Adnodd Addysg Cymru ar Ffilm (CFfC)

Image: Letter from Wales (1953)

Film Hub Wales - Communities And Neighbourhoods Looking around LlanferresMae adnodd Cymru ar Ffilm yn seiliedig ar ffilmiau o gasgliad Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru ac mae’n cyflwyno gweithgareddau o amgylch ystod o bynciau a themâu sy’n addas ar gyfer Cyfnod Sylfaen i Gam Allweddol 4. Mae’r ffilmiau ar gael fel pecyn DVD ar wahân sydd gellir eu harchebu o walesonfilm@llgc.org.uk (gweler yr adnodd am ragor o fanylion).

Mae’r ffilmiau wedi’u dewis yn arbennig i adlewyrchu gwahanol rannau o Gymru, ac i gynrychioli agweddau ar bum thema allweddol:

  • The World Of Work 
  • Communities and Neighborhoods
  • High Days and Holidays
  • School Days and Playtime
  • War and Peace

Mae genres y ffilmiau a ddewiswyd yn nodweddiadol o gasgliad ehangach NSSAW, yn amrywio o ffilmiau realiti cynnar, cynyrchiadau ffilmiau amatur a chartref, i ffilmiau hyrwyddo a hysbysebu, cynyrchiadau drama a dogfennol. Mae’r gweithgareddau ystafell ddosbarth a ddisgrifir yn y dadlwythiad yn cynnwys cyfeiriad at bynciau cwricwlwm drwyddi draw, i ddangos sut maen nhw’n cwrdd â chrietria pwnc amrywiol ar draws ystod o Gamau Allweddol.ages.

Rydym wedi cynnwys dyfyniad o’r adnodd isod. E-bostiwch walesonfilm@llgc.org.uk ti dderbyn eich copi llawn.

 


Gallwch hefyd gyrchu taflen wybodaeth ar gyfer arddangoswyr isod, gyda thelerau ac awgrymiadau rhaglennu: programming tips:

Pecyn Cyfarwyddiadau Cymru ar Ffilm o’r Ar Gyfer Arddangoswyr

^
CY