Cymorth Datblygu Cynulleidfa

Darganfyddwch sut i gyflwyno’ch cais.

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Dyluniwyd y rhaglen cymorth datblygu cynulleidfa hon i alluogi rhaglenni ffilm ddiwylliannol arloesol, anturus a hygyrch ledled Cymru, gan helpu arddangoswyr i fuddsoddi’n rheolaidd mewn dewisiadau ffilm beiddgar ym Mhrydain a rhyngwladol, gan gynhyrchu cyfranogiad manwl gan gynulleidfaoedd.

Mae ein blaenoriaethau’n cynnwys cynulleidfaoedd ifanc 16-30 oed, treftadaeth sgrin, cydraddoldeb a chynhwysiant. Darllenwch ein canllawiau isod i ddarganfod a yw’ch syniad yn gymwys i gael cefnogaeth.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

 

Diolch i ariannu’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), rydym yn gosod dwy alwad agored yn flynyddol am brosiectau sy’n anelu at ddod â mwy o ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, i fwy o bobl, mewn mwy o leoedd ledled Cymru. Gweler y canllawiau am ragor o wybodaeth.

Canllawiau (2020/21) - yn dod yn fuan.

 

  • AR GAU AR HYN O BRYD.Dyddiadau cau galwadau agored dydd Gwener 10fed Mai 2019 (12pm) ac dydd Gwener 5ed Gorffennaf 2019 (12pm).
  • Darllenwch ein canllawiau.
  • Anfonwch eich Ffurflen Gais atom.
  • Anfonwch Gyllideb Prosiect atom (yn berthnasol i bob cais). Os oes angen help arnoch i gwblhau eich cyllideb, edrychwch ar ein taflen awgrymiadau cyllideb.
  • Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â: lisa@filmhubwales.org

Rydym hefyd yn cynnig y cyfleoedd canlynol drwy gydol y flwyddyn:

  • Gwnaethpwyd yng Nghymru – Prosiectau Strategol a Pitch Pots ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig.
  • Gwyliau  – Gwyliau neu rwydweithiau arloesol sy’n cwrdd ag un neu fwy o flaenoriaethau CFfC.
  • Datganiadau Ffilm Newydd – cefnogaeth farchnata ar gyfer rhai o’r ffilmiau annibynnol a thramor gorau.
  • Bwrsariaethau – Hyfforddiant a sgiliau.

Gall Aelodau wneud cais i’r holl gynigion uchod. Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth farchnata, newyddion ffilm a’r cyfle i gymryd rhan mewn tymhorau ffilm cenedlaethol trwy Brif Raglenni.

Am enghraifftiau o’n gwaith hyd yn hyn, gwelwch uchafbwyntiau CFfC (2019).

NOT A MEMBER YET?

 

To take advantage of a range of benefits you can join Film Hub Wales as a member.

If you’re a filmmaker, take a look at our filmmaker information page.

^
CY