Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Rheolwr Prosiect Cynhwysiant, BFI Film Audience Network
 • Teitl Swydd: Rheolwr Prosiect Cynhwysiant, BFI Film Audience Network
 • Ffi: £250 y dydd (gan gynnwys unrhyw NI a PAYE)
 • Contract: Cyfanswm o 65 diwrnod (tua 2 ddiwrnod yr wythnos rhwng Ebrill 2022 a Hydref 31ain 2022)
 • Lleoliad: Gall gweithwyr llawrydd weithio o unrhyw le ar draws y DU. Mae lle ar gael yn Chapter, Caerdydd. Mae teithio ar draws y DU yn ofyniad.

Diben y Swydd
Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI (Sefydliad Ffilm Prydain) drwy Hwb Arweiniol Canolfan Ffilm Cymru (FHW) - i gyflwyno key live elements of Sinema Cynhwysol - prosiect DU gyfan, wedi’I ddilynio i gefnogi mynediad a chynhwysiant ar draws aelodaeth arddangosfa ffilm FAN.  
 
Nod y prosiect yw cefnogi hyder ac effeithiolrwyddFAN, yn arwain tuag at fwy o gyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth amrywiol a mynediad teg i ffilmiau annibynnol a rhyngwladol Prydeinig i gynulleidfaoedd.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am Ebrill 4ydd, 2022
Cynhelir cyfweliadau: Ebrill 12ed, 2022

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

 

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Swydd Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru 2021 (AR GAU)
 • Teitl Swydd: Swyddog Cyfathrebiadau Canolfan Ffilm Cymru
 • Graddfa: £21,500 pro-rata
 • Contract: 24 awr yr wythnos (contract tan 31 Mawrth 2023, yn amodol i gadarnhad cyllid blynyddol)
 • Lleoliad: Chapter, Caerdydd (gweithio o bell yn bosibl yn cynnwys gweithio o gartref yn ystod Covid-19)

Diben y Swydd
Cyfathrebu gwaith y Ganolfan a’r aelodau yn effeithiol, gyda’r nod o ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema Prydeinig annibynnol a byd ar draws Cymru.

Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org

Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 12noon, Dydd Mawrth 7 Medi, 2021
Cynhelir cyfweliadau: Dydd Mercher 15 Medi, 2021

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

 

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Rydyn ni angen marchnadwr llawrydd Sinema Gynhwysol (AR GAU)
 • Contract: Tymor sefydlog (amc. 20 diwrnod Mawrth-Mai)
 • Ffi: £3000 yn cynnwys TAW
 • Lleoliad: Hyblyg (gweithio o bell)
 • Gweithiwr llawrydd angen cyfrifiadur ei hun
 • Gofynion Ychwanegol: Ni ddylid fod angen talu am feddalwedd

Nod Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am swyddog marchnata llawrydd i gefnogi Swyddog Mynediad FAN gyda chodi ymwybyddiaeth o Sinema Cynhwysol, prosiect Amrywiaeth a Chynhwysiant Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI.

Fe ddylai’r gweithiwr llawrydd feddu ar arbenigedd mewn cyfryngau digidol, a phrofiad o ddefnyddio Wordpress, Mailchimp a Twitter, ac yn hyderus wrth siarad gydag arddangoswyr sinema o bob ffurf a maint, y wasg a’r cyfryngau, boed ar y ffôn neu ar-lein.

Byddwn yn disgwyl i’r gweithiwr llawrydd feddu ar ddealltwriaeth ac angerdd dros gynhwysiant ac yn ddelfrydol, fe fydd y contract yma yn cael ei chwblhau gan rhywun sydd â phrofiad byw o amrywiaeth.

 • Gwelwch y brîff yma am fanylion - PDF neu Word. Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.
 • E-bostiwch toki@filmhubwales.org i ddatgan diddordeb a chyflwyno eich portffolio/CV (ysgrifenedig, fideo, fformatau sain yn dderbyniol) gyda geirda erbyn, erbyn 6pm Llu, 15 Mawrth 2021
Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (ar gau)
 • Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru (rhan amser) - 32 awr yr wythnos
 • 12 mis dyletswyddau a chyfrifoldebau
 • Graddfa Cyflog: £25,399 pro-rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 225 o brosiectau sinema a chyrraedd dros 465,000 o aelodau cynulleidfa.

Diben y Swydd

Datblygu ymwybyddiaeth cynulleidfaoedd a diwydiant o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Fe fydd deiliad y swydd yn gweithio gyda’r sector sgrin yng Nghymru i ddatblygu cynulleidfaoedd newydd a chynaliadwy ar gyfer ffilmiau Cymreig, edrych ar ddata perfformiad, technegau marchnata a digwyddiadau sydd yn ychwanegu gwerth at ryddhau’r ffilm. Cefnogir y rôl hon gyda arian gan Cymru Greadigol.

 • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 9am Dydd Llun 14eg Rhagfyr
 • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Gwener 18 Rhagfyr drwy Zoom

Disgrifiad Swydd, Gwnaethpwyd yng Nghymru .pdf
Disgrifiad Swydd, Gwnaethpwyd yng Nghymru .Word


Ffurflen Gais


Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal


Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

Darllen rhagor
MJPL6393
This Way Up Development Forum: Call for Participants

BFI’s Film Audience Network is looking for a group of creative and committed individuals to join the This Way Up Development Forum. The role of Forum is to support and shape the programme for the annual conference, now in its seventh year.

Background

This Way Up (TWU) is the annual UK film exhibition innovation conference that promises to inspire and enlighten, provoke and challenge.

With audience behaviour changing at an accelerating rate it’s more crucial that This Way Up provides a space where film exhibitors come together to discuss the pressing issues, to learn about new models, new thinking and new opportunities and to meet each other to share our experiences.

TWU was created by Film Hub Scotland and Film Hub North in 2014 and is a key part of the BFI Film Audience Network’s Member Support and Development programme. The event is produced in collaboration with Film Hub Midlands with significant input from the other Hubs within the FAN and key partners of the network.

With previous editions taking place in Newcastle, Manchester, Glasgow, Hull, Liverpool and Nottingham, 2020 sees This Way Up adapt to the current global health crisis. Further details on how this year’s conference will be delivered to follow.

This Way Up Development Forum

For the 2020 edition we are inviting a group of up to 8 people to support in the development of ideas, content and future ambitions.

We’re looking for curious, imaginative, inspiring, playful and engaged individuals from a range of backgrounds and with a range of specialisms. We’re looking for people with a passion; whether they be long-term professionals or volunteers doing it in their spare time.

We are hoping for genuine, insightful, constructive input from you and will be sharing information that is potentially unstructured or in early drafts so ask that this be kept in strictest confidence.

The Development Forum will: 

 • Have key experience in film exhibition and be able to visualise the potential of TWU
 • Be able to contribute to collaborative discussions thinking creatively to produce a programme of high quality
 • Be willing to work as a member of a team, to state personal convictions and, equally, to accept majority decisions and be tolerant of other views
 • Be able to act with integrity and in the best interests of the FAN, avoiding personal conflicts of interest

We’re very keen to work with people from a range of backgrounds and lived experiences, so encourage people from under-represented backgrounds – young people, socio-economically diverse, D/deaf and disabled, Black, Asian and minoritised ethnicities, LGBTQIA+ – to apply.

Your commitment to us:

 • To advise and support us in shaping a creative, vibrant and fresh programme for TWU
 • To attend the first online development meeting on 20th August
 • To attend the second online development meeting in early October
 • To participate in This Way Up online/in Bristol on 3rd and 4th December

Our commitment to you:

 • £500 fee for participation
 • Recognition for contribution towards TWU 2020 programme
 • We understand many barriers exist for people wishing to take part in this type of group so can offer support for childcare, access costs and other costs you may need covered, please speak to us if you have any questions about this.

Timeline:

Monday 20 July: Inviting applications

Monday 3 August: Deadline for applications

Between 10-13 August: Telephone or email interviews

Friday 14 August: Confirmation of Development Forum Team

Thursday 20 August: First online Development Forum Meeting (4hrs minimum, with breaks)

How to Apply:
If you are interested, send an email to: sayhi@thiswayupcon.com by Friday 3 August, stating the following:

 • Your current role, interests, passions or profession
 • A short statement (no longer than 200 words) on why you are interested in joining the Forum and what experience (professional or personal) you bring
 • Your contact information, email address and telephone number
  Whether you would like a call back to talk about childcare or access costs

Find out more:  
www.thiswayupcon.com
www.twitter.com/thiswayupcon

Darllen rhagor
Miw
Briff Gwnaethpwyd yng Nghymru ar gyfer Ymgynghoriaeth Allanol (AR GAU)

Cyflwyniad

Drwy ein llinyn ‘Gwnaethpwyd yng Nghymru’, mae Canolfan Ffilm Cymru yn dathlu straeon Cymreig ar y sgrin. Ein huchelgais ydy i ffilmiau Cymreig sefyll yn rheolaidd ochr yn ochr gyda theitlau ieithoedd tramor ac annibynnol o ansawdd uchel ledled y byd.

Y Briff

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am ymgynghorwyr allanol i ymchwilio ac i ddatblygu’r syniad o frand Gwnaethpwyd yng Nghymru, ar gyfer filmiau gyda chysylltiadau Cymreig. Gan adeiladu ar waith Canolfan Ffilm Cymru hyd yn hyn, a gyda chefnogaeth dros 25 o bartneriaid diwydiant (yn cynnwys BAFTA Cymru, Into Film a Ffilm Cymru Wales), ein nod ydy edrych ar sut y gallwn gynyddu ymwybyddiaeth o gynnwys sgrin Cymreig a chyflwyno’r neges yma i’r genhedlaeth ddigidol.

Gall y gwaith cwmpasu yma, a gefnogir gan Clwstwr Creadigol trwy Prifysgol Caerdydd, gynnwys:

 1. 1. Dysgu oddi wrth fodelau darparu DU a rhyngwladol eraill,
 2. 2. Edrych ar y syniad o hunaniaeth Cymreig, sut rydym yn dweud straeon a sut y gellid harneisio hyn i gyrraedd cynulleidfaoedd,
 3. 3. Edrych ar y bylchau mewn data, tueddiadau ac astudiaethau achos i weld sut y gallwn ddefnyddio data i gyrraedd cynulleidfaoedd.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion ydy Dydd Gwener 15fed Tachwedd.

Gall cyrff dderbyn gwahoddiad i drafod yn bersonol.

Dyld cyfeirio ymholiadau at hana@filmhubwales.org neu 02920 353740.

 

Darllenwch Fwy Yma

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
VACANCY: FAN Access Coordinator (Work Placement) August 2019 (CLOSED)
 • FAN Access Coordinator (Work Placement)
 • Fixed-term 24 hours per week for 24 weeks (September 2019 – March 2020)
 • Salary scale: £17,076 pro rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi dros 225 brosiectau sinema cyffrous, gan gyrraedd dros 422,000 o aelodau cynulleidfa.

Film Hub Wales are seeking candidates from diverse backgrounds to support the BFI FAN Access Officer with the coordination of the BFI Film Audience Network (FAN) Diversity and Inclusion project.
The post-holder will explore and debate representation on screen, in the audience and behind the camera, with the aim of creating access for all film audiences to British independent and world cinema UK wide, regardless of the barriers to attendance they may face. They will liaise with members of BFI FAN, to ensure the smooth day-to-day running of the project.

 • Application forms and job description available below, or contact apply@chapter.org
 • Closing deadline for applications: 5.30pm 12th August 2019
 • Cynhelir cyfweliadau: 20th August 2019

DOWNLOADS:

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Swyddi: Rydyn ni angen marchnadwr llawrydd Sinema Gynhwysol 2019 (AR GAU)
 • Swyddog Marchnata Canolfan Ffilm Cymru (rhan amser, 24 awr yr wythnos)
 • Fixed-term contract to March 2022, subject to confirmation of annual funding
 • Graddfa: £21,500 pro-rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), with Chapter appointed as the Film Hub Lead Organisation (FHLO) in Wales. The aim is to develop the exhibition sector through dedicated research, training and audience development project support. Since Film Hub Wales set up in 2013, it’s supported over 195  exciting cinema brosiectau, reaching over 388,000 audience members.

The post will support Film Hub Wales with the development of audiences for British independent and world cinema across Wales, through targeted and innovative marketing of FHW and member projects, offering increased reach and new access to under-served groups.

 • Application forms a'n job description available to download below or contact Hana Lewis, Film Hub Wales Strategic manager hana@filmhubwales.org
 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 17:30, Wednesday 13th March
 • Cynhelir cyfweliadau: Wednesday 20th March

DOWNLOADS:

Darllen rhagor
Wicked%20Festival%20Coordinator
Vacancy: Wales Youth Festival Network Coordinator (part time – fixed term) 2018 (CLOSED)

 

Wicked Film (The Pop in Centre, Prestatyn)

Wales Youth Festival Network Coordinator (part time – fixed term)

16 hours per week (fixed term November 2018 – end of March 2019)

Salary scale: £20,800 pro rata

 

Purpose of Post

To research and coordinate a new Welsh film festival network initiative, developed by Film Hub Wales, Wicked Wales and key festivals within the region, with the aim to increase British independent and international film programmes available for and made by young audiences.

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi over 160 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 302,000 audience members. Film Hub Wales are proud to act as the Lead Hub for Diversity and Inclusion for the UK BFI Film Audience Network.

 • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 2nd November 2018
 • Interviews to be held at Rhyl Little Theatre, 17 Vale Rd, Rhyl LL18 2BS on: Monday 12fed November 2018
 • Application forms and job description available to download below or contact rhiannon52@mail.com

 

Darllen rhagor
Feds Scheme
Vacancy: FAN Access Coordinator (Work Placement) 2018 (CLOSED)

Chapter

FAN Access Coordinator (Work Placement)

Fixed-term 24 hours per week for 15 weeks (October 2018 – January 2019)

Salary scale: £16,286 pro rata

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi over 160 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 302,000 audience members. Film Hub Wales are proud to act as the Lead Hub for Diversity and Inclusion for the UK BFI Film Audience Network.

Film Hub Wales are seeking candidates from diverse backgrounds to support the BFI FAN Access Officer with the coordination of the BFI Film Audience Network (FAN) Diversity and Inclusion project. The post-holder will explore and debate representation on screen, in the audience and behind the camera, with the aim of creating access for all film audiences to British independent and world cinema UK wide, regardless of the barriers to attendance they may face. They will liaise with members of BFI FAN, to ensure the smooth day-to-day running of the project.

Application forms and job description available at www.chapter.org or contact Toki Allison: Toki@filmhubwales.org

Closing deadline for applications: 5.30pm 31st August 2018

Interviews to be held: 11th September 2018

Darllen rhagor
Film Hub Wales - Vacancies
Vacancy: Communication and Diversity Officer (Moviola) 2018 (CLOSED)

Film Hub Wales - Moviola logoMoviola Ltd.

Communication and Diversity Officer (Full Time)

Salary: £18,000 per annum

Lleoliad: Remote working position, best suited to applicants based in the South West of England

Start Date: 1st July 2018 or ASAP thereafter

Moviola is one of the UK´s leading Community Cinema Networks, supporting almost 300 Community Cinemas the length and breadth of the UK. They are seeking to recruit a Communication and Diversity Officer to support the team in their ambition to diversify the network and reach new audiences, particularly young audiences (16-30). The post requires a highly motivated self starter with a passion for cinema and a strong interest in marketing.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Friday 1st June, 2018

How to apply:

 • Send an email to the CEO, Tony Ewart, tony.ewart@btinternet.com
 • The email should include:
  your CV a'n a covering letter detailing:
  – why you are suitable for this role;
  – examples of your marketing experience;
  – what expectations you have for your future career.

Click here to see the full job description.

 

Darllen rhagor
Bfi Love 800x450px
Vacancy: Film Hub Wales Marketing Officer (part-time, 24 hours pw) 2017 (CLOSED)

Fixed-term contract to December 2017
(any extensions will be subject to funding for which news is imminent, with review of hours)

Salary scale: £17,467-£18,910 pro-rata, depending on experience

We are looking for a Marketing Officer to support Film Hub Wales with the development of audiences for British independent world cinema across Wales, through targeted and innovative marketing of FHW and member projects, offering increased reach and new access to under-served groups.

Application forms and job description available at https://www.chapter.org/film-hub-wales-marketing-officer-part-time-24-hours-pw-0 or contact Susan Powell, HR Manager, susan.powell@chapter.org

Closing date for applications: 9am, Wednesday 19fed July

Interviews to be held: Thursday 27fed/Friday 28fed July  


Am Canolfan Ffilm Cymru:

Nod Canolfan Ffilm Cymru (FHW) ydy cyflwyno rhagor o ffilmiau, i ragor o bobl, mewn rhagor o leoedd o amgylch Cymru. Gyda’i leoliadau aelodau annibynnol mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu dulliau arloesol yn rheolaidd i bobl yng Nghymru fynd i’r sinema. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn un o ‘ganolfannau’ DU gyfan a gyllidir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig (BFI) i ffurfio’r Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN), ac mae Chapter wedi’i benodi fel y Corff Arwain Canolfan Ffilm (FHLO) yng Nghymru. Y nod ydy datblygu’r sector arddangos trwy ymchwil penodol, hyfforddiant a chefnogaeth prosiect datblygu cynulleidfa. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013, mae wedi cefnogi over 130 exciting cinema brosiectausinema cyffrous, gan gyrraedd 226,000 o aelodau cynulleidfa.

We are currently applying for a further four years of funding from the British Film Institute (BFI). Any extension to the post will be subject to funding from the BFI.


Duties and Responsibilites

 • Creation of press releases for FHW and supported member[1] projects, working with appointed external PR specialists where relevant,
 • Keeping up to date with hub activities and events, proactively seeking opportunities to promote member screenings Wales and UK wide,
 • Ensuring that the Hub website and social media platforms are engaging and content is updated regularly, supporting members to engage with the online hub forum,
 • Working with filmmakers and distributors to update and promote the online preview screening room,
 • Working with the team to generate marketing ideas to support audience development across the Wales membership, including how we reach non-attenders and wider communities,
 • Explore the recommendations of FHW research with the team, such as ‘Marketing Strategy’, and ‘Understanding our Audiences’ and find ways to implement into our daily marketing,
 • Coordinating and working with specialists to deliver marketing surgeries for hub members,
 • Work on the FAN New Release Strategy and liaison with relevant UK partners,
 • Commissioning and/or creating photography/videography across projects to ensure activity is documented and shared appropriately,
 • The creation of internal/external marketing materials and monitoring, ensuring that members and FHW content meets funder guidelines,
 • Work with the Strategic Manager to update the marketing plan and evaluate its success,
 • Work with the Strategic Manager to source and raise funds for marketing,
 • Monitor changes in digital marketing and new technologies, determining how we use them,
 • Overall administrative duties as required, such as the dissemination of materials, indie box office column, FHW newsletters and audience surveys, where relevant etc.

Miscellaneous

 • Any other duties as reasonably required by the Director of Cinema and Film Hub Wales, Chief Executive or Director of Marketing.
 • To be familiar with all relevant Health and Safety, operational, personnel, customer care, Data Protection and financial procedures, ensuring that all statutory obligations are complied with, especially in relation to licensing laws and first aid.
 • The post-holder’s duties must at all times be carried out in compliance with Chapter’s Equal Opportunities policy, ensuring equality of opportunity is afforded to all persons both internal and external to Chapter.

Special Conditions

 • Flexible working hours will be required involving weekends/evenings and some travel around Wales

This job description is not intended to be exhaustive. The post-holder will be expected to adopt a flexible attitude to the duties which may have to be varied (after discussion with the post-holder) subject to the needs of the organisation, and in keeping with the general profile of the post.


Person Specification

Essential skills/abilities

 • Educated to degree level or equivalent,
 • Experience or a good understanding of audience development,
 • A good working knowledge of film,
 • Excellent communication skills, via phone, in person and over email,
 • Ability to write copy for press and online,
 • Experience of dealing with press and media,
 • Ability to represent the Hub with confidence at public events,
 • Proactive approach to tasks, presenting creative solutions to problems,
 • Ability to work to deadlines, understanding how this impacts on team members,
 • Strong organisational and time management skills,
 • Ability to work on own initiative and on a variety of tasks,
 • IT literate, particularly in web, email campaigns, social media and design software,
 • Commitment to the BFI’s objective of extending the breadth, depth and reach of film choice for diverse audiences.

Desirable

 • Working knowledge of budgets
 • Video editing and/or photography skills
 • Ability to speak and write in Welsh
 • Car licence and owns own vehicle

 

 1. FHW works with members Wales wide. Members’ include but are not limited to ‘film societies, community cinemas, film festivals, commercial independent cinemas, event/pop-up providers, archives, film education providers/institutions, broadcasters, film distributors, multiplexes and wider arts/non film organisations.
Darllen rhagor
^
CY