Adnoddau Dysgu Chapter CFfC

Comisiynodd Canolfan Ffilm Cymru Chapter, Caerdydd i greu set o adnoddau addysgol i gefnogi dysgu gydol oes a chynulleidfaoedd ifanc. Darganfyddwch fwy am y prosiect here.

Mae pob adnodd ar gael i’w lawrlwytho a’i ddefnyddio yn eich lleoliad. Maent yn cynnwys rhestr o’r deunyddiau sy’n ofynnol ac yn achos y gweithgareddau crefft, amcangyfrif bras o gostau deunyddiau.

Mae’r portffolio hwn yn cynnwys nifer o adnoddau y gellir eu defnyddio i gynnal gweithdai a sesiynau dysgu / ymgysylltu sy’n canolbwyntio ar ffilm Aardman Animations 2018, Early ManMaent wedi’u hanelu at ddau fraced oed; Plant 5-8 oed, a phlant 9-12 oed.

Mae pob gweithgaredd wedi’i ysbrydoli gan themâu neu dechnegau ymarferol sydd wedi’u cynnwys yn y ffilm a’i gwneuthuriad, ac mae’r pwyslais ar ddarparu awyrgylch hwyliog, creadigol ac addysgiadol i archwilio’r rhain.

Gall cynnal sesiynau gweithgaredd fel y rhain wella profiad ffilmio pobl ifanc, ac maent yn ffordd wych o annog ymgysylltiad â lleoliad.

Cliciwch i lawrlwytho Adnodd a Throsolwg Early Man

Cliciwch i lawrlwytho Gweithgareddau Early Man ar gyfer oedrannau 5-8

Gweithgareddau Early Man ar gyfer oedrannau 9 – 12

 

Mae Sanctuary yn ffilm sy’n delio â nifer o faterion pwysig, ac sy’n rhoi cyfle i drafodaethau ar ôl sgrinio ynghylch Anableddau Deallusol a’r gyfraith. Mae’r adnodd hwn yn darparu rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â chyd-destun cynhyrchu’r ffilmiau gan gynnwys cyfweliad wedi’i drawsgrifio gyda’r cyfarwyddwr ffilm, ysgrifennwr sgrin ac ymgynghorydd creadigol. Yn gynwysedig yn yr adnodd hwn mae rhestr o Gwmnïau Celf a Theatr a restrir yn ôl rhanbarthau, sy’n gweithio gyda phobl ag Anableddau Deallusol. Os ydych chi’n cynllunio sesiwn C ac A ar ôl sgrinio, trafodaeth ar ôl sgrinio, neu gyflwyniad yna byddai’r cysylltiadau hyn yn gwneud panelwyr delfrydol neu siaradwyr gwadd.

Cliciwch i lawrlwytho Adnodd Sanctuary

 

 

More Coming Soon..

Created by Chapter on behalf of Film Hub Wales. For more information contact Matt Beere,

Learning & Participation Manager
Market Rd,
Canton,
Cardiff,
CF5 1QE

matt.beere@chapter.org

 

^
CY