Rhagddangosiadau Diweddaraf

Dangosiadau diweddaraf yn arbennig i aelodau

Diweddaraf a theitlau a gefnogir gan FAN BFI cyn eu rhyddhau

Yr Ystafell Sgrinio: Rhagolwg

Gall pob aelod o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI y DU gofrestru am gyfrif i gael mynediad at ragddangosiadau. I gofrestru, anfonwch e-bost aton ni gan roi gwybod ym mha ranbarth rydych chi’n aelod.

Os ydych yn aelod o Ganolfan Ffilm Cymru ac os hoffech ychwanegu cyfrif ystafell rhagddanos ychwanegol, e-bostiwch ni os gwelwch yn dda.

Dewiswch dab i weld...

Dewch o hyd i rai o’r ffilmiau diweddaraf sydd â chysylltiadau Cymraeg. Mae’r holl ffilmiau sydd wedi’u cynnwys yn gymwys i gael cefnogaeth ffilm Gymraeg.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

 

Bob blwyddyn mae FAN BFI yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr. Cyrchwch sgrinwyr yma.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Cyrchwch siorts Gwobr Iris, y gorau o ran adrodd straeon LGBT +, gan gynnig golwg ar fywydau queer y gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol.

Cefnogir y casgliad hwn o ffilmiau byr gan RHWYDWAITH BFI trwy Ffilm Cymru Wales, trwy’r cynlluniau Bannau, Galwedigaeth a Gorwelion.

I archebu unrhyw un o’r ffilmiau hyn, cysylltwch â’r dosbarthwr / cyswllt archebu ar y dudalen ffilm unigol. Gallwch hefyd weld Llyfryn Talent 2017.

Rhestr o ddosbarthwyr sy'n cynnal eu cyfleusterau sgrinio ar-lein eu hunain, y gallwch gael mynediad uniongyrchol iddynt. Cofrestrwch ar gyfer eu cylchlythyrau i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eu rhaglenni diweddaraf:

MUBI

MUBI offers exhibitors previews of their upcoming releases.

Their upcoming slate includes:

Decision To Leave – released 21st October 2022
Aftersun – released 18th November 2022

To request screeners, please contact Emma Farrugia

Dogwoof

Dogwoof specialise in production, world sales and UK distribution for the best documentaries across cinema, home entertainment and TV.

To request screeners, please contact Tom Howson.

All the Anime

All the Anime is a British anime distribution company based in Glasgow, Scotland. It releases anime for British, Irish, French and other European audiences.

To request screeners, please contact Kerry Kasim.

Altitude Films

Altitude Film Entertainment is a vertically integrated film company encompassing production, finance, international sales and UK distribution.

To request screeners, please contact Remi Hinds.

^
CY