Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Ymgeisiwch am hyd at £1000 o’r potyn pitshio i ddangos ffilmiau annibynnol o’r DU, ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

Dewiswch dab i weld...

Cipolwg:

  • Cyllid: hyd at £1,000
  • Ceisiadau: Rhaglen dreigl
  • Ffenestr gweithgarwch: Mai 2024 - Mawrth 2025
  • Nod: To develop audiences for British, independent (including Welsh) and international film, screen heritage and the wider moving image.
  • Nodwch: Dylai’ch gweithgaredd gychwyn o fis Mai ymlaen, er mwyn caniatáu penderfyniadau cyllido.

Mae Potiau Cynigion y GAFf yn estyniad o’r brif GAFf. Cronfa dreigl gyda throad cyflym ar gyfer grantiau o £1,000 neu lai. Mae’n cefnogi arddangoswyr i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol o’r DU a ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma:
(lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

Darllenwch Ganllawiau Pot Cynigion CAFf yn llawn cyn gwneud cais.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

BFI Access Support scheme

  • If you have access requirements that mean you need assistance with the process, you may be able to benefit from the BFI Access Support scheme.

Cyngor Economaidd-gymdeithasol

  • Cewch gyngor a chefnogaeth ychwanegol ynglŷn â sut i chwalu rhwystrau economaidd-gymdeithasol, wrth i chi gynllunio a chyflwyno'ch prosiect, gan ein harbenigwr llawrydd, Linnea Petterson: linneajpettersson@gmail.com
  • Gwyliwch y fideo isod:

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgarwch na fedrwn ei ariannu, gwelwch ein hadnodd codi arian ar gyfer dolenni allanol.

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata a newyddion y diwydiant.

^
CY