Ffilmiau

Ydych chi’n chwilio am ysbrydoliaeth?

Chwiliwch am y ffilmiau diweddaraf gyda chysylltiadau Cymreig yma

Gwnaethpwyd yng Nghymru

Chwiliwch am y ffilmiau diweddaraf gyda chysylltiadau Cymreig yma

Catalog Ffilmiau Canolfan Ffilm Cymru

Rydyn ni’n ychwanegu ffilmiau yr ydym yn meddwl allai fod o ddiddordeb i arddangoswyr yng Nghymru yn rheolaidd, o’r ffilmiau diweddaraf gyda chysylltiadau Cymreig i becynnau gyda thema neu ffilmiau a gefnogir gan strategaeth ffilmiau newydd FAN BFI.

Edrych ar ffilm yn ôl category

Porwch ein rhestr o ffilmiau archif Cymreig, Cymraeg ac archif Cymraeg yma, gyda manylion ar sut i archebu.

Gweler ein cynllun Gwnaethpwyd yng Nghymru i gael mwy o wybodaeth am gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer y teitlau hyn.


Dewiswch o

Bob blwyddyn, mae BFI FAN yn cefnogi pedwar datganiad newydd sy’n haeddu cael eu gweld ar y sgrin fawr.

Darganfyddwch y teitlau diweddaraf o bob cwr o’r byd, cyflwynwch ffilm i’w hystyried, neu ceisiwch gefnogaeth i’ch dangosiad:


 

Mewngofnodwch i wylio’r rhagddangosiadau diweddaraf o ffilmiau sydd i ddod.


Gall pob aelod o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI y DU gofrestru am gyfrif i gael mynediad at ragddangosiadau.
I gofrestru, anfonwch e-bost aton ni gan roi gwybod ym mha ranbarth rydych chi’n aelod.

^
CY