Ymchwil CFfC Addysg Ffilm yng Nghymru

© Torch Theatre

Mae Canolfan Ffilm Cymru a Ffilm Cymru Wales yn falch o gyflwyno Gwneud, Gwylio a Deall, archwiliad o addysg ffilm yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hwn, a baratowyd gan Jim Barratt (Bigger Picture Research) and Dan Thomas yn edrych i mewn i weithgaredd a phrofiadau ymarferwyr ac arddangoswyr addysg ffilm yng Nghymru, gan wneud argymhellion ynghylch cyllid, anghydraddoldebau daearyddol a chyfleoedd sy’n gosod addysg wrth galon strategaeth y gynulleidfa.


Mae’r adroddiad yn cau gyda chyfres o argymhellion a chamau gweithredu allweddol yn y meysydd a ganlyn:

Lawrlwythwch yr adroddiad

^
CY