Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Rheolwr Prosiect Cynhwysiant, BFI Film Audience Network (Ar Gau)
 • Teitl Swydd: Rheolwr Prosiect Cynhwysiant, BFI Film Audience Network
 • Ffi: £250 y dydd (gan gynnwys unrhyw NI a PAYE)
 • Contract: Cyfanswm o 65 diwrnod (tua 2 ddiwrnod yr wythnos rhwng Ebrill 2022 a Hydref 31ain 2022)
 • Lleoliad: Gall gweithwyr llawrydd weithio o unrhyw le ar draws y DU. Mae lle ar gael yn Chapter, Caerdydd. Mae teithio ar draws y DU yn ofyniad.

Diben y Swydd
Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI (Sefydliad Ffilm Prydain) drwy Hwb Arweiniol Canolfan Ffilm Cymru (FHW) - i gyflwyno key live elements of Sinema Cynhwysol - prosiect DU gyfan, wedi’I ddilynio i gefnogi mynediad a chynhwysiant ar draws aelodaeth arddangosfa ffilm FAN.  
 
Nod y prosiect yw cefnogi hyder ac effeithiolrwyddFAN, yn arwain tuag at fwy o gyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth amrywiol a mynediad teg i ffilmiau annibynnol a rhyngwladol Prydeinig i gynulleidfaoedd.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am Ebrill 4ydd, 2022
Cynhelir cyfweliadau: Ebrill 12ed, 2022

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

 

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Swydd Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru 2021 (AR GAU)
 • Teitl Swydd: Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru
 • Graddfa: £21,500 pro-rata
 • Contract: 24 awr yr wythnos (contract tan 31 Mawrth 2023, yn amodol i gadarnhad cyllid blynyddol)
 • Lleoliad: Chapter, Caerdydd (gweithio o bell yn bosibl yn cynnwys gweithio o gartref yn ystod Covid-19)

Diben y Swydd
Cyfathrebu gwaith y Ganolfan a’r aelodau yn effeithiol, gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema Prydeinig annibynnol a byd ar draws Cymru.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12noon, Dydd Mawrth 7 Medi, 2021
Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mercher 15 Medi, 2021

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

 

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Rydyn ni angen marchnadwr llawrydd Sinema Gynhwysol (AR GAU)
 • Contract: Tymor sefydlog (amc. 20 diwrnod Mawrth-Mai)
 • Ffi: £3000 yn cynnwys TAW
 • Lleoliad: Hyblyg (gweithio o bell)
 • Gweithiwr llawrydd angen cyfrifiadur ei hun
 • Gofynion Ychwanegol: Ni ddylid fod angen talu am feddalwedd

Nod Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am swyddog marchnata llawrydd i gefnogi Swyddog Mynediad FAN gyda chodi ymwybyddiaeth o Sinema Cynhwysol, prosiect Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI.

Fe ddylai’r gweithiwr llawrydd feddu ar arbenigedd mewn cyfryngau digidol, a phrofiad o ddefnyddio Wordpress, Mailchimp a Twitter, ac yn hyderus wrth siarad gydag arddangoswyr sinema o bob ffurf a maint, y wasg a’r cyfryngau, boed ar y ffôn neu ar-lein.

Byddwn yn disgwyl i’r gweithiwr llawrydd feddu ar ddealltwriaeth ac angerdd dros gynhwysiant ac yn ddelfrydol, fe fydd y contract yma yn cael ei chwblhau gan rhywun sydd â phrofiad byw o amrywiaeth.

 • Gwelwch y brîff yma am fanylion - PDF neu Word. Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.
 • E-bostiwch toki@filmhubwales.org i ddatgan diddordeb a chyflwyno eich portffolio/CV (ysgrifenedig, fideo, fformatau sain yn dderbyniol) gyda geirda erbyn, erbyn 6pm Llu, 15 Mawrth 2021
Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (ar gau)
 • Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (rhan amser) - 32 awr yr wythnos
 • 12 mis dyletswyddau a chyfrifoldebau
 • Graddfa Cyflog: £25,399 pro-rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 225 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 465,000 o aelodau cynulleidfa.

Diben y Swydd

Datblygu ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd a diwydiant o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd a chynaliadwy ar gyfer ffilmiau Cymreig, edrych ar ddata perfformiad, technegau marchnata a digwyddiadau sydd yn ychwanegu gwerth at ryddhau’r ffilm. Cefnogir y rôl hon gyda arian gan Cymru Greadigol.

 • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am Dydd Llun 14eg Rhagfyr
 • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Gwener 18 Rhagfyr drwy Zoom

Disgrifiad Swydd, Gwnaethpwyd yng Nghymru .pdf
Disgrifiad Swydd, Gwnaethpwyd yng Nghymru .Word


Ffurflen Gais


Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal


Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
VACANCY: FAN Access Coordinator (Work Placement) August 2019 (CLOSED)
 • FAN Access Coordinator (Work Placement)
 • Fixed-term 24 hours per week for 24 weeks (September 2019 – March 2020)
 • Salary scale: £17,076 pro rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 225 brosiectau sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 422,000 o aelodau cynulleidfa.

Film Hub Wales are seeking candidates from diverse backgrounds to support the BFI FAN Access Officer with the coordination of the BFI Film Audience Network (FAN) Diversity and Inclusion project.
The post-holder will explore and debate representation on screen, in the audience and behind the camera, with the aim of creating access for all film audiences to British independent and world cinema UK wide, regardless of the barriers to attendance they may face. They will liaise with members of BFI FAN, to ensure the smooth day-to-day running of the project.

 • Application forms and job description available below, or contact apply@chapter.org
 • Closing deadline for applications: 5.30pm 12th August 2019
 • Cynhelir cyfweliadau: 20th August 2019

DOWNLOADS:

Darllen rhagor
Wicked%20Festival%20Coordinator
Vacancy: Wales Youth Festival Network Coordinator (part time – fixed term) 2018 (CLOSED)

 

Wicked Film (The Pop in Centre, Prestatyn)

Wales Youth Festival Network Coordinator (part time – fixed term)

16 hours per week (fixed term November 2018 – end of March 2019)

Salary scale: £20,800 pro rata

 

Purpose of Post

To research and coordinate a new Welsh film festival network initiative, developed by Film Hub Wales, Wicked Wales and key festivals within the region, with the aim to increase British independent and international film programmes available for and made by young audiences.

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi over 160 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 302,000 audience members. Film Hub Wales are proud to act as the Lead Hub for Diversity and Inclusion for the UK BFI Film Audience Network.

 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 2nd November 2018
 • Interviews to be held at Rhyl Little Theatre, 17 Vale Rd, Rhyl LL18 2BS on: Monday 12fed November 2018
 • Application forms and job description available to download below or contact rhiannon52@mail.com

 

Darllen rhagor
Bfi Love 800x450px
Vacancy: Film Hub Wales Marketing Officer (part-time, 24 hours pw) 2017 (CLOSED)

Fixed-term contract to December 2017
(any extensions will be subject to funding for which news is imminent, with review of hours)

Salary scale: £17,467-£18,910 pro-rata, depending on experience

We are looking for a Marketing Officer to support Film Hub Wales with the development of audiences for British independent world cinema across Wales, through targeted and innovative marketing of FHW and member projects, offering increased reach and new access to under-served groups.

Application forms and job description available at https://www.chapter.org/film-hub-wales-marketing-officer-part-time-24-hours-pw-0 or contact Susan Powell, HR Manager, susan.powell@chapter.org

Closing date for applications: 9am, Wednesday 19fed Gorffenaf

Interviews to be held: Thursday 27fed/Friday 28fed Gorffenaf  


Am Canolfan Ffilm Cymru:

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi over 130 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 226,000 o aelodau cynulleidfa.

We are currently applying for a further four years of funding from the British Film Institute (BFI). Any extension to the post will be subject to funding from the BFI.


Duties and Responsibilites

 • Creation of press releases for FHW and supported member[1] projects, working with appointed external PR specialists where relevant,
 • Keeping up to date with hub activities and events, proactively seeking opportunities to promote member screenings Wales and UK wide,
 • Ensuring that the Hub website and social media platforms are engaging and content is updated regularly, supporting members to engage with the online hub forum,
 • Working with filmmakers and distributors to update and promote the online preview screening room,
 • Working with the team to generate marketing ideas to support audience development across the Wales membership, including how we reach non-attenders and wider communities,
 • Explore the recommendations of FHW research with the team, such as ‘Marketing Strategy’, and ‘Understanding our Audiences’ and find ways to implement into our daily marketing,
 • Coordinating and working with specialists to deliver marketing surgeries for hub members,
 • Work on the FAN New Release Strategy and liaison with relevant UK partners,
 • Commissioning and/or creating photography/videography across projects to ensure activity is documented and shared appropriately,
 • The creation of internal/external marketing materials and monitoring, ensuring that members and FHW content meets funder guidelines,
 • Work with the Strategic Manager to update the marketing plan and evaluate its success,
 • Work with the Strategic Manager to source and raise funds for marketing,
 • Monitor changes in digital marketing and new technologies, determining how we use them,
 • Overall administrative duties as required, such as the dissemination of materials, indie box office column, FHW newsletters and audience surveys, where relevant etc.

Miscellaneous

 • Any other duties as reasonably required by the Director of Cinema and Film Hub Wales, Chief Executive or Director of Marketing.
 • To be familiar with all relevant Health and Safety, operational, personnel, customer care, Data Protection and financial procedures, ensuring that all statutory obligations are complied with, especially in relation to licensing laws and first aid.
 • The post-holder’s duties must at all times be carried out in compliance with Chapter’s Equal Opportunities policy, ensuring equality of opportunity is afforded to all persons both internal and external to Chapter.

Special Conditions

 • Flexible working hours will be required involving weekends/evenings and some travel around Wales

This job description is not intended to be exhaustive. The post-holder will be expected to adopt a flexible attitude to the duties which may have to be varied (after discussion with the post-holder) subject to the needs of the organisation, and in keeping with the general profile of the post.


Person Specification

Essential skills/abilities

 • Educated to degree level or equivalent,
 • Experience or a good understanding of audience development,
 • A good working knowledge of film,
 • Excellent communication skills, via phone, in person and over email,
 • Ability to write copy for press and online,
 • Experience of dealing with press and media,
 • Ability to represent the Hub with confidence at public events,
 • Proactive approach to tasks, presenting creative solutions to problems,
 • Ability to work to deadlines, understanding how this impacts on team members,
 • Strong organisational and time management skills,
 • Ability to work on own initiative and on a variety of tasks,
 • IT literate, particularly in web, email campaigns, social media and design software,
 • Commitment to the BFI’s objective of extending the breadth, depth and reach of film choice for diverse audiences.

Desirable

 • Working knowledge of budgets
 • Video editing and/or photography skills
 • Ability to speak and write in Welsh
 • Car licence and owns own vehicle

 

 1. FHW works with members Wales wide. Members’ include but are not limited to ‘film societies, community cinemas, film festivals, commercial independent cinemas, event/pop-up providers, archives, film education providers/institutions, broadcasters, film distributors, multiplexes and wider arts/non film organisations.
Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Vacancy: Anim-18 Research & Development Project Manager (freelance 51 days) 2017 (CLOSED)

Anim-18: Celebrating British Animation –
Research & Development Project Manager (freelance 51 days)

Fixed-term contract May – September 2017

Freelance Fee: Up to £175 per day (inclusive of NI and PAYE), depending on experience

To support Film Hub Wales (FHW)/Chapter with the research and development phase of a programme development fund (PDF) application to the British Film Institute (BFI), which will deliver a major UK wide audience development programme in 2018, celebrating British animation.

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), with Chapter appointed as the Film Hub Lead Organisation (FHLO) in Wales. The aim is to develop the exhibition sector through dedicated research, training and audience development project support. Since Film Hub Wales began in 2013, we have supported over 122 exciting cinema brosiectau, reaching over 182,000 audience members and in 2016, we led on the UK wide Roald Dahl On Film programme.

Application forms and job description available at the Chapter website or contact Susan Powell, HR Manager, susan.powell@chapter.org

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5pm Wednesday 26th April

Interviews will take place on Wednesday 3rd May. 

DOWNLOAD

Anim-18 Research and Development Project Manager Job Description

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Job: Dahl on Film Project Administrator 2016 (CLOSED)

Dahl on Film Project Administrator (part time – fixed term)

Department: Film, Cinema and Film Hub Wales (FHW)
Teitl Swydd: Dahl on Film Project Administrator
Salary: £18,723 pro rata
Contract: 20 hours per week (fixed term June – end of November 2016)
Responsible to: Dahl on Film Project Manager 
Responsible for: No direct reports.


Purpose of Post

To support FHW/Chapter Cinema with the administration of a programme development fund (PDF) application to the British Film Institute (BFI), which will aim to deliver a major UK wide audience development programme, celebrating Roald Dahl on Film.

Duties and Responsibilities

 • To work with the Dahl on Film Project Manager to ensure that the project is delivered on time and according to the project brief,  

Liaise with project partners on the following:

 • Sending out printed materials and gathering marketing materials,
 • Drawing up contracts,
 • Processing payments with Chapter finance and FHW’s Development Officer,
 • Collecting and processing audience data for reporting purposes,
 • Communicating reporting deadlines with partners and collating information,
 • Gathering information on upcoming events and updating online listings,
 • Monitoring progress of events and feeding back to the team,

Miscellaneous

 • Any other duties as reasonably required by the Director of Cinema and Film Hub Wales, Chief Executive or Director of Operations.
 • To be familiar with all relevant Health and Safety, operational, personnel, customer care, Data Protection and financial procedures, ensuring that all statutory obligations are complied with, especially in relation to licensing laws and first aid.
 • The post-holder’s duties must at all times be carried out in compliance with Chapter’s Equal Opportunities policy, ensuring equality of opportunity is afforded to all persons both internal and external to Chapter.

This job description is not intended to be exhaustive. The post-holder will be expected to adopt a flexible attitude to the duties which may have to be varied (after discussion with the post-holder) subject to the needs of the organisation, and in keeping with the general profile of the post.

PERSON SPECIFICATION

Essential skills/abilities

 • Further/Higher Education qualification or equivalent work-related experience
 • Numerate and literate to GCSE level/’A’ level or equivalent
 • Excellent administrative skills,
 • Ability to keep accurate budgetary records/spreadsheets/databases,
 • Good keyboard skills and excellent knowledge of Microsoft packages (including Outlook, Word and Excel),
 • Knowledge of social media and understanding of web-based marketing,
 • A good working knowledge of film,
 • Excellent communication skills, via phone, in person and over email,
 • Creative approach to problem solving,
 • Ability to work to deadlines, understanding how this impacts on team members,
 • Strong organisational and time management skills,
 • Ability to work on own initiative and on a variety of tasks,
 • Commitment to the BFI’s objective of extending the breadth, depth and reach of film choice for diverse audiences.

Desirable

 • Knowledge/experience of event coordination,
 • A working knowledge or interest in Roald Dahl,
 • Ability to speak and write in Welsh,
 • Car licence and owns own vehicle.

Applications

Short listing for interviews will be based on applicants meeting the essential criteria listed in the position description. 

 • Application forms and job description available yma. or contact Susan Powell, HR Manager, susan.powell@chapter.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5pm Friday 27th May
 • Cynhelir cyfweliadau: Friday 3rd June

 

Darllen rhagor
^
CY