Dydd Santes Dwynwen Day

Dydd Santes Dwynwen Day

Dathliad ledled Cymru o Nawddsant cariadon Cymru ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, gyda dangosiadau a digwyddiadau ar thema cariad Cymru.

Yn 2016 cynhaliodd Canolfan Ffilm Cymru ddathliad Cymru gyfan ar gyfer Santes y Cariadon, Dydd Santes Dwynwen, gyda’n dangosiadau a digwyddiadau ar y thema cariad.

Fe wnaethom guradu pecyn o ffilmiau Cymreig gyda’r thema ‘cariad’ i helpu gyda’ch syniadau rhaglennu. Gweler ein rhestr (isod) neu lawrlwythwch y pecyn yma (mae’n cynnwys cysylltiadau archebu)

While this season is now closed, *members are welcome to use the package and apply for Welsh Film Support to celebrate future Dydd Santes Dwynwen days.

Cysylltwch gyda lisa@filmhubwales.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Siorts Thema LOVE:

Heartstrings

Cyfarwyddwr: Rhiannon Evans
Rhyddhau: 2009
Amser rhedeg: 3m 07 sec


Synopsis: Mae Heartstrings yn ffilm fer animeiddiedig Brydeinig yn 2009 a gyfarwyddwyd gan Rhiannon Evans ym Mhrifysgol Cymru yng Nghasnewydd. Mae’n adrodd hanes dau ffigur ‘stop-motion’ wedi’u gwneud o linyn, sy’n cwympo mewn cariad; mae eu cariad yn cael ei gynrychioli gan linyn coch sy’n eu cysylltu wrth galon. Gwnaed y ffilm ar gyllideb o £500 a chymerodd oddeutu pedwar mis i’w chwblhau. Yn 2010 cafodd ei gynnwys ar y Gwobrau Animeiddio Gorau o Brydain Cyf. 8 DVD. Enillodd 12 gwobr rhwng 2009 a 2010.


Fformat: Ar gael ar AVI (DCP in creation and Blu-Ray available upon request). Rhagolwg ar gael ar gais.


Cyswllt archebu: Rhiannon Evans rhianimator@ymail.com

Y Cwtch Letchwith / The Awkward Hug

Dir: Visual Influence (Christian Britten & Richard Starkey)
Release: 2013
Running time: 2m 58 sec


Synopsis: A Welsh language (without subtitles) comedy short that captures a moment that hopefully everyone has or will experience at one point. That moment when someone says ‘I love you!’


Fformat: Ar gael ar DCP, ffeil ddigidol neu BluRay. Rhagolwg ar gael ar gais. Fformat wedi’i ddiweddaru gydag isdeitlau ar gael ddechrau mis Hydref.


Cyswllt archebu: Christian Britten chris@visualinfluence.co.uk or Richard Starkey rich@visualinfluence.co.uk

All My Happy Friends

Dir: Paul Allen
Release: 2015
Running time: 3m 11 sec


Synopsis: Pan mae Claire yn edrych ar ei ffôn, mae ei ffrindiau yn llythrennol yn mynd ati i ddweud wrthi pa mor dda yw eu bywydau. Mae hi’n mynd yn fwy isel ei hysbryd yn araf, ond efallai ei bod hi’n rhan o’r broblem.


Fformat: DCP, Blu-Ray, DVD, AVI. Trafodwch eich anghenion gyda Paul. Dolen Vimeo wedi’i warchod gan gyfrinair ar gael ar gais.


Cyswllt archebu: Paul Allen: pallen33@gmail.com

Millionaire

Dir: Lauren Orme
Release: 2014
Running time: 2m


Synopsis: Ffilm farddoniaeth wedi’i hanimeiddio ar gyfer “Millionaire” gan Mab Jones. Enillydd yr Animeiddiad Gorau, y Valentine Gorau a’r Cynhyrchiad Cyffredinol Gorau yng Ngŵyl Ffilm Barddoniaeth Rabbit Heart 2015. Wedi’i sgrinio yng Ngŵyl Glastonbury 2015. Un o 10 ffilm ar restr fer cystadleuaeth ffilm farddoniaeth Southbank’s Shot through the Heart, fel rhan o Poetry International 2014.


Fformat: Trafodwch eich anghenion gyda Lauren. Rhagolwg yma.


Cyswllt archebu: Lauren Orme : laurenormefilms@gmail.com 07900 215 578

NSSAW Screen Gems:

Ding Dong

Dir: Tracy Spottiswoode
Release: 2001
Running time: 3 m 11 sec


Synopsis: An eccentric vicar (Phillip Madoc) comes up with an unusual solution for a wedding facing disaster but the bridesmaid has a plan to save the day, if she can get to the church on time. Set at St Catwg’s Church, Cadoxton, Barry.


Format: DVD. Other menu options available, please discuss with Elen.


Booking contact: Elen Jones – 01970 632828 / etj@llgc.org.uk

 

Line Engaged

Dir: Wayne Cater
Release: 2001
Running time: 3 m 36 sec


Synopsis: Barry (played by Drew Mulligan) is desperate to get married. He prepares his approach and practices his proposal in front of the mirror. The ring’s ready and he just needs to say the words…


Format: DVD. Other menu options available, please discuss with Elen.


Booking contact: Elen Jones – 01970 632828 / etj@llgc.org.uk

Three Big Words

Dir: Chris Buxton
Release: 2001
Running time: 3m 25 sec


Synopsis: Miles (played by Simon Ludders) is on his way to his girlfriend’s house with a bunch of flowers, to tell her that he loves her, when passers-by begin to follow him to question him and offer their advice.


Format: DVD. Other menu options available, please discuss with Elen.


Booking contact: Elen Jones – 01970 632828 / etj@llgc.org.uk

S4C Classics:

Solomon a Gaenor

Dir: Paul Morrison
Release: 1999
Running time: 105 minutes


Synopsis: Oscar nominated film starring Ioan Gruffudd and Nia Roberts in the title roles.
It’s the story of two lovers whose relationship crosses religious and social divides in a Valleys’ community in the early nineteenth century. The film also stars Maureen Lipman and David Horovitch as Solomon’s parents and William Thomas and Sue Jones Davies as Gaenor’s parents.

Ffilm a enwebwyd am Oscar gydag Ioan Gruffudd a Nia Roberts yn chwarae’r prif rannau. Stori serch yw hi lle mae perthynas y cariadon yn croesi rhaniadau crefyddol a chymdeithasol mewn cymuned yng Nghymoedd y De ar ddechrau’r 19eg ganrif.  Maureen Lipman a David Horovitch sy’n chwarae rhieni’r Iddew, Solomon gyda William Thomas a Sue Jones Davies yn chwarae rhieni Gaenor.


Format: Please check with booking contact.


Booking contact: Park Circus. Mark Truesdale – mark@parkcircus.com

Rhosyn a Rhith / Coming up Roses

Dir: Stephen Bayly
Release: 1986
Running time: 93 minutes


Synopsis: An award-winning comedy film set in a depressed town in the South Wales Valleys. When the local cinema is closed down, the former projectionist, plagued by money problems, devises an ingenious plan to make money.

Ffilm  sydd wedi’i lleoli yn y Cymoedd- mae’n adrodd hanes cynllun craff un dyn i wneud arian. Mae Trefor yn gaeth i’w fagwraeth dlawd yn un o gymoedd dirwasgedig Cymru. Pan fo sinema’r pentref yn cau mae’r taflunydd di-waith mewn cyfyngder ariannol. I oresgyn y broblem, benthyca Trefor arian oddi wrth Eli, ar yr amod y bydd yn talu am ei hangladd os bydd Eli yn marw cyn i Trefor ei had- dalu.


Format: Limited digi beta and dvd copies available


Booking contact: S4C. Please contact Film Hub Wales here.

Hedd Wyn

Dir: Paul Turner
Release: 1992
Running time: 123 minutes


Synopsis: Oscar-nominated film starring Huw Garmon in the title role. Poetry was Ellis Evans’ passion and his life’s ambition was to be chaired at a National Eisteddfod. He achieved this at the Birkenhead Eisteddfod of 1917. Unfortunately, he never knew of his success as he was fighting the Germans in the trenches of Ypres, where he died during his first day on the Western Front.

Cyfle arall i weld y ffilm a enwebwyd am Oscar gyda Huw Garmon yn y brif ran.Barddoniaeth oedd angerdd mawr bywyd Ellis Evans, a’i brif uchelgais oedd ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol. Llwyddodd i wneud hynny yn Eisteddfod Penbedw 1917. Yn anffodus, ni ddaeth i wybod am ei lwyddiant; roedd e’n ymladd yn erbyn yr Almaenwyr yn Ypres a bu farw ar ei ddiwrnod cyntaf ar y Ffrynt Gorllewinol. Dyma stori Ellis Evans, un o feirdd enwocaf Cymru.


Format: Digit Beta or DVD (please confirm with S4C).


Booking contact: S4C. Please contact Film Hub Wales here.

Ffilm Cymru Wales Titles:

Alfred & Jakobine (doc)

Dir: Jonathan Howells
Release: 2014
Running time: 70 minutes


Synopsis: In the summer of 1955, Alfred and Jakobine were crazy for adventure and each other. They married as impetuously as they decided to drive around the world in a beat up London taxicab. Their love, like their trip, was defined by passion, brushes with death and even stardom. Jakobine was certain they’d last forever—but without warning, Alfred left, breaking her heart. Forty years later, their son Niels takes up their story when, at 84, Alfred decides to restore that old wreck of a car and head across America to see Jakobine one more time. A trove of beautiful archival footage and emotional recollections guide Niels’ tender but pressing need to reconcile the man he never really knew and the love his mother never forgot. Thoroughly engaging, Alfred and Jakobine is a beautifully crafted love letter to four decades of heartache, two unforgettable characters and one extraordinary past.


Format: Please check with booking contacts (below)


Booking contact: cat@elfinproductions.com / rob@fletcherwilson.com

Submarine

Dir: Richard Ayoade
Release: 2010
Running time: 97 minutes


Synopsis: 15-year-old Oliver Tate has two objectives: To lose his virginity before his next birthday, and to extinguish the flame between his mother and an ex-lover who has resurfaced in her life.


Format: Please check with Optimum
Booking contact: Optimum – info@optimumreleasing.com

Resistance

Dir: Amit Gupta
Release: 2011
Running time: 92 minutes


Synopsis: In 1944 a group of women in an isolated Welsh village wake up to discover all of their husbands have mysteriously vanished.


Format: Please check with Metrodome


Booking contact: Metrodome bookings@metrodomegroup.com

Kelly & Victor

Dir: Kieran Evans
Release: 2012
Running time: 95 minutes


Synopsis: Kelly + Victor is a haunting, candid depiction of a young couple embarking on a passionate and transgressive love affair, from the acclaimed novel by Niall Griffiths.
When Kelly (Antonia Campbell-Hughes – ‘Bright Star’) meets Victor (Julian Morris – ‘24’, ‘Once Upon a Time’) on the dance floor of a Liverpool nightclub, the attraction is instant. After wandering through the night they find themselves at her flat, making love with a passion and urgency that neither had experienced before. Both Kelly and Victor are struggling to get by as best they can, while the people around them are choosing illegal lifestyles; she is escaping a brutish former lover, while he is being dragged into a world of drugs.  It’s when they make love that their darker instincts take over.


Format: Please check with Verve


Booking contact: Verve Pictures – colin@vervepics.com / bill@vervepics.com

LOVE Bites – LGBT short films from the Iris Prize Archive

LOVE Bites – LGBT short films from the Iris Prize Archive

A selection of LGBT short films celebrating LOVE from the Iris Prize archive of 250 titles. The key themes covered include: Coming out, Forbidden LOVE and Illegal LOVE. The best love stories have a timeless quality, but any history of romance on screen must reflect the transformations wrought by the sexual revolution and the progress of LGBT rights, which fundamentally question and update our notions of romantic love.

See the full LOVE Bites package here.


Format: Digital files, DVD or DCP


Booking contact: jamie@irisprize.org The films are available FREE of charge.

^
CY