Map Aelodau

Penarth Pier Pavilion, Magic Lantern Tywyn, The Riverfront, Pontio, Chapter, Gwyn Hall

Rydyn ni wedi llunio map o’n haelodau Canolfan Ffilm ac arddangoswyr hysbys ehangach ledled Cymru.

Cliciwch yr opsiynau MATH O AELOD ar yr ochr chwith i ddangos grwpiau penodol fel sinemâu, canolfannau celfyddydau, lleoliadau cymunedol, cymdeithasau, gwyliau neu fathau eraill o ymarferwyr ffilm. I ddarllen mwy am *arddangoswyr unigol, cliciwch ar y pinnau enw ar y map neu ewch i’r dudalen Aelodau.

*Dim ond gwybodaeth sylfaenol fydd yn ymddangos ar gyfer sefydliadau nad ydynt eto wedi cofrestru fel Aelodau Canolfan. Os nad yw’ch sefydliad yn ymddangos ac yr hoffech i ni eich cynnwys chi, cysylltwch â ni.

Ein Haelodau
Ymaelodwch:

Mae aelodaeth Canolfan Ffilm Cymru yn rhad ac AM DDIM i gyrff cymwys ac yn cynnig ystod eang o fanteision.
Ymunwch â’r Ganolfan: here

^
CY