Gwledd The Feast © Picturehouse Entertainment (10)
Llawrydd: Ymchwilydd Gwnaethpwyd yng Nghymru (Ar Gau)

Ffi: £2000 (10 diwrnod o waith x £200 y diwrnod)
Cwblhau:
Tachwedd/Rhagfyr 2022
Lleoliad: O bell – Gellir gwneud y gwaith o rhywle yn y DU.
Adrodd i: Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Darllen rhagor
^
CY