Rhagddangosiadau Diweddaraf

Dangosiadau diweddaraf yn arbennig i aelodau

Gwyliwch rai o’r ffilmiau diweddaraf cyn iddynt gael eu rhyddhau.

Yr Ystafell Sgrinio: Rhagolwg

Rydyn ni’n ychwanegu ffilmiau y gallai fod o ddiddordeb i arddangoswyr yng Nghymru yn rheolaidd. O’r ffilmiau diweddaraf gyda chysylltiadau Cymreig, i becynnau â themau neu’r ffilmiau annibynnol Prydeinig diweddaraf.

Gall pob aelod o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI y DU gofrestru am gyfrif i gael mynediad at ragddangosiadau. I gofrestru, anfonwch e-bost aton ni gan roi gwybod ym mha ranbarth rydych chi’n aelod.

Os ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru ac os hoffech ychwanegu cyfrif ystafell rhagddanos ychwanegol, e-bostiwch ni os gwelwch yn dda.

Dewiswch dab i weld...

Sort by:

Dewch o hyd i rai o’r ffilmiau diweddaraf sydd â chysylltiadau Cymraeg. Mae’r holl ffilmiau sydd wedi’u cynnwys yn gymwys i gael cefnogaeth ffilm Gymraeg.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

 

Sort by:

Yn ystod 2016-23 cefnogodd FAN BFI bedwar ffilm newydd a oedd yn haeddu cael eu dangos ar y sgrin fawr. Cymerwch olwg ar y rhestr o ffilmiau o bob cwr o’r byd.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Sort by:

Access the Iris Prize shorts, the very best in LGBT+ storytelling, offering a window into queer lives of the past, present and future.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Sort by:

Rhestr o ddosbarthwyr sy'n cynnal eu cyfleusterau sgrinio ar-lein eu hunain, y gallwch gael mynediad uniongyrchol iddynt. Cofrestrwch ar gyfer eu cylchlythyrau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu rhaglenni diweddaraf:

MUBI

MUBI offers exhibitors previews of their upcoming releases.

To request screeners, please contact Emma Farrugia

Dogwoof

Dogwoof specialise in production, world sales and UK distribution for the best documentaries across cinema, home entertainment and TV.

To request screeners, please contact Tom Howson.

All the Anime

All the Anime is a British anime distribution company based in Glasgow, Scotland. It releases anime for British, Irish, French and other European audiences.

To request screeners, please contact Kerry Kasim.

Altitude Films

Altitude Film Entertainment is a vertically integrated film company encompassing production, finance, international sales and UK distribution.

To request screeners, please contact Remi Hinds.

^
CY