Cyllid

Cyllid i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Ymgeisiwch am gyllid i ddangos ffilmiau annibynnol o’r DU, ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw i gynulleidfaoedd ledled Cymru, neu am fwrsari ar gyfer cyfleoedd hyfforddi, digwyddiadau, neu wasanaeth ymgynghori a fydd yn ehangu eich sgiliau fel arddangoswr ffilmiau.

I gael cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru rhaid i chi ddod yn aelod. Gallwch ymuno am ddim – i ymaelodi, cwblhewch ein Ffurflen Ymaelodi.

Dewiswch dab i weld...

Mae’r Gronfa yn cefnogi arddangoswyr ffilmiau annibynnol i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol y DU, ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw.

Dysgwch sut rydym yn cefnogi ffilmiau, dangosiadau a gwneuthurwyr ffilmiau sydd yn dathlu Cymru.

Rydym yn cefnogi gwyliau ffilmiau sy’n rhedeg rhaglenni o ffilmiau annibynnol o’r DU a ffilmiau rhyngwladol, drwy Gronfa Arddangos Ffilmiau (GAFf). Gweler trosolwg o wyliau Cymreig isod.

Ymgeisiwch am fwrsari ar gyfer cyfleoedd hyfforddi, digwyddiadau ac ymgynghoriaeth. Byddwch yn ehangu ar eich sgiliau fel arddangoswr ffilmiau ac yn buddio’ch sefydliad.

Yn ystod 2016-23 cefnogodd FAN BFI bedwar ffilm newydd a oedd yn haeddu cael eu dangos ar y sgrin fawr. Cymerwch olwg ar y rhestr o ffilmiau o bob cwr o’r byd.

Pob blwyddyn mae yna ‘Brif Raglen’, sef tymor y DU gyfan y gall aelodau BFI FAN dderbyn cyllid ar ei gyfer. Gwybodaeth ynglŷn â 2023 i ddod yn fuan.

^
CY