Dyddiau Rhangddangos Ffilmiau Cymreig: Ar lein

Dydd Gwener, 4 Mehefin 2021

Cofiwch Y Dyddiad – Mae ein dyddiau Rhagddangos Ffilmiau Cymreig yn ôl!

Bob blwyddyn rydym yn cynnal Dyddiau Rhagddangos Ffilmiau i arddangoswyr mewn lleoliadau ar draws Cymru, gyda dangosiadau arbennig o ffilmiau wedi’u gwneud yng Nghymru neu ffilmiau Cymraeg sydd i ddod, er mwyn cefnogi rhaglenni a chyrhaeddiad.

Er na allwn ddod at ein gilydd yn gorfforol eleni, rydym yn gobeithio y gallwch ymuno gyda ni wrth inni fynd  â’r digwyddiad ar-lein, gan gyflwyno llu o deitlau Cymreig cyffrous.

Mae’r dangosiadau a gadarnhawyd hyd yn hyn yn cynnwys Censor, La Cha Cha, Donna, Affairs of the Art, ac Men Who Sing.

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau Canolfannau Ffilm ar draws y DU yn unig. Os nad ydych yn aelod, gallwch ymuno yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Cofrestrwch i fynychu

Cynhelir y digwyddiad ar Dydd Gwener 4 Mehefin, 9am – 5pm

Fe fydd y digwyddiad yn rhedeg ar Two Seven, cewch fanylion ar sut i gael mynediad i’r safle unwaith y byddwch wedi archebu eich lle.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu treftadaeth Cymreig ar y sgrin. Fel rhan o’n strategaeth Gwnaethpwyd yng Nghymru, rydym yn cynnig cefnogaeth i gyrff ar draws Cymru i raglennu ffilmiau a wnaethpwyd yng Nghymru, ffilmiau Cymraeg neu ffilmiau archif Cymreig.

Fe fydd dangosiadau ffilm llawn clipiau rhagddangos, trafodaethau am hunaiaeth Cymreig ar y sgrin ac amser i sgwrsio gydag arddangoswyr Cymreig eraill. Gallwch hefyd siarad gyda ni am gymorth Gwnaethpwyd yng Nghymru a phrosiectau eraill FAN BFI.

Byddwch yn cael pecyn ffilm gyda manylion ffilmiau newydd Cymreig sydd i ddod, sydd yn cynnwys telerau archebu, cysylltiadau, dyddiadau rhyddhau a chysylltiadau Cymreig i’ch helpu i farchnata’r ffilm.

 • 9:00 AM Introductions, welcome and schedule
 • 9:15 AMLa Cha Cha (intro from Kevin Allen)
 • 10.50AM  Break
 • 11.00AMMen Who Sing
 • 12:20 PM Lunch
 • 1.05PMDonna
 • 2.20PM Break
 • 2.30PMCensor
 • 3.45PM Break
 • 3.55PMAffairs of the Art
 • 4.15 PMTrailers
 • 4.30PMClosing and notes
 • 5:00 PM End

Important: Please note that the schedule may be still subject to change due to the availability/confirmation of additional films. We will notify you of any schedule changes (via email), no later than one week prior to the event date.

^
CY