Mis Hanes Menywod: Dathlu Gwneuthurwyr Ffilm Benywaidd yng Nghymru

I ddathlu ''Mis Hanes Menywod'’ the Film Hub Wales team are excited to bring you #HereAreTheWomenWho

Drwy gydol mis Mawrth fe fyddwn yn rhyddhau cyfweliadau byr gyda'r rhai o'r menywod sydd yn ysgrifennu, cyfarwyddo ac yn adrodd straeon unigryw yng Nghymru. Fu ein tirwedd diwylliannol erioed mor gyfoethog Diolch i'r straeon gwirioneddol wreiddiol maen nhw wedi bod wrthi'n galed yn eu hadrodd.

Mae'r proffiliau hyn wedi'u casglu fel rhan o Gwnaethpwyd yng Nghymru – a Film Hub Wales strategy that supports exhibitors and focuses on highlighting films and filmmakers with Welsh connections. Find out more about how we support filmmakers and distributors.

^
CY