstances; UK-wide, so that everyone across the four nations of the UK should be able to experience and create the widest range of moving image storytelling; and environmental sustainability, from reducing the BFI’s own carbon emissions to supporting wider industry efforts to get to net zero and address biodiversity loss.

Darllen rhagor
1 2 3 17
^
CY