Darpariaeth Sinema yng Nghymru ar gyfer Teuluoedd â Phlant Anabl (CFfC)

Mae Canolfan Ffilm Cymru a Contact a Family yn falch o gyflwyno Darpariaeth Sinema yng Nghymru ar gyfer Teuluoedd â Phlant Anabl..


Mae’r adroddiad hwn, a baratowyd gan Ben Ewart-Dean, yn manylu ar y graddau y gall plant anabl a’u teuluoedd fynd i sinemâu, a’r rhwystrau sy’n eu hwynebu. Yna mae’r adroddiad yn cynnig argymhellion ymarferol ar gyfer sinemâu i wella eu darpariaeth anabledd.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma

Darganfyddwch Mwy ...

For further information on the FAN Inclusive Cinema Strategy,
please contact FAN Access Officer toki@filmhubwales.org

^
CY