Cysylltwch â Chanolfan Ffilm Cymru

Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon i gysylltu â thîm Canolfan Ffilm Cymru.

Nodwch nad yw Canolfan Ffilm Cymru’n delio â llogi sinema Chapter. Os yw eich ymholiad yn ymwneud â hyn, digwyddiadau Chapter neu unrhyw ymholiad cyffredinol arall ynglŷn â Chapter, yna ewch i’r dudalen hon i ddarganfod yr aelod o staff cywir. 

Canolfan Ffilm Cymru, Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE

Cysylltwch ag Aelodau'r Tîm

Hana Lewis
Rheolwr Strategol y Ganolfan
Lisa Nesbitt
Swyddog Datblygu
^
CY