Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Ymgeisiwch am hyd at £1000 o’r potyn pitshio i ddangos ffilmiau annibynnol o’r DU, ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw i gynulleidfaoedd ledled Cymru.

Dewiswch dab i weld...

Cipolwg:

  • Cyllid: hyd at £1,000
  • Ceisiadau: Rhaglen dreigl
  • Ffenestr gweithgarwch: Mai 2023 - Mawrth 2024
  • Nod: Datblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol y DU (gan gynnwys ffilmiau o Gymru) a ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw.
  • Nodwch Dylai’ch gweithgaredd gychwyn o fis Mai ymlaen, er mwyn caniatáu penderfyniadau cyllido.

Mae Potiau Cynigion y GAFf yn estyniad o’r brif GAFf. Cronfa dreigl gyda throad cyflym ar gyfer grantiau o £1,000 neu lai. Mae’n cefnogi arddangoswyr i ddatblygu cynulleidfaoedd ar gyfer ffilmiau annibynnol o’r DU a ffilmiau rhyngwladol a delweddau byw.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma:
(lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

Darllenwch Ganllawiau Pot Cynigion CAFf yn llawn cyn gwneud cais.

Cynllun Cymorth Mynediad BFI

  • Os oes gennych anghenion hygyrchedd sy’n golygu bod arnoch angen cymorth gyda’r broses, mae’n bosib y byddwch yn buddio o gynllun Cynllun Cymorth Mynediad BFI.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

Os ydych yn chwilio am gyllid ar gyfer gweithgarwch na fedrwn ei ariannu, gwelwch ein hadnodd codi arian ar gyfer dolenni allanol.

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cefnogaeth marchnata a newyddion y diwydiant.

^
CY