Adolygiad O Gefnogaeth Ffilmiau Cymreig

Wrth inni nesau at BFI2022, rydym wedi bod yn myfyrio ar ein cefnogaeth i ffilmiau Cymreig, siarad gyda’n partneriaid mewn dosbarthu, arddangos a chynhyrchu i adolygu’r hyn rydym yn ei wneud a darganfod ffyrdd o gael rhagor o ffilmiau Cymreig allan i gynulleidfoaedd yn y dyfodol.

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma.

^
CY