Ar Gau: Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Potiau Cynnig - Cronfa Arddangos Ffilmiau

Cefnogaeth i Arddangosfa Ffilmiau Annibynnol

Rydym yn gallu cynnig Potiau Cynigion o hyd at £500 i aelodau Canolfan Ffilm Cymru sydd yn rhaglennu ffilmiau Prydeinig ac/neu ryngwladol rhwng Mawrth - Rhagfyr 2022 (os bydd eich cynlluniau yn ddisgyn rhwng Ionawr - Mawrth 2023, cysylltwch â ni)

Mae Pot Cynigion CAFf yn estyniad o’r prif CAFf. Cronfa dreigl gyda throsiant cyflym ar gyfer grantiau o £500 neu lai, gyda’r nod o gefnogi arddangoswyr ffilmiau annibynnol wrth iddyn nhw ailddechrau rhaglenni datblygu cynulleidfa yn dilyn Covid-19.

Os ydych yn ystyried digwyddiad untro neu gyfres fer o ddangosiadau, llanwch y Ffurflen Gais Potyn Cynnig Cronfa Arddangos Ffilmiau ac fe fyddwn yn cysylltu gyda chi cyn gynted â phosibl.

Caiff digwyddiadau ar-lein a hybrid eu hystyried os oes gwerth datblygu cynulleidfa ond caiff digwyddiadau mewn lleoliadau eu blaenoriaethu.

Gallwch weld a lawr lwytho’r canllawiau yma:
(lawrlwythiadau PDF neu Word ).

 

Darllenwch Ganllawiau Pot Cynigion CAFf yn llawn cyn gwneud cais

Cynllun Cymorth Mynediad BFI

  • Os oes gennych ofynion mynediad sydd yn golygu eich bod angen cymorth wrth wneud cais am gyllid BFI, efallai y gallwch ofyn am gymorth ariannol drwy Gynllun Cymorth Mynediad BFI.  Mae rhagor o wbodaeth ar gael yma.

Os hoffech drafod eich syniadau cyn gwneud cais, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda lisa@filmhubwales.org

Cynulleidfaoedd:   

Hyfforddiant:

Rydym hefyd yn cynnig digwyddiadau rhwydweithio, cyrsiau hyfforddi, cymorth marchnata, a newyddion ffilm.

^
CY