Film Hub Wales - Vacancies
Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru (Llawrydd)
  • Graddfa: £200 y dydd (gan gynnwys unrhyw NI a PAYE)
  • Contract: Cyfanswm o 35 diwrnod (tua 1 ddiwrnod yr wythnos rhwng Hydref 2022 a Mawrth 2023)
  • Lleoliad: Gall gweithwyr llawrydd weithio o unrhyw le ar draws y DU. Mae lle ar gael yn Chapter, Caerdydd

Diben y Swydd
Cyfathrebu gwaith y Ganolfan a’r aelodau yn effeithiol, gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema Prydeinig annibynnol a byd ar draws Cymru.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9yb, Dydd Llun, Medi 26, 2022
Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mercher 5ed Hydref, 2022

Darllen rhagor
Gwledd The Feast © Picturehouse Entertainment (10)
Llawrydd: Ymchwilydd Gwnaethpwyd yng Nghymru

Ffi: £2000 (10 diwrnod o waith x £200 y diwrnod)
Cwblhau:
Tachwedd/Rhagfyr 2022
Lleoliad: O bell – Gellir gwneud y gwaith o rhywle yn y DU.
Adrodd i: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Darllen rhagor
^
CY