Mis Hanes Merched 2022: Ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys ac am ferched yn rhyddhau yn 2022

I ddathlu ''Mis Hanes Menywod'’ mae tîm Canolfan Ffilm Cymru yn gyffrous i ddod â detholiad o ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys neu am ferched o Gymru i chi – a ryddhawyd yn 2022. Yn eu plith mae rhai enwau efallai y byddwch wedi clywed amdanynt a rhai sy’n dod allan ar y sîn. O ddramâu, i raglenni dogfen a ffuglen wyddonol, daw tirwedd ddiwylliannol Cymru hyd yn oed yn fwy cyffrous eleni diolch i ddoniau’r merched Cymreig hyn yn cyflwyno naratifau diddorol, newydd.

Mae'r rhestr hon wedi'i llunio fel rhan o Gwnaethpwyd yng Nghymru – strategaeth Canolfan Ffilm Cymru sy’n cefnogi arddangoswyr ac yn canolbwyntio ar amlygu ffilmiau a gwneuthurwyr ffilm sydd â chysylltiadau Cymreig. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr, cysylltwch gyda Radha, ein Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru.

^
CY