Amrywiaeth a Chynhwysiant: Adnoddau defnyddiol ar draws y we.

Adnoddau defnyddiol o bob rhan o'r we:

Sinema Cynhwysol

Sinema Cynhwysol

Mae Sinema Cynhwysol yn brosiect ledled y DU a ddatblygwyd gan Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI (FAN), dan arweiniad Canolfan Ffilm Cymru, a ddyluniwyd i gefnogi arddangoswyr sgrin.

F-Rating.

Dosbarthiad ffilm yw The F-Rating a ddatblygwyd gan Holly Tarquini yn FilmBath yn 2014. Mae unrhyw ffilm a ysgrifennwyd / neu a gyfarwyddir gan fenyw yn derbyn y dosbarthiad. Mae’r system wedi’i mabwysiadu gan Chapter a Gŵyl Ffilm WoW.

Darllenwch mwy: F-Rating

Datblygu Cynulleidfaoedd Byddar ar gyfer Ffilm 

Mae’r ICO a BFI FAN wedi llunio casgliad o adnoddau ar gyfer datblygu cynulleidfaoedd byddar ar gyfer ffilm.

Darllenwch mwy: Datblygu Cynulleidfaoedd Byddar ar gyfer Ffilm

Pecyn Offer a Siarter Trans*Form Cymru

Pecyn Offer a Siarter Trans*Form Cymru

Yn 2014, trefnodd Canolfan Ffilm Cymru Sesiwn Ymwybyddiaeth Trawsryweddol, gyda Equiversal, i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r materion sy’n wynebu trawsrywwyr ym maes cyflogaeth a mynediad at wasanaethau.

^