Mis Hanes Menywod: Dathlu Gwneuthurwyr Ffilm Benywaidd yng Nghymru

I ddathlu ''Mis Hanes Menywod'' mae tim Canolfan Ffilm Cymru yn edrych ymlaen i gyflwyno i chi #HereAreTheWomenWho

Drwy gydol mis Mawrth fe fyddwn yn rhyddhau cyfweliadau byr gyda'r rhai o'r menywod sydd yn ysgrifennu, cyfarwyddo ac yn adrodd straeon unigryw yng Nghymru. Fu ein tirwedd diwylliannol erioed mor gyfoethog Diolch i'r straeon gwirioneddol wreiddiol maen nhw wedi bod wrthi'n galed yn eu hadrodd.

Mae'r proffiliau hyn wedi'u casglu fel rhan o Gwnaethpwyd yng Nghymru - strategaeth Canolfan Ffilm Cymru sydd yn cefnogi arddangoswyr ac yn canolbwyntio ar amlygu ffilmiau - a gwneuthurwyr ffilmiau - gyda chysylltiadau Cymreig. Os hoffech wybod rhagpr am sut rydym yn cefnogi gwneuthurwyr ffilm a dosbarthwyr, cysylltwch gyda Radha, ein Swyddog Gwnaethpwyd yng Nghymru.

^
CY