Cronfa Arddangos Ffilmiau (CAFf)

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Gyda chefnogaeth #NationalLottery drwy’r BFI #BFIIndustry

Cefnogi cyrff sydd yn cyflwyn ffilmiau Prydeinig, annibynnol a rhyngwladol i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU.

  • Cyfanswm sydd ar gael: £70,000
  • Cyllid: hyd at £10k 
  • Ceisiadau’n agor: wythnos yn cychwyn Dydd Llun 14 Chwefror 2022
  • Ceisiadau’n cau: 9am Dydd Llun 21 Mawrth 2022
  • Bydd ail rownd yn agor ym mis Ebrill gyda dyddiad cau ar gyfer ceisiadau o ddydd Llun 2 Mai 2022
  • Ffenestr gweithgarwch: Ebrill 2022 – Rhagfyr 2022 (os yw eich cynlluniau yn disgyn rhwng Ionawr - Mawrth 2023, cysylltwch â ni)
  • Nod: Helpu i alymgysylltu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig (yn cynnwys Cymreig) a rhyngwladol.
  • Nodwch Dylai dyddiad cychwyn eich gweithgaredd fod o fis Ebrill ymlaen er mwyn caniatáu ar gyfer penderfyniadau ariannu. Sylwch y bydd cadarnhad terfynol o gefnogaeth yn amodol ar argaeledd Arian y Loteri.

Darllenwch y canllawiau yn llawn a dilynwch y camau a nodir, er mwyn gwneud cais.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma (lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

 

 

 

Darllenwch ganllawiau Cronfa Arddangos Ffilmiau yn llawn cyn gwneud cais.

Fe fydd dau ddyddiad cau ar gyfer y cynigion terfynol: 9yb Dydd Llun 21 Mawrth 2022 a Dydd Llun 2 Mai 2022

Rhaid gorffen eich gweithgaredd erbyn 31 Rhagfyr 2022. Argymhellir cyflwyno yn gynnar. (os bydd eich cynlluniau yn ddisgyn rhwng Ionawr - Mawrth 2023, cysylltwch â ni)

Cynllun Cymorth Mynediad BFI

  • Os oes gennych ofynion mynediad sydd yn golygu eich bod angen cymorth wrth wneud cais am gyllid BFI, efallai y gallwch ofyn am gymorth ariannol drwy Gynllun Cymorth Mynediad BFI. Mae rhagor o wbodaeth ar gael yma.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

Cynulleidfaoedd:  

Hyfforddiant:

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, a newyddion ffilm.

^
CY