VACANCY: Made in Wales Officer (12 month fixed term contract) 2020

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 225 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 422,000 audience members.

Diben y Swydd
Fe fydd y Swyddog Marchnata yn cefnogi Canolfan Ffilm Cymru i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Prydeinig ac annibynnol ledled Cymru, trwy farchnata Canolfan Ffilm Cymru a phrosiectau aelodau mewn dulliau wedi’u targedu ac arloesol, gan gynnig mwy o gyrhaeddiad a mynediad newydd i grwpiau wedi’u tan wasanaethu.


Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru CYM


Chapter Application Form CYM


Equal Opportunities Form CYM


 

^
CY
EN CY