Grŵp Cynghori

Iris on the Move 2020 © Harrison Williams

Mae ein grŵp cynghori yn cynrychioli ystod eang o aelodau Canolfan Ffilm Cymru o fewn y sector diwylliannol ac arddangos.

Tae’r grŵp yn cynnwys amrywiaeth o gyrff yn cynrychioli canolfannau, addysg, treftadaeth, codi arian, cynhwysiant, rhaglennu (mewn ardaloedd gwledig a threfol), rheolaeth gwyliau, ymchwil cynulleidfa a datblygu.

Beth mae’r grŵp yn ei wneud:

  • Gweithredu fel llysgennad i’r Ganolfan a chynrychioli amcanion aelodau Canolfan Ffilm Cymru.
  • Cefnogi meini prawf eang a chynhwysol ar gyfer aelodaeth o CFfC.
  • Cymeradwyo blaenoriaethau blynyddol ac arolygu strategaeth holl amcanion datblygu Canolfan Ffilm Cymru.
  • Mynychu cyfarfodydd/ cynadleddau CFfC a chynnig cefnogaeth ac arbenigedd diwydiant (lle bo’n briodol i aelodau CFfC)
  • Ystyried cyfleoedd datblygu strategol i alluogi CFFC ehangu ei gweithgareddau.
  • Penderfynu ar aelodau o Is- bwyllgor CFfC.
  • Mynychu is-bwyllgorau o’r grŵp cynghori yn ôl y galw/ ar gais rhesymol tîm rheoli CFfC

Grŵp Cynghori cyfredol Canolfan Ffilm Cymru:

Mae ei ddiddordebau yn cynnwys ymchwil cymuned, arddangos a chynulleidfa, er bod ei brofiad proffesiynol yn ymestyn yn ehangach i gynnwys addysg ffilm a chyfryngau, gwerthuso prosiectau a dadansoddi’r farchnad ffilmiau. Ers 2006 mae Jim wedi cyflawni ystod eang o gomisiynau drwy ei ymgynghoriaeth, Bigger Picture Research, gan ddarparu ymchwil meintiol ac ansoddol, gwerthuso prosiectau, hyfforddiant a chyngor cynllunio busnes a strategaeth.

Bu’r British Board of Film Classification, British Federation of Film Societies, British Film Institute, BOP Consulting, Creative Skillset, Adran Plant, Ysgolion a Theuluoedd, European Audiovisual Observatory, Asiantaeth Ffilm Cymru, First Light, Irish Film Censor’s Office, Swyddfa Cyfathrebiadau, Screen England, Screen East ac UK Film Council i gyd yn gleientiaid iddo. Mae Jim hefyd yn Gadeirydd sylfaen Sinema Cymunedol Llancarfan, , arddangosydd arobryn ym Mro Morgannwg a gaiff ei redeg gan wirfoddolwyr.

Mae Jim wedi gweithio yn y diwydiannau creadigol am bron i ugain mlynedd. Cyn sefydlu Bigger Picture Research oedd yn Bennaeth ymchwil ac Ystadegau yn y Film Council UK, Pennaeth Polisi yn yr Awdurdod Safonau Hysbysebu ac yn Arholwr Ffilm a Fideo yn y British Board of Film Classification. Bu Jim yn gadeirydd Rhwydwaith Ymchwil Ffilm DU a bu’n allweddol wrth sefydlu’r Rhwydwaith Ymchwil Asiantaethau Ffilm Ewropeaidd. Rhwng 2004 a 2007 bu Jim yn aelod o Banel Cynghori BBFC ar Wylio Plant. Mae ganddo ddoethuriaeth a ariannwyd gan y BFI. Mae’n aelod o BAFTA a Bwrdd Addysg Cyfryngau Cymru.

Mae Jim wedi ysgrifennu’n helaeth ar bynciau ffilm mewn cylchgronnau ac ar-lein a chyhoeddwyd ei lyfr ar ffilm Peter Jackson, Bad Taste (1988), gan Wallflower Press/Columbia University Press ym mis Rhagfyr 2008.

Mae Rhiannon wedi treulio 19 mlynedd yn creu cyfleoedd newydd i bobl ifanc drwy gyfrwng y Celfyddydau a Gŵyliau Ffilm. Yn 2016 roedd yn un o sylfaenwyr Wicked Wales, gŵyl ffilm ryngwladol sy’n dangos ffilmiau byrion o Gymru a’r byd i bobl ifanc. Yn 2017 daeth a grŵp o wirfoddolwyr o Little Theatre yn Rhyl a rhaglenwyr ifanc Canolfan Ffilm Cymru at ei gilydd i greu Wicked Cinema, sinema symudol, gymunedol, fforddiadwy.

Yn gyson mae Rhiannon wedi edrych ar ffyrdd o ehangu cyfranogiad a mynediad i’r celfyddydau a’r diwydiannau creadigol i bobl ifanc yng Nghymru. Yn gyn is-gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru ac yn Ymddiriedolwr Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru a chadeirydd Scala Cinema Trust ei hamcan yw annog pobl ifanc i gyfrannu a chymryd rhan mewn trafodaethau. Fel cyn Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych ac fel cynghorydd ers dros 20 mlynedd mae hi wastad wedi hyrwyddo’r gwaith yma. Yn ddiweddar ymunodd â bwrdd Hijinx.

Fel rhyng-genedlaetholwraig creda ym mhwysigrwydd creu cyfleon rhyngwladol i bobl ifanc ac mae’n falch o fod yn aelod o fwrdd ymgynghorol y Cyngor Prydeinig yng Nghymru.

Canolfan Gelfyddydau Memo full bio coming soon

 

Sana SoniMae Sana Soni yn swyddog gweithredol gwerthiant a dosbarthu ffilmiau annibynnol wedi’i lleoli yn Washington, DC, yn wreiddiol o Budapest a New Delhi.

Mae ganddi gefndir helaeth mewn gwerthiant ffilmiau a theledu o lu o stiwdios ac annibynwyr yn Los Angeles a Llundain, yn cynnws Discovery, Warner Bros, NBC Universal, Signature Entertainment, National Geographic, a Walden Media. Yn raddedig o UCLA ac Academi Ffilm Efrog Newydd mae ganddi arbenigedd marchnad byd go iawn mewn ffilmiau nodwedd a chyfresi mewn datbygiad neu’r rhai sydd yn chwilio am ddosbarthiad.

Mae Sana wedi siarad yng Ngŵyl Ffilmiau Rhyngwladol DC a bu’n aelod rheithgor Gŵyl Ffilmiau Brooklyn ac roedd hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar gyfres deledu ffurf byr cyfan o’r cychwyn i’w chyflwyniad yn ystod cyfnod clo COVID-19.

Diversity and Inclusion Officer at S4C and Co-Director of Abertoir International Horror Festival… full bio coming soon.

 

Film Programme Manager at the British Council… full bio coming soon.

 

 

 

Co-Director of the Magic Lantern Cinema, Tywyn… full bio coming soon.

 

 

 

 

 

 

Sales and Distribution Consultant… full bio coming soon.

 

 

 

 

 

 

^
CY