Yr Ystafell Sgrinio: Rhagolwg

Latest Previews Exclusively for Members

Watch some of the latest Welsh films ac BFI FAN supported titles, prior to release.

Yr Ystafell Sgrinio: Rhagolwg

Gall pob aelod o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI y DU gofrestru am gyfrif i gael mynediad at ragddangosiadau. I gofrestru, anfonwch e-bost aton ni gan roi gwybod ym mha ranbarth rydych chi’n aelod.

Dewiswch dab i weld...

Bob blwyddyn mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr. Cyrchwch sgrinwyr yma.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Cyrchwch siorts Gwobr Iris, y gorau o ran adrodd straeon LGBT +, gan gynnig golwg ar fywydau queer y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Cefnogir y casgliad hwn o ffilmiau byr gan RHWYDWAITH BFI trwy Ffilm Cymru Wales, trwy’r cynlluniau Bannau, Galwedigaeth a Gorwelion.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol. Gallwch hefyd weld Llyfryn Talent 2017.

^
CY