Prosiectau

Datblygu Cynulleidfa

Darganfyddwch am ein prosiectau gan gynulleidfaoedd ifanc, i sgrinio treftadaeth a chynhwysiant.

Sgiliau

Dysgu am yr hyfforddiant rydyn ni wedi ei gynnig i aelodau Cymreig

Gwnaethpwyd yng Nghymru

Prosiectau sydd yn dathlu hunaniaeth Cymreig, iaith a diwylliant ar sgin.

Ers 2013 rydyn ni wedi cefnogi dros 345 o brosiectau datblygu cynulleidfa, gan gyrraedd dros 589,000 o bobl. Edrychwch ar rai or uchafbwyntiau hyd yn hyn ar draws ein rhwydwaith Gymreig a thu hwnt.

Gweld Prosiectau yn ôl categori

See examples of training bursaries that we’ve funded for FHW members.

^
CY