Chuck Chuck Baby © Artemisia Films
Welsh Film Preview Events

Our Preview Days include screenings of upcoming Welsh-made, Welsh-language and Welsh archive film releases designed to support the wider programming and reach of  films with Welsh connections.

The events are exclusively for members of Film Hub Wales and members of Film Hubs around the UK and we supply all attendees with film information packs and offer networking at different member venues across the country. Film Hub Wales can also offer funding towards minimum guarantees, marketing and/or a contribution towards event costs where talent is available.

Further events will be scheduled according to the availability of upcoming film titles and details will be listed below.

No upcoming events.

Darllen rhagor
Anim18 at Chapter, Cardiff
Fforwm Ffilm

Rydyn ni’n creu amser i siarad am ffilmiau!

Ymunwch â ni ar-lein ar gyfer ein cyfarfodydd rhaglennu chwarterol lle byddwn yn siarad am ddetholiad o ffilmiau annibynnol a rhyngwladol newydd gorau Prydain.

Cynhelir y sesiynau gan y curadur Rachel Pronger. Bydd awgrymiadau ffilm ar gyfer eich rhaglen sydd i ddod, a chael amser i sgwrsio gyda chyfoedion am y ffilmiau rydych chi’n edrych ymlaen at eu gweld a darganfod ffilmiau y byddech fel arall yn eu colli. Byddwn hefyd yn trafod sut i raglennu a marchnata’r ffilmiau.

Bydd y sesiynau hyn yn rhedeg bob chwarter i'ch cefnogi gyda datblygiad cynulleidfa gydol y flwyddyn. Mae croeso i arddangoswyr o bob math – byddwn yn archwilio’r ffordd orau o wneud y sesiynau’n ddefnyddiol i bawb.

Ynglŷn â Rachel
Mae Rachel Pronger yn guradur, ysgrifennwr ac ymgynghorydd rhaglen. Cychwynnodd ei gyrfa yn gweithio ym maes cyfathrebu i Ŵyl Ffilmiau Llundain y BFI, Picturehouse Cinemas a Chanolfan Ffilm yr Alban, cyn symud i faes rhaglennu yn Alchemy Film & Arts, Tyneside Cinema, Sheffield DocFest ac Aesthetica Short Film Festival. Fel cyd-sylfaenydd cymundod ffilm ffeminist Invisible Women, mae Rachel wedi cyd-guradu rhaglenni a chynnal digwyddiadau ar gyfer partneriaid megis BFI Southbank, Cinema Rediscovered, Eye Filmmuseum Amsterdam, BalkanCanKino Athens, HOME Manceinion a Glasgow Film Theatre. Mae ei gwaith ysgrifenedig am ffilm wedi cael ei gyhoeddi gan gwmnïau megis Sight & Sound, The Guardian, MUBI Notebook, Little White Lies a BBC Culture. Mae hi hefyd yn rheolaidd yn cadeirio sesiynau holi ac ateb, paneli a gweithdai sy’n ffocysu ar ffeministiaeth, archifo a hanes ffilm.

Fforwm Ffilm (Ebrill 2024*)

  • Pryd: Dydd Iau 11 Ebrill 2024, 10am-12pm
  • Ble: Ar-lein (Zoom)

Book your place – Film Forum (April)


Film Forum (July 2024*):

  • Pryd: Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024, 10am-12pm
  • Ble: Ar-lein (Zoom)

Book your place – Film Forum (July)

Mae hwn yn ddigwyddiad ecsgliwsif ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru. Os nag ydych chi’n aelod, gallwch ymuno yma.

Darllen rhagor
The National Library of Wales
Hub Helo | Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Cadwch y Dyddiad - Hub Helo 2024

*Mae hwn yn ddigwyddiad ecsgliwsif ar gyfer aelodau Canolfan Ffilm Cymru ac aelodau o Ganolfannau Ffilm ledled y DU. Os nag ydych chi’n aelod, gallwch ymuno yma.

Cymerwch amser i adlewyrchu, cwrdd â chydweithwyr o bob cwr o Gymru a dod o hyd i ysbrydoliaeth ym mhrosiectau eich gilydd drwy sesiynau rhyngweithiol byr. Byddwn hefyd yn rhoi diweddariad ar gronfeydd y Ganolfan ar gyfer 2024.

Bydd y sesiynau hanner awr o hyd yn trafod pob math o themâu, megis ffilmiau Cymreig sydd newydd eu digideiddio o’r Archif Sgrin a Sain, sut mae Abertoir yn cynllunio’u rhaglen o ffilmiau rhyngwladol eclectig a sut Wicked Wales yn cyrraedd pobl ifanc a theuluoedd ar incwm isel.

  • Pryd: Dydd Iau 14 Mawrth 2024 - 10am – 4.30pm (amseroedd i’w cadarnhau)
  • Ble: Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Penglais Road, Aberystwyth, SY23 3BU

Mae’n hawdd cyrraedd Aberystwyth ar drên, ar fws neu mewn car. Gofynnwn i bobl ystyried eu hallyriadau carbon a rhannu car lle fo’n bosib, ac ystyried cyfrannu at niwtraleiddio carbon.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi!

Archebwch eich lle yma.


Cefnogaeth Bwrsari ac Aelodaeth

  • Mae’r digwyddiad hwn yn gymwys i gefnogaeth bwrsari. Gall CFfC dalu costau trafnidiaeth a llety er mwyn i aelodau fynychu. Cwblhewch ffurflen yma.
Darllen rhagor
^
CY