Datganiadau Newydd BFI FAN

Cefnogaeth i deitlau dethol o bob rhan o’r byd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Sicrhewch gefnogaeth ar gyfer datganiadau ffilm newydd.

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi 4 datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr. Mae gwybodaeth am y teitlau ffilm ar gael yma, sut i’w harchebu ar gyfer eich lleoliad a pha gefnogaeth sydd ar gael neu lawrlwythwch y PDF yma.

 • Mynediad at gyllideb ymgyrch fach ar gyfer marchnata ar lawr gwlad neu weithgaredd digwyddiadau e.e. hysbysebu cyfryngau cymdeithasol neu ddigwyddiad arbennig,
 • Ymgyrch estynedig yn y wasg a marchnata a gydlynir gan farchnatwyr rhanbarthol ym mhob ardal Canolfan Ffilm i godi gwelededd a phresenoldeb,
 • Pecyn Marchnata BFI FAN a ddyluniwyd yn arbennig ar gyfer arddangoswyr ac sy’n cynnwys syniadau digwyddiadau a marchnata, copi, delweddau, asedau, templedi allgymorth y wasg ac e-bost i helpu i hyrwyddo’r ffilm yn effeithiol.

If you’re interested in support for any of the titles, or if you have any questions, please email: dionwynhughes@gmail.com or visit fannewreleases.co.uk.

Proses gyflwyno agored ar gyfer 4 teitl ffilm rhyddhau newydd a gefnogir bob blwyddyn. Gall arddangoswyr a dosbarthwyr gyflwyno teitl i’w ystyried ar gyfer cefnogaeth FAN ar unrhyw adeg.

Ewch i fannewreleases.co.uk a chael cyflwyno!

A fortnightly newsletter delivered to all FAN members. It includes booking opportunities for new releases as well as nationwide seasons (e.g. the BFI Blockbuster) and touring programmes. You can submit to the newsletter yma.

Registered Film Hub members will automatically receive this newsletter – if you’re not a member yet, find out more about joining Canolfan Ffilm Cymru.

Mae cefnogaeth datblygu cynulleidfa tymor hwy ar gael ar gyfer lleoliadau FAN dethol bob blwyddyn. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y PDF y gellir ei lawrlwytho yma a gallwch wneud cais yma. Mae’r gefnogaeth hon yn cynnwys:

 • Gweithdy datblygu cynulleidfa – mynnwch gymorth arbenigol i greu cynllun sy’n gweithio i’ch lleoliad, gyda’r nod o ddatblygu 16-30 o gynulleidfaoedd ar gyfer datganiadau newydd,
 • Helpwch i weithredu’ch cynllun gan ymgynghorydd marchnata lleol,
 • Mynediad i gyllideb yr ymgyrch ranbarthol ar gyfer marchnata ychwanegol neu weithgaredd digwyddiadau ar gyfer pob un o’r teitlau a gefnogir gan FAN.

If you have any questions, please email dionwynhughes@gmail.com, or visit fannewreleases.co.uk.

The Pearl Button (18 March, New Wave)
Chile 2015 / Dir Patricio Guzmán / 82min

Support given:

 • Magic Lantern for a film introduction, music, food and advertising.

Mustang (13 May, Curzon)
Turkey 2015 / Dir Deniz Gamze Ergüven / 94min

Support given:


Chevalier (22 July, Optimum Releasing)
Greece 2015 / Dir Athina Rachel Tsangari

Support given:

 • Galeri towards running competitions for local rugby and football clubs, and advertising
 • Pontio towards Facebook advertising and bilingual programme notes

Sonita (21 October, New Wave)
Germany/Switzerland/Iran 2015 / Dir Rokhsareh Ghaem Maghami

Support given:

 • Wow Women’s Film Club for guest speakers, print drive of A5 flyers, marketing outreach, social media and newsletter promotion and catering.

Daphne (September 29, 2017, Altitude)
UK/2017/ Dir Peter Mackie Burns

Support given:

 • Brecon Film Society: Screenings of Daphne a ac I am Not a Witch as part of a special International Women’s Day programme coinciding with Brecon Women’s Festival. 

God’s Own Country (September 1, 2017, Picturehouse)
UK/2017/ Dir Francis Lee

Support given:

 • Savoy Theatre for marketing via Facebook and Twitter adverts and local press.

The Prince Of Nothingwood (December 15, 2017, Vertigo)
France/Germany/ Dir Sonia Kronlund

Support given:


A Fantastic Woman (March 2, 2018, Curzon Artificial Eye)
Spain, Chile, Germany, USA

Support given:

 • Pontio, Bangor for the creation of a bespoke flyer, linking publicity to ‘120BPM’ screenings at Pontio and use of Facebook adverts.
 • Magic Lantern for marketing and outreach support to targeted audience networks, both locally and further afield.
 • Theatr Gwaun for supported marketing materials across print, posters and Facebook adverts.

New Release Preview Day

On January 19, 2017, we ran a New Release Previews Day at Chapter, Cardiff, which included a screening of The Fits, and Oscar winning film Moonlight, with an introduction from Altitude Films, followed by group discussions.

^
CY