Chapter

Film Hub Lead Organisation

Set up by artists in 1971, Chapter is an international centre for contemporary arts and culture. It’s a hub for the production and presentation of world-class, inventive and compelling work. Their gallery commissions and produces exhibitions of the very best in national and international art. Their theatre spaces are a platform for experimental and thought-provoking work. Their cinemas offer independent and challenging films alongside a range of unique festivals and events.

Ochr yn ochr â’i rhaglen graidd, mae Chapter hefyd yn gartref i 56 o artistiaid a chwmnïau creadigol sy’n gweithio yn eu stiwdios. O animeiddwyr a chwmnïau cynhyrchu ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau, i artistiaid, dylunwyr a ffotograffwyr, yn ogystal â chwmni fframio celf, argraffwyr a stiwdios recordio. Mae’r gymuned greadigol wrth galon holl weithgarwch Chapter.

Daw’r rhaglen a’r gymuned ynghyd yn eu Caffi Bar sydd wedi ennill gwobrau. Gyda lle i hyd at 120 o bobl eistedd, mae’r caffi yn lle gwych i gyfarfod ffrindiau, darganfod lle tawel i weithio, neu i fwynhau diod neu damaid o fwyd blasus, ffres wedi’i baratoi â chynhwysion a brynwyd yn lleol, o fwydlen eang.


Film Hub Wales supported projects:

Gwefan

Take a look at all our other members
^
CY