Rhestr Aelodau

Mae’r aelodau wrth galon Canolfan Ffilm Cymru. Rydym wedi mapio dros 315 o safleoedd ledled Cymru o ganolfannau celf gymysg i ddarparwyr naidlen. Cymerwch gip ar ein rhestr isod (neu edrychwch fel map) i ddod o hyd i’ch sinema neu ŵyl agosaf.

*Dim ond gwybodaeth sylfaenol fydd yn ymddangos ar gyfer cyrff sydd heb gofrestru eto fel aelodau’r Ganolfan. Os nad ydy’ch corff yn ymddangos ac os hoffech inni eich cynnwys, cysylltwch â ni.

Arddangoswyr yng Nghymru

Efallai yr hoffech chi hefyd...

^
CY