Swyddi: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (ar gau)

Diben y Swydd
Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda'r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau sydd â chysylltiadau Cymreig, gan ganolbwyntio ar arddangos theatrig ac antheatrig. Byddant yn cynnig cyngor wedi'i deilwra i ddeiliaid hawliau ynghylch rhyddhau ffilm yng Nghymru, monitro data perfformiad ffilm, datblygu dulliau marchnata ac asedau sy'n ychwanegu gwerth at ryddhau'r ffilm. Cefnogir y rôl hon gan gyllid gan Cymru Greadigol.

^
CY