Rhwydweithiau’n Uno! Dysgwch sut i Adeiladu Rhwydweithiau Cryfach gyda Creative Arts East

Dydd Iau 20 Chwefror

Rydym yn gwybod ein bod yn gryfach gyda’n gilydd. Mae partneriaethau yn chwarae rhan hanfodol yn natblygiad y Ganolfan, ein cyrff a chynulleidfaoedd ffilm.

Diolch i gefnogaeth Gronfa Rhannu Gyda’n Gilydd Cyngor Celfyddydau Cymru rydym yn uno gyda Creative Arts East ar gyfer digwyddiad hyfforddi arbennig, yn edrych ar sut i adeiladu rhwydweithiau rhanbarthol a phartneriaethau cryfach ar draws Cymru.

Oeddech chi’n gwybod bod pedair rhwydwaith is-ganolfan eisoes yn bodoli allai helpu eich corff i ddatblygu cynulleidfaoedd? Os ydych eisioes yn rhan o Lleoliadau’r FroOff y Grid, Rhwydwaith Gwyliau Ieuenctid neu’r Rhwydwaith Ffilmiau Hoyw ac eisiau rhagor o gynghorion ar gyfer llwyddiant neu os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor mae’r digwyddiad yma yn ddelfrydol i chi.

ACW

Am Creative Arts East

Creative Arts East yn elusen ddatblygu’r celfyddydau a chymunedau sydd yn canolbwyntio ar ymgysylltu gyda’r cymunedau hynny, neu eu haelodau sydd yn wynebu rhwystrau daearyddol, corfforol neu rwystrau eraill i gymryd rhan ym mywyd diwylliannol eu hardal. Maen nhw’n gwneud hyn drwy hwyluso ac arwain gweithgareddau celfyddydol a diwylliannol o ansawdd uchel ac anogol mewn cymunedau gwledig a difreintiedig ar draws Norfolk, Suffolk a’r rhanbarth dwyreiniol ehangach.
Archebwch eich lle
  • Dyddiad: Dydd Iau, Chwefror 20, 2020,
  • Amser: 10.30am – 3.30pm (cofrestru o 10am)
  • Lle: Tŷ Pawb, Stryd y Farchnad, Wrecsam LL13 8BB

Cost:
Mae’r digwyddiad yma am ddim. Darperir cinio. Efallai y byddwn yn codi costau arlwyo arnoch os byddwch yn canslo eich presenoldeb.

Pwy sydd yn gallu mynychu?
Mae’r sesiwn yma ar agor i holl aelodau’r Ganolfan. Mae lleoedd yn gyfyngedig felly fe’ch cynghorir i archebu lle yn gynnar.

  1. Lleoliadau’r Fro: Naw lleoliad, canolfannau celfyddydol a sinemau cymunedol dan arweiniad Canolfan Gelfyddydau’r Memo, y Barri, yn cydweithio i gyflwyno’r ffilmiau gorau i gynulleidfaoedd gwledig ac ynysig ar draws Bro Morgannwg,
  2. Off y Grid: Wyth sinema yng ngogledd Cymru yn cydweithio i hyrwyddo ffilm ar brisiau fforddiadwy, yn cefnogi talent Cymreig a’r iaith Gymraeg, yn darparu ar gyfer pobl ifanc 16-30 oed a grwpiau wedi ymddieithrio,
  3. Rhwydwaith Gwyliau Ieuenctid: Rhwydwaith gwyliau ffilm Cymreig newydd a ddatblygwyd gan Wicked Wales Canolfan Ffilm Cymru yn y Rhyl a gwyliau allweddol Cymreig yn gweithio i gynyddu ffilmiau sydd ar gael ac wedi eu gwneud gan gynulleidfaoedd ifanc,
  4. Rhwydwaith Ffilmiau Hoyw: Corff cymunedol di-elw sydd yn cynnwys dros 20 LGBTQIA+ o raglenwyr ffilm ar draws y DU, yn rhannu arfer gorau a hyrwyddo ffilmiau hoyw.
  • Mae'r digwyddiad yma yn gymwys ar gyfer cefnogaeth bwrseriaeth. Gall Canolfan Ffilm Cymru dalu am gostau llety i aelodau fynychu. Llanwch ffurflen yma..
  • Os nad ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru eto, gallwch ymuno am ddim yma.
  • Dysgwch ragor am sut mae Canolfan Ffilm Cymru yn cefnogi'r sector arddangos Cymreig ac yn agor byd ffilm i gynulleidfaoedd yng Nghymru yma.
^
CY
EN CY