Ymchwil Treftadaeth Sgrin (CFfC)

Image: 'Letter from Wales' From Britain on Film available at BFI Player

Treftadaeth Sgrinio: Casgliadau Archif ac Arddangosfa Ffilm yng Nghymru

Ymchwil Lluniau Mwy ar ran Film Hub Wales Medi 2015.
September 2015


Comisiynwyd yr ymchwil hon gan Canolfan Ffilm Cymru i sefydlu lefelau cyfredol o raglenni treftadaeth sgrin yng Nghymru, ac i nodi’r heriau a’r cyfleoedd ar gyfer datblygu rhaglenni yn y dyfodol. Defnyddiodd yr ymchwil gyfuniad o ymchwil desg, ymgynghoriadau ansoddol ac arolwg arddangoswyr.


Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma

 

^
CY