Adnoddau

Archwiliwch ein prosiectau ymchwil o ddata cynulleidfa, i archwiliadau a chanllawiau arfer gorau. Mae pob un wedi’i ddylunio i gefnogi maes o ddatblygu cynulleidfa. Rydym hefyd wedi cynnwys adroddiadau ac adnoddau ar draws FAN BFI a’r we yn ehangach.

Dysgwch ragor am wefannau BFI FAN, The Bigger Picture a Inclusive Cinema.

Dewiswch dab i'w weld:

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio i hwyluso rhagor o fynediad i dreftadaeth sgrin, gan ganolbwyntio ar gasgliadau rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Gan weithio gyda phartneriaid fel Archif Sgrin a Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rydym yn cynhyrchu ymchwil ac adnoddau, i ddeall darpariaeth cyfredol ac i gynorthwyo gyda dangosiadau.

FHW works with exhibitors to help bring film culture to rural and underserved locations. We work with partners to produce research and resources, that explore and assist current provision for rural or community screenings.

^
CY