Cyllid

Cyllid i Aelodau

Gwybodaeth, cyfleoedd, canllawiau a ffurflenni cyflwyno.

Datblygu eich Cynulleidfa

Efallai eich bod eisiau denu cynulleidfaoedd ifanc i’ch gŵyl ffilmiau, neu eisiau gwneud eich rhaglen sinema arferol yn fwy hygyrch. Os ydych eisiau datblygu cynulleidfa ar gyfer ffilmiau annibynol Prydeinig neu ryngwladol ond angen rhywfaint o gefnogaeth ariannol, neu hyfforddiant, mae’r dudalen hon yn dweud wrthych chi sut i gyflwyno cynnig inni.

Rydym yn rhedeg amrywiaeth o gynlluniau yng Nghanolfan Ffilm Cymru ac ar draws BFI FAN sydd yn gallu eich helpu. Edrychwch ar y llinynnau isod a gwnewch yn siŵr eich bod yn darllen y canllawiau a’r ffurlfenni cyflwyno yn ofalus ar gyfer pob un i sicrhau eich bod yn ateb y meini prawf.

I gael cyllid gan Ganolfan Ffilm Cymru rhaid i chi ddod yn aelod. Gallwch ymuno am ddim - you can sign-up by filling out a form.

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sydd yn dangos ffilmiau i gynulleidfaoedd cyhoeddus, o wyliau ffilm, i gymdeithasau a chanolfannau celfyddyd cymysg.

Nod y gronfa yma ydy cyflwyno’r gorau o ffilmiau Prydeinig, annibynnol a rhyngwladol i gynulleidfaoedd ar draws Cymru. Ei nod ydy cefnogi arddangoswyr ffilm annibynnol wrth iddyn nhw ailddechrau rhaglenni datblygu cynulleidfa yn dilyn Covid-19

Dysgwch sut rydym yn cefnogi ffilmiau, dangosiadau a gwneuthurwyr ffilmiau sydd yn dathlu Cymru.

Rydym yn cefnogi gwyliau ffilm sydd yn rhedeg rhaglenni ffilmiau annibynnol Prydeinig neu ryngwladol drwy’r Gronfa Arddangos Ffilmiau (CAFf). Gweler drosolwg o wyliau Cymreig isod.

Os ydych eisiau mynychu cyfarfod, cwrs neu ddigwyddiad a fyddai o fudd i’ch corff ac i ddatblygu cynulleidfaoedd ond mae’r cosrau yn ormod gallwch gyflwyno cais am gefnogaeth.

Caiff yr holl brosiectau eu hasesu yn erbyn y gallu a'r potensial i ateb un neu ragor o amcanion craidd canolfan ffilm cymru.

Bob blwyddyn mae FAN BFI support four new releases that deserve to be seen on the big screen.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:

Bob blwyddyn mae Canolfan Ffilm Canolbarth Lloegr yn arwain ar ‘Brif Raglenni’, tymhorau DU gyfan y gall holl aelodau FAN cael cyllid, yn cynnwys ‘Blockbuster’ blynyddol BFI.

^
CY