Cronfa Arddangos Ffilmiau (CAFf)

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Ymgeisiwch am gyllid i ddangos ffilmiau annibynnol o’r DU, ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

Dewiswch dab i weld...

Cipolwg:

  • Cyfanswm sydd ar gael: Oddeutu £100,000
  • Cyllid: hyd at £10k 
  • Ceisiadau’n agor: wythnos yn cychwyn 27ed Mawrth 2023
  • Ceisiadau’n cau: 9am ddydd Llun 1ain Mai 2023 (rownd gyntaf) a dydd Llun 3ydd Gorffennaf 2023 (ail rownd)
  • Ffenestr gweithgarwch: Mai 2023 - Mawrth 2024. Gallai cyllid amlflwyddyn fod ar gael, yn ddibynnol ar gronfeydd a phrawf bod gofyn amdano.
  • Nod: Datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol y DU (gan gynnwys ffilmiau o Gymru) a ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw

Nodwch Dylai’ch gweithgaredd gychwyn o fis Mai ymlaen, er mwyn caniatáu penderfyniadau cyllido.

Darllenwch y canllawiau yn llawn a dilynwch y camau a nodir, er mwyn gwneud cais.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma (lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

 

 

 

Darllenwch ganllawiau Cronfa Arddangos Ffilmiau yn llawn cyn gwneud cais.

Cynllun Cymorth Mynediad BFI

  • Os oes gennych anghenion hygyrchedd sy’n golygu bod arnoch angen cymorth gyda’r broses, mae’n bosib y byddwch yn buddio o gynllun Cynllun Cymorth Mynediad BFI.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgarwch na fedrwn ei ariannu, gwelwch ein hadnodd codi arian ar gyfer dolenni allanol.

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata a newyddion y diwydiant.

 

^
CY