Uchafbwyntiau Gwnaethpwyd yng Nghymru

Affairs of the Art © Beryl Productions International Ltd and National Film Board of Canada

Gyda’ch cymorth chi, rydyn ni wedi bod yn dathlu ffilmiau â chysylltiadau Cymreig ers 2014 ond 2021 yw ein blwyddyn brysuraf i Gwnaethpwyd yng Nghymru hyd yn hyn. Gyda chymorth ariannol gan Cymru Greadigol fe wnaethom archwilio dulliau newydd o ymgyrchoedd rhyddhau ffilmiau, pob un wedi’u cynllunio i ddod â ffilm Gymreig i gynulleidfaoedd a neges Cymru i’r byd, gan siapio’r canfyddiad o ddiwylliant Cymru gartref a thramor.

Dyma rai o’r pethau cyffrous a gyflawnwyd gennym gyda’n gilydd yn 20/21.

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma

^
CY