Cyllid Gwnaethpwyd yng Nghymru

Dathlu Cymru ar ffilm drwy gydol y flwyddyn

Mwy o Bobl, Mwy o Leoedd, Mwy o Ffilmiau.

Rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau bob blwyddyn i alluogi rhagor o bobl i wylio rhagor o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig.

Os ydych chi eisiau datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Cymreig neu ffilmiau byr yn eich sinema, gallwch wneud cais i'n Cronfa Arddangos Ffilm (FEF) neu’r Pot Cynigion.

Delwedd © Affairs of the Art / NFB a Beryl Productions International

Credwn ei bod yn bwysig dathlu Cymru o dalent newydd i wneuthurwyr ffilm arloesol, lleoliadau i ieithoedd, hanesion a straeon heb eu hadrodd.

Since 2013, we’ve supported over 400 films with Welsh connections. We offer a range of activities from preview days to online screeners and a growing catalogue of bookable titles.

Rydym hefyd yn gweithio gyda chyrff sgrin Cymreig ehangach i hybu proffil ffilmiau Cymreig yn gyffredinol gan gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Edrychwch ar ein rhestr o ffilmiau sydd yn dathlu Cymru yn y gorffennol a’r presennol yma, gyda manylion am sut i’w harchebu ar gyfer eich sinema neu ddigwyddiad. Gallwch wneud cais i'r FEF i gefnogi'r gweithgaredd hwn.

Treftadaeth Sgrin

  • Ffilmiau nodwedd wedi’u gwneud yn broffesiynol, ffilmiau byr a rhaglenni dogfen y mae archifau sgrin yn cadw eu hawliau, e.e. The Life and Times of David Lloyd George (1918) neu ffilm amatur a gedwir mewn casgliadau personol.

Ffilmiau Nodwedd, Rhaglenni Dogfen a Siorts

  • Yn cynnwys talent ffilm Gymreig (cyfarwyddwr/ cynhyrchydd/ awdur/ prif gast) e.e. ffilmiau'r actor Ray Milland.
  • Wedi’u gwneud gan gwmnïau cynhyrchu neu wneuthurwyr ffilm sy’n weithgar yng Nghymru (gan gynnwys y rhai a wneir gyda chyllid asiantaethau Cymreig neu’r Llywodraeth) e.e. The Eternal Daughter (2023).
  • Wedi’i gosod yng Nghymru, neu sy’n delio â straeon, digwyddiadau neu bobl Gymreig e.e. Tiger Bay (1959). Made in the Welsh language e.g. Gwledd (2022).
  • International stories from Welsh storytellers e.g. Donna (2022).

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn cynnig cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer gweithgaredd arddangos annibynnol yng Nghymru. Rydym yn cynnig dau faes o gyllid ar draws ‘hyfforddiant’ a ‘chynulleidfaoedd’. Gall aelodau wneud cais i’r canlynol:

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgarwch na fedrwn ei ariannu, gwelwch ein hadnodd codi arian ar gyfer dolenni allanol.

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, a newyddion ffilm.

Catalog Gwnaethpwyd yng Nghymru

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

^
CY