Cefnogaeth i Wyliau

Darganfyddwch sut i gyflwyno’ch cais.

Pwrpas y canllaw hwn yw rhoi trosolwg o wyliau ffilmiau yng Nghymru yn 2024. Os ydych chi’n ŵyl yn chwilio am gyllid, gweler ein canllaw cyllid isod.

Dewiswch dab i weld...

Gallwch weld a lawrlwytho’r trosolwg fan hyn
(lawrlwythiadau PDF neu Word ).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgarwch na fedrwn ei ariannu, gwelwch ein hadnodd codi arian ar gyfer dolenni allanol.

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, a newyddion ffilm.

^
CY