Clwb Y Bont

Film Hub Wales Non-Member

Clwb y Bont in Pontypridd was opened in September 1983 by Dafydd Iwan, and since then it has developed a great reputation as a venue for diverse cultural events, as well as a friendly and relaxed place to socialise.

Agorwyd Clwb y Bont ym Mhontypridd ym Medi 1983 gan Dafydd Iwan, ac ers hynny mae wedi datblygu enw da fel canolbwynt ar gyfer digwyddiadau diwyllianol amrywiol, yn ogystal â lle cyfeillgar a hamddenol i gymdeithasu.

Gwefan

Take a look at all our other members

yma

^
CY