Y rhai sydd wedi derbyn Bwrseriaeth

Bursary Recipients

Find inspiration for your next course and see who we’ve supported in the past.

Bursary Recipients

Since 2013, FHW has supported the Welsh exhibition sector with over 170 bursaries and thousands of individual engagements with different workshops, surgeries and events:

2015/16 – Jody Tozer (Ffresh). Read Jody’s blog yma.

2014 – Alice Turner (Penarth Pier Pavilion)

2014/15 – Berwyn Rowlands (Iris Prize). Darganfyddwch fwy am ei daith i Berlin yma.

2016/17 – Sue Bailey (Fisguard Film Society)

2017/18 – Dave Evans (WIDF). Darllenwch ei flog yma.

2019 – Luisa Pèrcopo (IFFC)

2015/16 – David Gillam (Torch Theatre), Joy Green (Haverfordwest Film Society)

2017/18 – David Gillam (WOW: Wales on World Film Festival). Read David’s blog yma.

2015/16 – Simon Profitt (New Dot Cinema), Norman Gettings (Llandaff North Festival)

2016/17 – Allison Williams (Dragon Theatre), Gloria Vasquez (Films and Wine)

2018 – Lisa Denison (Sinema Sadwrn). Read Lisa’s blog yma.

2017/18 – Rhiannon Hughes (Wicked Wales), Lacey Small (Wicked Wales).

2015 – Claire Vaughan (Chapter). Read Claire’s blog yma.

2014/15 – Fadhili Maghiya (Watch Africa)

2014/15 – Claire Vaughan (Chapter)

2016/17 – Paul O’Connor (Sol Cinema)

2015/16 – Paul Holder (Chapter). Darganfyddwch fwy am Paul’s ABCinema Sprint yn ei flog.

2016/17 – Three young film enthusiasts (Amy, Luan and Eben plus their chaperone Chris) went on a video bloggers course at Flatpack. Read their blogs yma.

2014/15 – Angie Dickinson (Pontardawe Arts Centre), Emyr Williams (Pontio), Jill Edge (Theatr Gwaun), Rhowan Alleyne (WOW), Stephen Phillips (Chapter),

2015/16 – Emyr Williams (Pontio), Adrannnie Grundy (Magic Lantern), Angie Dickinson (Pontardawe Arts Centre), Jamie Grew (New Dot Cinema), Dave Phillips (Abergavenny Film Society), Natasha Wilson (Penarth Pier Pavilion)

2016/17 – Matt Beere (Chapter),  Emyr Williams (Pontio), Annie Grundy (Magic Lantern), Mark Bond (Magic Lantern)

2017/18 – Emyr Williams (Pontio), Sara Waddington (Magic lantern)

2018/19 – Ben Rive (Snowcat Cinema), Angie Dickinson (Pontardawe Arts Centre), Emyr Williams (Pontio), Sara Waddington (Magic Lantern), Simon Proffit (New Dot Cinema).

Read about the benefits of attending from members yma.

2018/19 – Sara Waddington (Magic Lantern). Read Sara’s blog yma.

2018/19 – Yvonne Connike & Yasmin Begum: Cinema Golau (ICO ID Day Birmingham). Read Yvonne’s blog yma.

2018/19 – Natasha Swann (Wicked Wales), Lacey Small (Wicked Wales). Read their blog yma.

2022 – Dion Wyn Hughes (Wicked Wales). Read Dion’s blog yma.

2018/19 – Rhiannon Hughes (Wicked Wales)

2016/17 – Rhiannon Wyn Hughes (Wicked Wales). Read Rhiannon’s blog yma.

2017/18 – QFN were supported to host their quarterly network meeting in Cardiff.

2014/15 – David Gillam (WOW: Wales on World Film Festival).

2016/17 – Radha Patel (Gentle/Radical). Read Radha’s Blog.

Canolfan Ffilm Cymru
The Kids Are Alright Conference

2013 – Claire Vaughan (Chapter)

2014/15 – Bryoni Sadler (Flicks in the Sticks)

2016/17 – James Cass (Magic Lantern), Allison Williams (Dragon Theatre),

2018 – Jamie Hughes and Steve Jones (Gwyn Hall). Read Jamie’s blog yma.

2018/19 – Jody Tozer (Cardiff Mini Film Festival)

WNO Oz with Orchestra

2017/18 – Young Programmers from WICKED Cinema in Rhyl spent the day at the Welsh National Opera’s screening of ‘The Wizard of Oz’ interviewing audience members.

View their short film or read the blog yma.

2015/16 – Dan Thomas (Wicked Wales). Darganfyddwch fwy am daith ymchwil Dan i Hanover yma.

2014/15 – Rhiannon Hughes (Wicked Wales)

 

BFI FAN New Release Marketing Day

2018/19 – Sara Waddington (Magic Lantern)

Demographics are Dead (Arts Council of Wales)

2015/16 – Lisa Nesbitt (Film Hub Wales)

A UK-wide training programme for exhibitors looking to inspire the next generation of cinema-goers. Cultivate offers presentations and discussions around a broad range of topics including navigating the primary and secondary curriculum, Inspiring young people, programming suitable films, developing study guides, being safe and compliant and engaging a range of audiences, stakeholders and partners.

2014/15 – Rhiannon Hughes (Wicked Wales)

Innovation Lab: Young Audiences

2018/19 – Rhys Roberts (Cell B), Pauline Williams (Off Y Grid) and Rhiannon Wyn Hughes (Wicked Wales). Read Rhiannon’s blog yma.

2014/15 – Theatre Gwaun and Watch Africa

2015/16 – Lisa Nesbitt (Film Hub Wales)

2015/16 – Joann Rae, (Theatr Colwyn)

2016/17 – Anna Redfern, Cinema & Co and Silvia Sheehan (Off y Grid). Read Silvia’s blog yma.

2017/18 – Steffan Thomas (Galeri Caernarfon). Read Steffan’s blog yma.

An intensive programme for film festival professionals, taught by some of the world’s experts on taking your festival to the next level.

2014/15 – Jody Tozer (Ffresh)

Mae’n rhoi cyfle i’r rhai mewn arddangosfa ffilm ddysgu sgiliau rheoli ymarferol. Bydd y profiad hyfforddi pwrpasol yn cyflymu datblygiad trwy ddull cyfannol, gyda chefnogaeth arbenigol, hyfforddi a dysgu rhwng cymheiriaid.

2017 – Rabab Ghazoul (Gentle/Radical)

Rhaglen hyfforddi ar sail prosiect ar gyfer arddangoswyr ffilm annibynnol sydd eisiau dysgu gan arbenigwyr am sut i dyfu cynulleidfaoedd yn strategol.

2016/17 – Gwen Sion (Pontio), Rhys Roberts (Cell B) and Mike Roberts (Clwyd Theatr Cymru). Darllenwch eu blog yma.

2018 – Kate (Memo Arts Centre), Aleksandra Nikolajev Jones (WIDF)

Ymweliadau â chefnogaeth yn EVI (Ebbw Vale), Torch Theatre, Sinema Gymunedol Radyr a Morganstown, Valleys Kids a Rhyl Little Theatre.

2016/17 – Ymunodd Clwb Ffilm Merched WOW a Gentle / Radical â’r Swyddfa Sinema Annibynnol a Chapter i gynnal gweithdy am ddim ar agweddau technegol taflunio a chyflwyno ffilm naid. Roedd y cwrs hanner diwrnod yn cynnig cyfle i ferched ddysgu a dod yn hyderus o ran sut i sefydlu a defnyddio offer taflunio a sgrinio yn dechnegol i gynnal digwyddiadau ffilm pop-up. Darllenwch y blog yma.

Seminarau Cynaliadwyedd Moviola

2017 – Ym mis Gorffennaf 2017 cynhaliodd Moviola chwe Seminar Cynaliadwyedd ledled y DU, gyda’r nod o gasglu profiadau a syniadau i lywio Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd a ‘Arfer Da yn y Canllaw Teulu Moviola’ i’w ddosbarthu ar draws eu rhwydwaith. Cefnogodd Canolfan Ffilm Cymru seminar yng Nghymru yn Neuadd Bentref Llanfair Kilgeddin.

Darllenwch bopeth am y canlyniadau yma.

Back in 2016 Film Hub Wales organised two new training days called Opening Doors. They were packed full of innovation projects, interactive games, film ideas and resources designed to help venues reach diverse audience groups. FAN Access Officer Toki Allison then toured these development sessions across the UK.

2015/16 – Dave Phillips (Abergavenny Film Society), Phillip Walkley (Moviola), Stephen Nottingham (Murchfield Community Cinema).

2016/17 – James Cass (Magic Lantern)

2018/19 – Allison Williams (Dragon Theatre), Eiko Meredith (Kotasu Animation Festival), Natasha Swann (Wicked Wales), Lacey Small (Wicked Wales), Yvonne Connikie (Cinema Golau), Yasmin Begum (Cinema Golau)

Read Allison and Eiko’s blog yma.

2016/17 – Neil Dunshire – TAPE

2017/18 – Claire Vaughan and Sally Griffith

This Way Up yw cynhadledd arloesi arddangosfeydd ffilm y DU sy’n addo ysbrydoli a goleuo, ysgogi a herio. Mae’n ddigwyddiad blynyddol i gysylltu a rhannu.

Read Neil’s blog yma.

Apply for a Bursary

Applications for training/skills bursaries will be accepted on a rolling basis throughout the year.
Read our guidelines and submit a proposal here.

^
CY