Marchnata a Chyfryngau Cymdeithasol (CFfC)

Comisiynodd CFfC Jo Comino (Borderlines Film Festival) i gyflwyno astudiaeth gwmpasu o ddulliau marchnata cyfredol ac amlder cylchoedd rhaglennu ymhlith ystod o arddangoswyr sinema annibynnol yng Nghymru. Y nod oedd rhoi strategaeth farchnata ar waith ar gyfer FHW i gynyddu effaith tymhorau ledled y wlad a rhoi cyngor, adnoddau a gwybodaeth ymarferol i aelodau wrth iddynt gynnal eu rhaglenni sgrinio rheolaidd.

Download the Executive Summary here

Request the report in full by contacting us here. 

 

Heather Maitland audience development and research logo

‘Cymerwyd ‘Ten Top Tips’ o sesiynau hyfforddi a rhwydweithio marchnata ffilm arbenigol Heather a ariannwyd gan CCC fel rhan o fenter Sinemau Cymru a gynhaliwyd yn Chapter (Caerdydd) a Clwyd Theatr Cymru (Yr Wyddgrug) ym mis Medi, 2014.

Darganfyddwch fwy am Heather yma.

Lawrlwythwch ‘awgrymiadau da’ Heather yma

 

^
CY