Adnoddau

Archwiliwch ein prosiectau ymchwil o ddata cynulleidfa, i archwiliadau a chanllawiau arfer gorau. Mae pob un wedi’i ddylunio i gefnogi maes o ddatblygu cynulleidfa. Rydym hefyd wedi cynnwys adroddiadau ac adnoddau ar draws FAN BFI a’r we yn ehangach.

Dysgwch ragor am wefannau BFI FAN, The Bigger Picture a Inclusive Cinema.

Dewiswch dab i'w weld:

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio i hwyluso rhagor o fynediad i dreftadaeth sgrin, gan ganolbwyntio ar gasgliadau rhanbarthol a chenedlaethol yng Nghymru. Gan weithio gyda phartneriaid fel Archif Sgrin a Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rydym yn cynhyrchu ymchwil ac adnoddau, i ddeall darpariaeth cyfredol ac i gynorthwyo gyda dangosiadau.

^
CY