Sidecard Logo Facebook Shared Image
Sidecard: New Website to Support Accessible Film Screenings for Deaf and Blind Audiences
August 2022


New Website to Support Accessible Film Screenings for Deaf and Blind Audiences UK Wide

A new website designed to make cinema more accessible to Deaf and Blind audiences has launched in the UK.

Sidecard is a searchable database, which records details relating to film access materials, such as subtitle and audio description files.

The site, which is the first of its kind (in the UK), is intended to improve and promote accessibility, encourage learning and resource sharing across cinemas, film festivals and the wider film exhibition sector. The project is supported by BFI, awarding funds from the National Lottery.

Charlotte Little, Access Consultant and member of Sidecard’s working group, explains:

‘Descriptive subtitles completely transform my viewing experience and having a database like Sidecard, to refer audiences and practitioners to, will be of huge significance in the ongoing journey to standardise accessibility within film exhibition.’

The site, a joint project of Matchbox Cine, Inclusive Cinema, Film Hub Wales, Film Hub Scotland and Independent Cinema Office, will invite users to upload details of subtitle and audio description files made to support accessible screenings and disc releases. Sidecard will also host glossaries and tailored guides to support distributors, exhibitors and film-makers to learn practically about making films more accessible.

Sidecard is named for the separate “sidecar” files that are created to make screenings and home viewing accessible to Deaf and Blind audiences. No such files will be hosted on the site, but their details will be logged – who made them, who commissioned them, against what version of what particular film – and contact details provided, so that whoever might want to make further use of them can request the materials and permission to use them.

Megan Mitchell, Inclusive Cinema Project Manager for BFI FAN explains:

‘Sidecard will support exhibitors, and those across the sector keen to support diverse audiences, to more easily find and share accessible versions of films. With exhibitors, especially mid-sized festivals and smaller exhibitors within Scotland, having made a considered effort to increase accessible screenings for Deaf and disabled audiences over the past few years, Sidecard aims to facilitate a collaborative sector wide effort to allow exhibitors to ensure all audiences have access to great films.’

The project was supported by BFI FAN – a UK-wide network made up of national and regional Hubs which seek to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Inclusive Cinema is part of BFI FAN and coordinated by Film Hub Wales. 

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

– Ends –

Darllen rhagor
DSC7775
Gwledd yn dod â’r iaith Gymraeg yn ôl i Sgriniau Sinema am y tro cyntaf mewn tair blynedd
Dydd Mawrth, 16ef Awst, 2022

Gwledd (The Feast), ffilm arswyd iasol Gymraeg ei rhyddhau mewn sinemâu yn unig ar Awst 19eg,eddrwy Picturehouse Entertainment. Dyma’r ffilm Gymraeg gyntaf i’w dangos i gynulleidfaoedd sinema ers rhyddhau’r ffilm ddogfen gerddorolumentary, Anorac yn 2019.  

Wedi’i gosod yng nghanolbarth Cymru, cafodd y ffilm ei gyrru gan dalent Cymreig. Wedi ei hysgrifennu gan Roger Williams a’i chyfarwyddo gan Lee Haven-Jones, mae’n cynnwys actorion amlwg Cymraeg Nia Roberts a Julian Lewis Jones, yn ogystal â thalentau newydd Steffan Cennydd ac Annes Elwy.  

Mae Annes Elwy yn chwarae Cadi – menyw ifanc sydd yn derbyn swydd fel gweinydd i deulu cyfoethog yng nghefn gwlad Cymru, ar drothwy parti pwysig. Wrth i’r noson fynd rhagddi mae’n dechrau herio credoau’r teulu gan ddatgelu’r twyll y maen nhw wedi ei greu gyda chanlyniadau brawychus.  

Mae’r ffilm yn arwyddocaol i Gymru, gan gyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd yn fyd-eang, tra hefyd yn ateb galw lleol gan Gymry i wylio straeon yn eu mamiaith. Yn draddodiadol mae cais wedi bod am fersiynau deuol o ffilmiau. Mae Gwledd, sydd yn Gymraeg yn unig yn creu llwybr ar gyfer ffyrdd newydd o weithio. Mae’n anrhydeddu’r Gymraeg a hefyd yn agor y drws ar gyfer gwneud rhagor o ffilmiau.

Dywedodd Roger Williams, awdur Gwledd:

“Pe byddem yn ddigon eofn ynghylch adrodd ein straeon ar y sgrin fawr, fawr yma, gallem adeiladu’r math o ddiwylliant lle nad ydy hi’n anarferol gweld ffilmiau Cymraeg yn ein sinemau.” 

Cefnogir rhyddhau’r ffilm gan linyn Gwnaethpwyd yng Nghymru, Ganolfan Ffilm Cymru sydd yn dathlu ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig gan greu mwy o ymwybyddiaeth o straeon o gymunedau Cymreig a helpu i ffurfio ein hunaniaeth diwylliannol.

Dywedodd Radha Patel, Swyddog Gwnaethwyd yng Nghymru yng Nghanolfan Ffilm Cymru:  

“Mae ffilmiau Cymreig yn helpu i ffurfio diwylliant Cymru. Mae gan y straeon rydym yn eu hadrodd ar y sgrin gyrhaeddiad byd-eang – yn newid y ffordd y mae’r byd yn gweld ein gwlad. Mae’n gyffrous cael ffilm Gymraeg yn dod i sinemâu lleol a chyunedau unwaith eto ond ni ddylai hyn fod yn eithriad. Mae Cymru yn gartref i genedl amrywiol o adroddwyr straeon ac mae cynulleidfoaed Cymru y n haeddu gweld rhagor o ffilmiau sydd yn cynrychioli eu iaith, gwlad a diwylliant. Gwyddom y gall Gwledd ysbrydoli talent newydd i wneud y ffilmiau maen nhw eisiau eu gweld.” 

Drwy Gwnaethpwyd yng Nghymru gall sinemâu ddangos cyfweliad arbennig gyda Roger Williams ac Annes Elwy, a hefyd traethawd creadigol gan yr awdur llawrydd ac ymchwlydd Rosie Couch, sydd yn edrych ar gyd-destun gwleidyddol ac amgylcheddol y ffilm. Mae Canolfan Ffilm Cymru a Picturehouse hefyd wedi cydweithio i sicrhau y bydd gan sinemâu Cymru fynediad i bosteri Cymraeg, rhagddangosiadau, disgrifiadau sain a phenawdau trwm eu clyw i wylwyr b/Byddar Cymraeg.

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig llu o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn mewn partneriaeth gydag arddangoswyr Cymreig, yn cynnwys catalog ffilmiaugyda 600 o ffilmiau byr a hir gyda chysylltiadau Cymreig. Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.  

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol. 

-DIWEDD-

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn

Darllen rhagor
Alchemy Film Festival The Making Of Pinocchio
UK Cinemas build T.L.C for Trans-Led Stories on Screen
August 2022


A new series of events and podcasts from Inclusive Cinema called ‘T.L.C’ (Tender Loving Care for Trans-Led/Trans-Loved Cinema) are coming to UK screens.

From Orkney to London, cinemas, festivals and independent exhibitors will present film screenings, Q&As and panels on diverse topics related to trans visibility in cinema, thanks to support from the BFI Film Audience Network (BFI FAN) awarding National Lottery funding. These events will also be recorded live and made into podcasts.

T.L.C, supported by delivery partner, writer and activist So Mayer, aims to help address the historic imbalance of trans representation on screen. The events will be run by Milo Clenshaw, Alchemy Film & Arts (Hawick, Scotland), Lillian Crawford, Freelance Writer & Researcher (Manchester, England), Beatrice Copland, The Phoenix Cinema (Orkney, Scotland), Rebecca del Tufo, The Lexi Cinema (London, England) with additional podcast elements from Trans+ On Screen. Full events listings can be found on Inclusivecinema.org yma.

Megan Mitchell, Inclusive Cinema Project Manager for BFI FAN explains:

‘There is ongoing underrepresentation of trans voices on-screen and by supporting trans led and trans focused projects like T.L.C, Inclusive Cinema hopes to help address this and inspire other film exhibitors to undertake similar events. Those who will be running events under the T.L.C banner have all come to the project with their own unique insights into what is lacking when it comes to trans voices within cinema, reflecting the diversity of lived experiences of trans people. T.L.C is also for audiences, we want trans audiences to feel safe within cinema settings and be able to recognise their own experiences in what is being programmed and what ends up on screen.’

The BFI FAN in a UK-wide network made up of national and regional Hubs which seek to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Inclusive Cinema is part of BFI FAN and coordinated by Film Hub Wales.

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.


-Ends-

Darllen rhagor
000
Straeon Traws Newydd gyda Chysylltiadau Cymreig yn dod i Sinemâu yn 2022
Mercher, 13 Gorffennaf, 2022

Gyda chefnogaeth prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru mae dwy ffilm newydd o dalent Cymreig, sydd yn dilyn bywydau menywod Traws yn India ac UDA yn dod i sinemâu eleni.

Gyda chefnogaeth prosiect Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru mae dwy ffilm newydd o dalent Cymreig, sydd yn dilyn bywydau menywod Traws yn India ac UDA yn dod i sinemâu eleni.

‘Donna’ which is distributed by Bohemia Media, is the debut feature of Welsh director Jay Bedwani. The film, which releases on July 15ed 2022, tells the story of Donna Personna who first hit the stage with the legendary Cockettes. Now in her seventies, she is offered a chance to co-write a play about an overlooked episode in queer history – the Compton’s Cafeteria Riot, in which transgender women Donna knew, stood up against police harassment.  

Treuliodd Jay Bedwani, Cyfarwyddwr ‘Donna’ bum mlynedd yn teithio o Gaerdydd i Galiffornia i ddogfennu stori Donna a ffurfio cyfeillgarwch oes yn y cyfamser. Mae’n esbonio: 

 “Rwy’n teimlo’n freintiedig i gael cyflwyno stori menyw drawsrywiol hŷn i sgriniau Cymru. Rwy’n gobeithio y bydd meges ac ysbryd Donna yn cyffwrdd cynulleidfaoedd cymaint ag a wnaeth imi.” 

Mae ‘Being Hijra’, gan y Cyfarwyddwr o Orllewin Cymru Ila Mehrotra (Spring Films) a fydd yn cael ei rhyddhau yn nes ymlaen eleni yn daith hynod o bersonol ac emosiynol a ffilmiwyd dros 8 mlynedd sydd yn nodi poen a balchder Rudrani Chettri a’r gymuned trawsrywiol yn New Delhi wrth iddyn nhw greu asiantaeth fodelu trawsrywiol cyntaf India.

 Dywed Ila Mehrotra: 

‘‘Bu datblygu stori’r gymuned Hijra yny dull mwyaf dynol a pherthnasol yn bleser pur. Mae’r gefnogaeth a’r diddordeb gan Ganolfan Ffilm Cymru yn fy llenwi gyda brwdfrydedd i gyflwyno’r ffilm i sgriniau Cymru gan obeithio y bydd yn atseinio yn ddynol yn gyffredinol’’ 

Cefnogir y ddwy ffilm gan ‘Gwnaethowyd yng Nghymru’ prosiect Canolfan Ffilm Cymru sydd yn dathlu ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig gan roi llwyfan i straeon llai adnabyddus o Gymru sydd yn cynrychioli cymunedau Cymreig go iawn. Mae Canolfan Ffilm Cymru yn gweithio gyda Bohemia a Spring Films i sicrhau bod gan gynulleidfaoedd y cyfle i glywed cyfweliadau gan y Cyfarwyddwyr a chreu undod gyda’r cynulleidfaoedd Traws a gynrychiolir ar y sgrin yn eu sinemâu annibynnol lleol.

Yn nes ymlaen eleni gall cynulleidfaoedd hefyd edrych ymlaen at ‘T.L.C’ sef Gofal Cariad Tyner i Sinema Traws-Arawin/Traws-Gariad. Cyfres o ddigwyddiadau brennig yn archwilio ffilmiau sinema traws-arwain o brosiect Sinema Cynhwysol Canolfan Ffilm Cymru. Sinema Cynhwysol project.

Dywedodd Radha Patel, Swyddog Gwnaethwyd yng Nghymru yng Nghanolfan Ffilm Cymru:  

“Mae’r ffilmiau dogfen yma yn nodi carreg filltir diwylliannol pwysig. Yn aml dywedir wrth wneuthurwyr ffilm mai dim ond ar gyfer un stori ar y cyrion y mae lle iddi ar y tro. Drwy dorri’r tueddiad yma mae sinemâu Cymru yn anfon neges bwysig i bobl Traws, yn enwedig i bobl Traws ifanc, gan gadarnhau eu hunaniaeth a’u hawl i hunan benderfynu.”

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn cynnig llu o weithgareddau drwy gydol y flwyddyn mewn partneriaeth gydag arddangoswyr Cymreig, yn cynnwys catalog ffilmiau gyda 600 o ffilmiau byr a hir gyda chysylltiadau Cymreig

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm.  

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol. 

-DIWEDD-

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

Darllen rhagor
Brian And Charles
The Whole Story: Brian and Charles

To mark the release of ‘Brian and Charles’, Made in Wales teamed up with Universal Studios for an exclusive interview with the cast and crew. Led by Zoila Garman, BFI FAN members can share these charming and insightful conversations with audiences, featuring the film’s Director ‘Jim Archer’ and Writers / Lead Actors ‘Chris Hayward’ and David Earl.

To watch the full interviews, please log into the Film Hub Wales preview room.

To access the clips for your cinema’s screening or social media, please contact radha@filmhubwales.org

Darllen rhagor
Fef 2223 58213354
O’r Lleol i’r Byd-eang - Sinemau a Gwyliau Ffilm Cymreig yn ailgysylltu Cynulleidfaoedd gyda’r Byd yn 2022 

Mehefin 2022

Mae Canofan Ffilm Cymru wedi dyfarnu £70,000 mewn cyllid Loteri Cenedlaethol i 13 o sinemau annibynnol a gwyliau ffilm yng Nghymru drwy ei Gronfa Arddangos Ffilmiau.  

Fe fydd y cyllid yn galluogi cymunedau Cymreig i ailgysylltu drwy ffilm gan gefnogi eu lleoliad lleol. Gydag undod dan sylw, fe fydd straeon ar sgrin o Gymru ac ar draws y byd, a digwyddiadau a gweithdai arbennig yn edrych ar beth mae’n ei olygu i fod yn Gymreig ar ôl Covid. 

Mae digwyddiadau i ddod yn cynnwys Gŵyl Caribîaidd Windrush a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau a Theatr Glan yr Afon yng Nghasnewydd ym mis Mehefin eleni, mewn partneriaeth gyda Cinema Golau. Wrth i sinemau barhau i fod mewn cyfnod o ansicrwydd yn dilyn y pandemig, fe fydd yr ŵyl yn cynnig digwyddiadau ffilm fforddiadwy, gan groesawu pobl yn ôl i’r lleoliad i ddarganfod stori cenhedlaeth Windrush Cymru. 

Ynglŷn ag Yvonne Connike y gall cynulleidfaoedd edrych ymlaen ato:  

“Mae gennym raglen rhyng-genedlaethau bywiog sydd yn adrodd stori cymuned amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush yn y DU. Fe fydd plant a’u teuluoedd yn mwynhau ffilmiau animeiddio a ffilmiau byr gan artistiaid Caribîaidd. Fe fydd hefyd linyn gwych o ffilmiau byr gan fenywod Caribîaidd, rhai yn dod o Gymru. Mae’r ŵyl yn cynnig cyfle gwych i bontio’r sgwrs am bopeth amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush, ar gyfer cenedlathau’r gorffennol, presennol a dyfodol.” 

Yng Nglan-yr Afon, Caerdydd mae, Gentle/Radical yn cynllunio chwyldro stepen drws drwy ail-lansio eu Clwb Ffilmiau lleol. Fe fyddant yn ymestyn at drigolion lleol yn uniongyrchol gan eu galluogi i gymryd rhan mewn rhaglennu ffilmiau rhyngwladol a Chymreig, cyfarfod eu cymdogion ac edrych ar sut y gall sinema fod yn adnawdd diwylliannol pwerus o fewn bywyd o ddydd i ddydd.  

Mae Rabab Ghazoul yn esbonio:  

“Rydym yn hynod o gyffrous o fod yn lansio dangosiadau cymunedol unwaith eto yng nghanol ein cymdogaeth leol yng Nglan-yr-Afon. CynCovid roedd gennym gynlluniau i archwilio dangosiadau stryd yn yr ardal ond bu’n rhaid gohirio’r cynlluniau hynny. Felly rydym yn edrych ymlaen at dreialu’r model yma o’r diwedd, gan edrych ar yr awydd ymysg ein trigolion ar gyfer dangosiadau stryd gan ddwyn cymdogion sydd yn byw yn agos i fwynhau ffilm, bwyd a sgwrs gyda’i gilydd.” 

O wyliau ffilm rhyngwladol i rwydweithiau sinema gwledig, mae prosiectau a gyllidir gan Ganolfan Ffilm Cymru eleni yn gymdeithasol ymwybodol ac yn eofn, yn uchelgeisiol yn eu hymdrech i hyrwyddo hunaniaeth Gymreig gynhwysol drwy ofod cymunedol sinema.  

Mae Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru yn esbonio: 

“Mae’r byd yn newid yn gyflym ac adlewyrchir hyn yn y straeon rydym yn chwilio amdanyn nhw ar sgrin. Mae’r prosiectau rydym yn eu cefnogi yn 2022 yn edrych ar sut rydym yn gweld ein hunain yng nghyd-destun y newidiadau yma. O ddangosiadau lleol sydd yn dwyn pobl at ei gilydd ar eu strydoedd i berthynas Cymru gydag Affrica neu gyfraniad amhrisiadwy cenhedlaeth Windrush mae sinemau yn helpu cymunedau i wella a mwynhau unwaith eto ond hefyd i ddarganfod pwy ydyn ni fel Cymry mewn cyd-destun byd-eang.”

Cefnogir y prosiectau gan Ganolfan Fflm Cymru, rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI gan ddefnyddio cyllid gan y Loteri Cenedlaethol i sicrhau bod y dewis mwyaf o sinema ar gael i bawb ar draws y DU. 

Mae Cronfa Arddangos Ffilm y BFI FAN yn bosibl diolch i arian y Loteri Genedlaethol gan Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), trwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae’r gronfa’n cynnig cymorth ailagor i arddangoswyr ar draws y DU gyfan, i roi hwb i raglennu diwylliannol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd amrywiol wrth i gyfyngiadau leddfu. Gweinyddir cyllid yng Nghymru gan FHW drwy Chapter fel y Sefydliad Arweiniol Canolfan Ffilm. 

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

 

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
73 Degrees © Geraint Perry (17)
Galwad Canolfan Ffilm Cymru am Aelodau Cynghorol 2022

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am unigolion profiadol sydd yn gallu cyflwyno sgiliau newydd i’n grŵp cynghorol presennol, i’n cefnogi drwy gamau cynllunio yn y dyfodol. Byddem yn croesawu unigolion ac/neu gynrychiolwyr o gyrff ar draws Cymru neu tu hwnt, lle mae gan yr unigolyn brofiad o ddiwylliant Cymreig. 

Fe fydd y grŵp yn cynrychioli buddiannau aelodau rhanbarth y Ganolfan, yn gweithio gyda tîm rheoli’r Ganolfan i lywio strategaeth yn y dyfodol a gweithredu fel eiriolydd i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI. 

Disgwylir i aelodau fynychu pedwar cyfarfod y flwyddyn (un bob chwarter). Gall y tîm ofyn am gyfarfodydd is-grŵp lle mae amgylchiadau yn galw am hynny.

Blaenoriaethau allweddol i Ganolfan Ffilm Cymru: 

 • Arddangoswyr ffilmiau, yn cynnwys cynrychiolwyr cymunedol. Gweler ein, rhestr aelodau am enghreifftiau, 
 • Cydraddoldeb a chynhwysiad, 
 • Cynulleidfaoedd ifanc ac/neu dysgu gydol oes, 
 • Profiad o godi arian, 
 • Arbenigwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, 
 • Strategaeth a pholisi, 
 • Ymchwil a dal data, 
 • Diwylliant Cymreig.

Sut i Wneud Cais

 • Gweler dolenni isod.
 • Darllenwch Gylch Gwaith Grŵp Cynghorol Canolfan Ffilm Cymru os gwelwch yn dda.
 • Anfonwch Ffurflenni EOI Grŵp Cynghorol wedi’u llenwi, ynghyd â'ch CV a ffurflen cyfle cyfartal ar e-bost os gwelwch yn dda i hana@filmhubwales.org erbyn Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022.

Gellir gwahodd ymgeiswyr i gyfarfod ar ôl cyflwyno'r Datganiad o Ddiddordeb.

Er gwybodaeth, mae ein haelodau cynghorol cyfredol i’w gweld ar ein gwefan yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn cyflwyno cais, cysylltwch gyda Rheolwraig Strategaeth y GanolfanHana Lewis ar hana@filmhubwales.org neu 02920 353740.

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

Darllen rhagor
Slate Quarrying © National Screen And Sound Archive Wales(3)
To Llechi ar gyfer Pob Tŷ’: Yn dod i sinemau Cymru yn 2022.
Dydd Mercher, 20 Ebrill 2022
Mae tymor ffilm newydd gan linyn Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru o’r enw ‘To Llechi ar gyfer Pob Tŷ’ yn dod i sinemau yn 2022.
Fe fydd y daith yn dathlu statws treftadaeth y byd UNESCO tirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru gan roi cyfle i gynulleidfaoedd Cymru ddysgu am y cysylltiadau llai adnabyddus Cymru gyda’r Fasanach Caethwasiaeth Atlantig.

Gydag Archif Sgrin a Sain yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae Canolfan Ffilm Cymru wedi datblygu rhaglen deithiol o ffilmiau archif a ffilmiau Cymreig yn amlygu hanes y chwareli yng Nghymru, ei effaith ar gymunedai a chysylltiadau gyda phrosiectau trefedigaethol ehangach dan arweiniad yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae’r pecyn yn cynnwys amrediad o ffilmiau o Slate Quarrying (1946) sydd yn darlunio bywyd gwaith yn Chwrael y Penrhyn, 1200 troedfedd o ddyfnder, ym Methesda i Cut Me Loose (1998), ffilm bersonol a ysgrifenwyd ac a gyflwynwyd gan y bardd rap a’r hanesydd David Brown, o dras cymysg Du Jamaicaidd a Gwyn Cymreig.

Datblygwyd y prosiect yn dilyn cyhoeddiad ym mis Gorffennaf 2021 bod statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO wedi ei roi i dirwedd llechi Gogledd Orllewin Cymru.

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:   

‘‘Mae cyhoeddiad treftadaeth y byd UNESCO yn arwyddocaol i Gymru. Mae’n rhoi cyfle anhygoel i ddathlu ei hanes balch o chwareli llechi ar y sgrin drwy gasgliad diddorol o ffilmiau. Mae’n hanfodol hefyd ein bod yn edrych yn ddyfnach ac rhoi cyd-destun i straeon llai adnabyddus o ran llafur y dosbarth gweithiol a’r Fasnach Gaethwasiaeth Atlantig. Mae’r daith yn rhoi cyfle i gynuylleidfaoedd ddarganfod elfennau o ddiwylliant Cymreig sydd yn sylfaenol i bwy ydyn ni.”

Roedd chwareli llechi Gogledd Cymru yn gysylltiedig hefyd gyda hanes mwy treisgar gan fod llawer o gyfoeth y perchnogion caethweision fel yr Arglwydd Penrhyn, wedi ei ddefnyddio i ehangu’r chwareli a hyd yn oed adeiladu rhai trefi a dinasoedd yng Nghymru. Bwriad y tymor ydy edrych ar sefyllfa gymhleth Cymru fel aelod trefedigaethol ac un a elwodd o’r cyfoeth a grewyd gan yr Ymerodraeth Brydeinig drwy gynhyrrchu llechi.

I lansio’r sgwrs mae Canolfan Ffilm Cymru hefyd wedi dwyn ynghyd banel o siaradwyr arbenigol, Yvonne Connikie (curadydd ffilm), Abu-Bakr Madden Al Shabazz (hanesydd ac anthropolegydd diwylliannol), Charlotte Williams (awdur Sugar and Slate) ac Emlyn Roberts (cyn chwarelwr). Gall cynulleidfaoedd wrando ar y sgyrsiau yn y sinemau sydd yn cymryd rhan

Mae AbuBakr yn esbonio pwysigrwydd delio gyda hanes Cymru ar y sgrin

"Mae gweld hanes Cymru ar y sgrin yn dangos y cyfoeth sydd gan orffennol y genedl yma ar ei datblygiad cymdeithasol a gwleidyddol yn yr 21ain ganrif. Mae gan Gymru fel cenedl a hanes Cymru fel pwnc, hen gymdeithas amlddwylliannol oherwydd ei chysylltiadau gyda masnach cyn ac yn ystod diwydianeiddio. Fe fydd darlunio dimensiwn amlddiwylliannol cymdeithas Gymreig yn cynnal cywirdeb wrth gofnodi ein gorffennol, gan ddangos cynhwysiant ein cenedl fodern a’r hyn y mae’r holl grwpiau wedi ei gyfrannu dros amser." 

Mae sinemau ar draws Cymru yn bwriadu cynnal gweithgareddau thema ar hyd y flwyddyn. Ym Mlaenau Ffestiniogm cartref i Chwarel Llechwedd, mae CELLb yn bwriadu cynnal penwythnosau Gŵyl Ffilm Chwarel gyda 2 benwythnos o weithgareddau ar y thema llechi. Fe fyddan nhw yn cysylltu cynulleidfoaedd gyda chwarelwyr oedd yn gweithio yn y chwareli ac yn cynnal sgyrsiau am deuluoedd y Penrhyn a Pennant a’u cysylltiadau gyda chaethwasiaeth.

Ychwanegodd Iola Baines, Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru: 

‘‘Mae’r Archif yn gweithio’n galed i sicrhau bod cynulleidfaoedd Cymreig o bob oed yn gallu cael mynediad i’w treftadaeth sgrin. Rydym yn gyffrous i fod yn gweithio gyda Chanolfan Ffilm Cymru i ddod â ‘To o Lechi i bob Tŷ’ yn fyw – o’r ffilmiau archif byr yn dangos bywydau chwarelwyr i’r ‘Chwarelwr’ (y ffilm siarad Gymraeg gyntaf erioed) a ffilmiau dogfen yn cysylltu llechi a gwladychiaeth. Mae’r ffilmiau yma yn amlygu pwysigrwydd pobl, lleoedd a digwyddiadau Cymru na ddylid fyth eu anghofio. Mae ffilmiau archif Cymreig yn cynnwys ein gorffennol a’n dyfodol – dyma sut y bydd cenedlaethau’r dyfodol yn gallu cael mynediad i’w diwylliant a’u hanes. Mae’n hanfodol bod ein gwaith yn parhau i gael ei gefnogi a’i fod yn hygyrch i’r cyhoedd drwy sinemau .’'

Gall cynulleidfaoedd dderbgyn y newyddion diweddaraf am ffilmiau i ddod ar wefan adran Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru neu trwy ddilyn @FilmHubWales ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn derbyn cyllid gan Creative Wales a chyllid y Loteri Cenedlaethol drwy Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI DU gyfan. Fel rhan o FAN, mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol Prydeinig a rhyngwladol drwy gydol y flwyddyn. Gweninyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm. CaIff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
My Visual Copy 58004632
Mis Hanes Merched 2022: Ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys ac am ferched yn rhyddhau yn 2022

I ddathlu ''Mis Hanes Menywod'’ mae tîm Canolfan Ffilm Cymru yn gyffrous i ddod â detholiad o ffilmiau Cymreig gan, yn cynnwys neu am ferched o Gymru i chi – a ryddhawyd yn 2022. Yn eu plith mae rhai enwau efallai y byddwch wedi clywed amdanynt a rhai sy’n dod allan ar y sîn. O ddramâu, i raglenni dogfen a ffuglen wyddonol, daw tirwedd ddiwylliannol Cymru hyd yn oed yn fwy cyffrous eleni diolch i ddoniau’r merched Cymreig hyn yn cyflwyno naratifau diddorol, newydd.

Mae'r rhestr hon wedi'i llunio fel rhan o Gwnaethpwyd yng Nghymru – strategaeth Canolfan Ffilm Cymru sy’n cefnogi arddangoswyr ac yn canolbwyntio ar amlygu ffilmiau a gwneuthurwyr ffilm sydd â chysylltiadau Cymreig. Os hoffech wybod mwy am sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr, cysylltwch gyda Radha, ein Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru.

Darllen rhagor
Swaur 57369521 (3)
Wyth o Ffilmiau Cymreig yn dod i Sinemau yn 2022
Iau, 13eg Ionawr

O’r ffilm arswyd Gymraeg, Gwledd, wedi ei lleoli yn Eryri, i’r gymuned drawsrywiol yn Dehli Newydd yn y ddogfen Hijra – mae wyth ffilm eclectig yn cyflwyno doniau a straeon Cymreig ar y sgrin fawr yn 2022. 

Mae’r wyth ffilm yn cynnig cyfle i gynulleidfaoedd ddarganfod rhywbeth newydd am Gymru, o straeon Cymreig lleol anadnabyddus fel y frwydr i achub sinema’r Lyric yng Nghaerfyrddin (Save the Cinema), i straeon byd-eang Cynghrair Genedlaethol Affrica sydd yn cael eu hadrodd drwy lygaid Cymry fel Gordon Main a John Giwa-Amu (London Recruits). 

Dywedodd Hana Lewis, Rheolwraig Strategol Canolfan Ffilm Cymru:

“Mae’r ffilmiau hyn yn dangos bod digon i’w ddarganfod am fywyd yng Nghymru, y tu hwnt i’n tirwedd gwledig. Mae gan wneuthurwyr ffilm Cymreig straeon sydd yn arwyddocaol yn fyd-eang i’w hadrodd sydd yn gallu ysbrydoli talent newydd a chynulleidfaoedd lleol. Drwy Gwnaethpwyd yng Nghymru mae gennym gyfle i ystyried sut y gall y ffilmiau a wnaethpwyd yn ein gwlad roi llais byd eang inni ac adeiladu’r diwydiant ffilm o’n cwmpas. Mae rhagor o ymwybyddiaeth o’r ffilmiau yma yn gallu bod yn fuddiol i’n synnwyr o gymuned a hunaniaeth diwylliannol.”  

Drwy eu llinyn Gwnaethpwyd yng Nghymru mae Canolfan Ffilm Cymru (FHW) yn gweithio gyda dosbarthwyr, sinemau Cymru a gwyliau ffilm i hyrwyddo’r ffilmiau i gynulleidfaoedd ehangach.  Wrth i leoliadau weithio i adfer o’r pandemig – mae nifer o wneuthurwyr ffilm yn gobeithio y bydd cynulleidfaoedd yn mynd i weld y ffilmiau yma ar y sgrin fawr fel y bwriadwyd.

Dywedodd Roger Williams, awdur Gwledd:

“Pe byddem yn ddigon eofn ynghylch adrodd ein straeon ar y sgrin fawr, fawr yma, gallem adeiladu’r math o ddiwylliant lle nad ydy hi’n anarferol gweld ffilmiau Cymraeg yn ein sinemau.” 

 Mae Cymru yn lle cynyddol gyffrous ar gyfer ffilm, gyda sgrptiau yn denu actorion fel Rebel Wilson (The Almond a the Seahorse) a Samantha Morton (Save the Cinema) i rolau amlwg a dim ond rhai o’r teitlau a ragwelwyd yn 2021 ydy’r rhain. Fe wnaeth FHW olrhain a chefnogi 27 o ffilmiau gyda chysylltiadau Cymreig rhwng 2019 1 2021.

Ychwanegodd Delphine Lievens, Pennaeth Dosbarthu yn Bohemia Media:

"Rydym yn falch o gyflowyno Donna i gynulleidfaoedd ar draws y DU yn ddiweddarach eleni. Mae Donna yn ffigur unigryw ac ysbrydo9ledig ac mae’n cael ei phortreadu mor gywir gan y tîm o wneuthurwyr ffilm Cymreig talentog y tu ôl i’r ffilm." 

Gall cynulleidfaoedd dderbgyn y newyddion diweddaraf am ffilmiau i ddod ar wefan adran Gwnaethpwyd yng Nghymru Canolfan Ffilm Cymru neu trwy ddilyn @FilmHubWales ar y cyfryngau cymdeithasol.  

Mae Gwnaethpwyd yng Nghymru yn bodoli diolch i gyllid gan Cymru Creadigol a chyllid Loteri Cenedlaethol gan BFI (Sefydliad Ffilmiau Prydeinig) drwy ei Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN). Mae Canolfan Ffilm Cymru yn datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau Prydeinig annibynnol a ffilmiau rhyngwladol dryw gydol y flwyddyn – gweinyddir cyllid yng Nghymru gan Ganolfan Ffilm Cymru drwy Chapter fel y Corff Arweiniol Canolfannau Ffilm. Caiff dros 30M ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.

-DIWEDD-

Darllen rhagor
1 2 3 12
^
CY