Film Hub Wales - Vacancies
Swydd Wag: Swyddog Marchnata ac Allgymorth
  • Swyddog Marchnata ac Allgymorth, Canolfan Ffilm Cymru (CFfC)
  • Cyflog: £26,353
  • Cytundeb: Ebrill 2023 - Ebrill 2026, yn ddarostyngedig i gadarnhad o gyllideb flynyddol
  • Oriau: 40 awr yr wythnos (TOIL). Mae peth gwaith gyda’r nos ac ar benwythnosau yn angenrheidiol i’r swydd
  • Lleoliad: Yn swyddfa Chapter, Caerdydd. Rydyn ni’n cynnig model hybrid o weithio, sy’n golygu y gallwch hefyd weithio o adref pan yn bosib

Diben y Swydd
Cefnogi’r Ganolfan a’i haelodau i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer sinema annibynnol Brydeinig a rhyngwladol, a hynny ledled Cymru, drwy waith marchnata ac allgymorth. Mae hyn yn cynnwys prosiect ‘sbotolau’ arbennig mewn ardal benodol o Gymru (ardal i’w chadarnhau).

  • Mae ffurflenni cais a disgrifiad swydd ar gael i’w lawrlwytho isod. Ni allwn dderbyn CVs.
  • Ni fyddwn yn gallu cyfarfod gydag ymgeiswyr unigol cyn y cyfweliad.
  • Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y broses o wneud cais cysylltwch os gwelwch yn dda gyda apply@chapter.org
  • Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Mercher 1af Mawrth, 9am
  • Cynhelir cyfweliadau: Dydd Iau 9fed Mawrth

 

Darllen rhagor
^
CY