Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un yn dychwelyd ar gyfer 2020

Mae Gŵyl Ffilm Cymru a’r Byd yn Un (WOW) yn dychwelyd i ganolfannau ledled Cymru o 7fed Mawrth. Dyma i chi 19eg taith o ddarganfyddiad Gŵyl Ffilm WOW trwy gyfoeth sinema’r byd, gan ddod â golwg eclectig, ysbrydoledig a dadlennol ar ein byd i’r rheiny o gwmpas Cymru sy’n hoffi ffilmiau.

Unwaith eto, daw WOW â’r ffilmiau gorau oll sydd wedi ennill gwobrau mawr yng ngwyliau ar draws y byd i Gymru, fel Bacurau (Gwobr y Beirniaid, Gŵyl Ffilm Cannes), The Cave (enwebwyd ar gyfer Oscar y Ffilm Ddogfen Orau), Retablo (enwebwyd ar gyfer Debut Prydeinig Eithriadol yn BAFTA), The Painted Bird (Gwobr UNICEF yng Ngŵyl Ffilm Fenis, Talking About Trees (Gwobr Panorama y Gynulleidfa am y Ffilm Ddogfen Orau yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin), Running to the Sky (Gwobr FIPRESCI yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Busan), Balloon (Sgript Ffilm Orau yng Ngŵyl Ffilm Ryngwladol Chicago) a Sister (Gwobr y Cyfarwyddwr Newydd yng Ngŵyl Ffilm San Sebastian).

Yn amrywio o’r Abercon difyr a hygyrch i ffilmiau dogfen addysgiadol, dramâu grymus a golygfeydd prydferth, mae’n bleser, fel erioed, i ddod â rhai o'r goreuon yn sinema’r byd i gynulleidfaoedd ledled Cymru. Rydym yn arbennig o falch i ddod â'r ŵyl i Gasnewydd a Bangor am y tro cyntaf tro," meddai David Gillam, cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm WOW.

Mae'r ŵyl yn agor ar 7fed Mawrth, Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, yng Nglan yr Afon, Casnewydd, gyda dangosiad o Made in Bangladesh, cyfrif ffuglennol Rubaiyat Hossain o frwydr gwniadwraig ar gyflog isel i wella amodau ar gyfer ei hun a'i chydweithwyr. Clwb Ffilm Merched rheolaidd yr ŵyl sy’n cyflwyno’r ffilm hon, a chynhwysir meithrinfa a gweithgareddau crefft yn rhad ac am ddim i blant, yn ogystal â bwyd ar ôl y dangosiad.

Mae Gŵyl Ffilm WOW yn parhau i arddangos gwaith gan fenywod sy’n gwneud ffilmiau o gwmpas y byd, gyda rhaglen eleni yn cynnwys y ffilm début gan Manele Labibi, Arab Blues, yn serennu’r actores enwog Golshifteh Farahani (About Elly, Paterson). Mewn man arall yn y rhaglen mae Sister, ffilm ddiweddaraf Svetla Tsotsorkova, yn cynnig drama llawn tyndra ac emosiwn sy'n troi o gwmpas mam sengl a'i dwy ferch. Mae’r ffilm o’r Almaen System Crasher, sy’n fawr ei chlod gan y beirniaid, yn cynnwys perfformiad canolog rhyfeddol gan Helena Zengel fel Benni sy’n 9 mlwydd oed, merch anodd sydd wedi profi trawma ac sy’n gaeth yn y system faethu. Bydd y ffilm yn dangos yn Aberystwyth, Bangor a Chroesoswallt cyn cael ei rhyddhau yn genedlaethol ar ddiwedd y mis.

Mae rhai o’r cysylltiadau thematig rhwng y ffilmiau yn y rhaglen eleni yn cynnwys cyfres o ffilmiau o'r Ffordd Sidan, megis Running to the Sky, o Kyrgyzstan a chan yr un cyfarwyddwr â Heavenly Nomadic; a The Cave, ffilm ddogfen bwerus a brys am y rhyfel yn Syria trwy brofiadau meddyg yn Ghouta. Hefyd, cynhwysir cainc o ffilmiau yn yr ŵyl sy'n archwilio’r berthynas rhwng tad a mab, gan gynnwys Balloon gan Pema Tseden, sy'n ystyried yr embaras a’r dilemâu moesegol sy'n wynebu teulu clos yng nghefn gwlad Tibet pan gaiff condom ei ganfod ymhlith eiddo’r teulu.

Bydd AberCon yn dychwelyd i Ŵyl Ffilm WOW 2020 - am yr ail flwyddyn, cynhelir y digwyddiad comic-con arddull anime hwn gan yr ŵyl yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth (Dydd Sadwrn, 21 Mawrth). Mae’r fenter hon sy’n torri tir newydd yn bartneriaeth gyda Mencap Ceredigion, grŵp ar lawr gwlad sy'n cefnogi pobl gydag anableddau dysgu, awtistiaeth ac anafiadau i’r ymennydd. Mae animeiddio yn ffordd wych i oedolion a phlant awtistig wella sgiliau cyfathrebu, a dros y gaeaf mae Gŵyl Ffilm WOW wedi bod yn gweithio gyda grŵp o aelodau Mencap Ceredigion i greu eu hanimeiddiadau eu hunain. Bydd AberCon yn arddangos eu gwaith ochr yn ochr â dangosiadau hamddenol, hygyrch o ffilmiau animeiddiedig trawiadol, gan gynnwys y clasur gan Stiwdio Ghibli, Pom Poko.

Rydym yn hynod falch o'r rhaglen eleni a’n bod yn parhau gyda’n partneriaeth â Mencap Ceredigion ar AberCon," meddai Rhowan Alleyne, Rhaglennydd WOW a Chydlynydd AberCon. "Drwy ddod â’r math hwn o ddigwyddiad i leoliad gwledig rydym yn gallu arddangos ffilmiau i gynulleidfa werthfawrogol a helpu’r gymuned leol gynnal digwyddiad difyr a chynhwysol.

Gan gyflwyno ffilmiau o Kyrgyzstan, Ffrainc, Japan, Tibet, Bangladesh, Bwlgaria, Hwngari, Syria, y Weriniaeth Tsiec, yr Eidal, Colombia, Brasil, a gwledydd eraill, mae Gŵyl Ffilm WOW yn agor yng Nglan yr Afon, Casnewydd ar 7fed Mawrth, ac yn teithio i Taliesin, Abertawe, Kinokulture, Croesoswallt, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth; Pontio, Bangor; a’r Mwldan, Aberteifi.

Gweler www.wowfilmfestival.com am fanylion y rhaglen lawn ac i brynu tocynnau.

^
CY
EN CY