200,000+ o docynnau sinema am ddim ar gael I garwyr ffilmiau'r penwythnos hwn

Mae’r Loteri Genedlaethol yn croesawu carwyr ffilmiau yn ôl gyda thocynnau am ddim i dros 500 o sinemâu led led y DU ar ddydd Sadwrn 19 a dydd Sul 20 Mehefin ar gyfer Penwythnos Sinemâu’r Loteri Genedlaethol 

Mae Edith Bowman, a’r cyfarwyddwyr, Dexter Fletcher a Prano Bailey-Bond yn rhannu eu cyffro am y gefnogaeth hon i’r sinema gan y gall unrhyw un sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol hawlio pâr o docynnau am ddim ar www.cinemaweekend.co.uk

Dydd Mercher 16 Mehefin 2021: Mae dros 200,000 o docynnau sinema am ddim ar gael i garwyr ffilmiau’r penwythnos nesaf (Dydd Sadwrn 19 a Dydd Sul 20 Mehefin), fel diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am eu cyfraniad allweddol i ffilm.  

Cynhelir Wythnos Sinemâu’r Loteri Genedlaethol, mewn partneriaeth â Sefydliad Ffilm Prydain (BFI), mewn mwy na 500 o safleoedd sinema led led y DU, gan gynnwys Cineworld, Odeon, Vue a chadwynni a sinemâu annibynnol eraill o Thurso i Penzance, ac o Goleraine i Gaerdydd. 

Gall chwaraewyr ddefnyddio unrhyw docyn Loteri Genedlaethol, gêm ennill ddi-oed neu gerdyn crafu a brynwyd ar-lein neu mewn siop adwerthu (mae Amodau a Thelerau yn gymwys) i hawlio pâr o docynnau am ddim i’w defnyddio mewn sinemâu sy’n cymryd rhan trwy edrych ar www.cinemaweekend.co.uk

Yn ystod Penwythnos Sinemâu’r Loteri Genedlaethol eleni, mae rhywbeth i bawb ei weld; o ffilmiau diweddar a gefnogir gan Sefydliad Ffilm Prydain (BFI) megis After Love gyda Joanna Scalan yn serennu ynddi, a The Reason I Jump, ffilm ddogfen sydd wedi ennill gwobr BIFA (Gwobrau Ffilmiau Annibynnol Prydain), hyd at ffilmiau poblogaidd sy’n gwerthu llawer o docynnau megis y ffilm gerddorol In the Height, Cruella gan Disney a’r ffilm arswyd A Quiet Place Part II, ynghyd â drama The Father sydd wedi ennill BAFTA ac Oscar® gyda Sir Anthony Hopkins yn serennu ynddi.

Dywedodd Edith Bowman, darlledwraig a llefarydd ar gyfer yr ymgyrch:

Fel rhywun sy’n caru’r profiad o wylio ffilmiau gyda phobl eraill, rwyf wedi colli mynd i’r sinema yn aruthrol dros y flwyddyn ddiwethaf. Unwaith y bydd y goleuadau’n cael eu diffodd a’r ffilm yn dechrau chwarae ar y sgrîn fawr, mae popeth arall yn pylu ac rydych yn cael eu trochi o fewn byd prydferth y stori benodol honno, gweledigaeth gwneuthurwr y ffilm, y cymeriadau, y gerddoriaeth – dihangfa yn ei ffurf buraf yw’r profiad cymunedol yma ac mae’n ennyn sgyrsiau mor wych. Rwyf mor gyffrous am y fenter anhygoel hon gan y Loteri Genedlaethol a’r BFI, ac rwyf wir yn gobeithio y bydd cefnogwyr ffilmiau led led y DU yn cofleidio’r cyfle gwych hwn i gefnogi eu sinema leol.

Mae Prano-Bailey Bond, y cyfarwyddwr o Gymru wedi profi effaith y buddion a ddaw yn sgil arian y Loteri Genedlaethol ei hunan. Roedd Prano, sy’n cynhyrchu ffilmiau arswyd seicolegol, yn un o’r gwneuthurwyr ffilmiau oedd yn dod i’r amlwg ac a ddewiswyd i fod yn rhan o raglen datblygiad proffesiynol y BFI sy’n rhedeg ochr yn ochr â Gŵyl Ffilmiau Llundain y BFI yn 2017. Bydd ei ffilm nodwedd gyntaf, Censor, a gefnogwyd gan y BFI a Ffilm Cymru gan ddefnyddio cronfeydd oddi wrth y Loteri Genedlaethol yn y sinemâu yn ddiweddarach eleni. Dywedodd Prano: “Mae’r BFI wedi bod yn eithriadol o gefnogol ac ni fyddwn wedi gallu gwneud Censor heb eu cefnogaeth. Wedi gwylio gwneuthurwyr ffilmiau yr wyf yn eu hedmygu’n fawr yn dod i’r amlwg trwy’r BFI, megis Lynne Ramsay (y gyfarwyddwraig Albanaidd adnabyddus ar gyfer ffilmiau megis Morvern Callar a We Need to Talk About Kevin) a Sarah Gavron (cyfarwyddwraig Rocks sydd wedi ennill BAFTA yn ddiweddar), mae’n freuddwyd i gael y gefnogaeth hon ar gyfer fy ffilm nodwedd gyntaf. Diolch yn fawr i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol!”

“Mae’r BFI wedi bod yn eithriadol o gefnogol ac ni fyddwn wedi gallu gwneud Censor heb eu cefnogaeth. Wedi gwylio gwneuthurwyr ffilmiau yr wyf yn eu hedmygu’n fawr yn dod i’r amlwg trwy’r BFI, megis Lynne Ramsay (y gyfarwyddwraig Albanaidd adnabyddus ar gyfer ffilmiau megis Morvern Callar a We Need to Talk About Kevin) a Sarah Gavron (cyfarwyddwraig Rocks sydd wedi ennill BAFTA yn ddiweddar), mae’n freuddwyd i gael y gefnogaeth hon ar gyfer fy ffilm nodwedd gyntaf. Diolch yn fawr i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol!”

“Mae’r BFI wedi bod yn eithriadol o gefnogol ac ni fyddwn wedi gallu gwneud Censor heb eu cefnogaeth. Wedi gwylio gwneuthurwyr ffilmiau yr wyf yn eu hedmygu’n fawr yn dod i’r amlwg trwy’r BFI, megis Lynne Ramsay (y gyfarwyddwraig Albanaidd adnabyddus ar gyfer ffilmiau megis Morvern Callar a We Need to Talk About Kevin) a Sarah Gavron (cyfarwyddwraig Rocks sydd wedi ennill BAFTA yn ddiweddar), mae’n freuddwyd i gael y gefnogaeth hon ar gyfer fy ffilm nodwedd gyntaf. Diolch yn fawr i holl chwaraewyr y Loteri Genedlaethol!”

Dywedodd Ben Roberts, Prif Weithredwr o fewn BFI: “Diolch i haelioni chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydym yn gallu cefnogi gwneuthurwyr ffilmiau beiddgar, addysg a hyfforddiant ffilmiau, y sinemâu sy’n golygu cymaint i gymunedau lleol, ac yn galluogi cynulleidfaoedd y DU i weld amrywiaeth eang o ffilmiau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae cymaint ohonom wedi colli’r profiad cymunedol arbennig hwnnw o wylio ffilm ar y sgrîn fawr, felly pa ffordd well o ddweud “diolch i chi” nag ymweliad am ddim â’r sinema!”

Mae’r Loteri Genedlaethol wedi ariannu gwneud mwy na 600 o ffilmiau, gan gynnwys ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau ac sydd wedi bod yn llwyddiannus yn fasnachol ar draws y blynyddoedd megis Bend it Like Beckham, The King’s Speech ac yn fwyaf diweddar, Rocks, a enwebwyd saith gwaith am wobrau BAFTA. Gyda’i gilydd, mae’r ffilmiau a ariannwyd wedi ennill 15 Oscars®, 109 o wobrau BAFTA a 29 gwobr yng Ngŵyl Ffilmiau mawreddog Cannes.

The National Lottery has funded the making of more than 600 films, including award-winning and  commercial hits across the years such as Bend it Like Beckham, The King’s Speech and, more recently,  seven-time BAFTA nominee Rocks. The funded films combined have won 15 Oscars®, 109 BAFTAs and 29  awards at the prestigious Cannes Film Festival.  

O ganlyniad i’r arian a godwyd gan Y Loteri Genedlaethol ar gyfer achosion da, mae’r BFI yn buddsoddi dros £50 miliwn y flwyddyn i ddatblygu a chefnogi gwneuthurwyr ffilmiau a ffilmiau sy’n tarddu o’r DU, gan gyfoethogi’r diwylliant ffilmiau annibynnol gyda’u lleisiau gwreiddiol.  

Mae Penwythnos Sinemâu’r Loteri Genedlaethol yn rhan o gyfoeth o weithgareddau ym mis Mehefin i ddiolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol am gyfrannu dros £30 miliwn pob wythnos tuag at achosion da led led y DU. 

Rhaid i chwaraewyr holl gemau’r Loteri Genedlaethol fod yn 18 mlwydd oed neu hŷn.  

Participating cinemas in Wales: 

Maxime Y Coed Duon 

Odeon Pen-y-bont ar Ogwr 

Neuadd Gyhoeddus Brynaman

Canolfan Gelfyddydol y Chapter 

Odeon Caerdydd 

Showcase Caerdydd Nantgarw 

Vue Caerdydd 

Vue Caerfyrddin 

Vue Cwmbran 

Odeon Llanelli 

Vue Merthyr 

Reel Port Talbot 

Scala Cinema, Prestatyn 

Vue Rhyl 

Odeon Swansea 

Vue Swansea 

Odeon Wrecsam Eagles Meadow 

-ENDS 

Download the full press release

Nodiadau I'r Golygyddion

Mae lluniau, cyfweliadau ac astudiaethau achos o bobl a phrosiectau sydd wedi elwa o arian y Loteri Genedlaethol trwy’r BFI ar gael ar gais. 

Mae Penwythnos Sinemâu’r Loteri Genedlaethol yn estyniad ar ddau Ddiwrnod Sinema blaenorol (yn 2018 a 2019) a alluogodd chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i fynychu ffilmiau’n cael eu sgrinio am ddim. 

Yn ystod y pandemig COVID-19, mae’r BFI wedi darparu pecyn o fesurau gwerth dros £5m i gefnogi’r sector ffilmiau gan gynnwys: arian ar gyfer cynhyrchiadau yr oedd rhaid eu gohirio cyn eu cwblhau; cronfa gwydnwch ar gyfer gwyliau ac arddangosfeydd; cyfraniad tuag at y Gronfa Cymorth Brys COVID-19 ar gyfer gweithwyr llawrydd yn y diwydiant Ffilm a Theledu; cronfa cefnogi cwmnïau adwerthu; a hyblygrwydd ariannu i'w bartneriaid a phrosiectau. Roedd y BFI hefyd wedi gweinyddu'r Gronfa Adferiad Diwylliannol ar gyfer Sinemâu Annibynnol yn Lloegr fel rhan o becyn adferiad £1.57 biliwn y Llywodraeth ar gyfer sefydliadau celfyddydol a diwylliannol.

Ynglŷn â Camelot  

 • Ar gyfartaledd, mae’r Loteri Genedlaethol yn cynhyrchu dros £30 miliwn pob wythnos ar gyfer prosiectau a ariennir gan y Loteri Genedlaethol. Hyd yn hyn, mae £43 biliwn wedi cael ei godi ac mae mwy na 635,000 o grantiau wedi cael eu cyflwyno ar draws y DU – mwy na 225 o grantiau loteri ym mhob rhanbarth cod post yn y DU.
 • On average, The National Lottery generates over £30 million each week for National Lottery funded projects. To date, £43 billion has now been raised and more than 635,000 individual grants have been made across the UK – more than 225 lottery grants in every UK postcode district.
 • Mae’r Loteri Genedlaethol wedi gwobrwyo £80 biliwn mewn gwobrau hyd yn hyn ac wedi creu mwy na 6,100 o filiwnyddion neu filiwnyddion lluosog ers ei lansio yn 1994. millionaires or multi-millionaires since its launch in 1994.
 • Am wybodaeth bellach ar Camelot, Y Loteri Genedlaethol a’i gemau, edrychwch ar: www.camelotgroup.co.uk ac www.national-lottery.co.uk
 • Rhaid i chwaraewyr holl gemau’r Loteri Genedlaethol fod yn 18 mlwydd oed neu hŷn.

Am BFI 

Rydym yn elusen ddiwylliannol, yn ddosbarthwr i’r Loteri Genedlaethol, ac yn sefydliad arweiniol y DU ar gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol.  

Ein cenhadaeth yw: 

 • Cefnogi creadigrwydd a mynd ati’n weithgar i chwilio am ein cenhedlaeth nesaf o storïwyr yn y DU. ● Tyfu/meithrin a gofalu am Archif Genedlaethol y BFI, sef yr archif ffilmiau a theledu fwyaf yn y byd ● Cynnig yr ystod ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol y DU ac yn rhyngwladol trwy ein rhaglenni a’n gwyliau – cyflwynir ar-lein ac mewn lleoliadau. 
 • Defnyddio ein gwybodaeth i addysgu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd ● Gweithio gyda’r Llywodraeth a’r diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrîn yn y DU 

Wedi’i sefydlu ym 1933, mae BFI yn elusen gofrestredig wedi’i llywodraethu gan Siarter Brenhinol.  

Caiff Bwrdd Llywodraethwyr y BFI ei gadeirio gan Tim Richards. 

Supported by National Lottery funding, the BFI Film Audience Network (FAN), is central to the BFI’s aim  to ensure the greatest choice of film is available for everyone. Established in 2012 to build wider and more  diverse UK cinema audiences for British and international film, FAN is a unique, UK-wide collaboration  made up of eight Hubs managed by leading film organisations and venues strategically placed around the  country. FAN also supports talent development with BFI NETWORK Talent Executives in each of the  English Hubs, with a mission to discover and support talented writers, directors and producers at the start  of their careers. 

Canolfannau Ffilm FAN BFI ydy:  

 • Arweinir Film Hub Midlands gan Broadway, Nottingham gan weithio mewn partneriaeth gyda Flatpack a leolir ym Mirmingham  
 • Arweinir Film Hub North ar y cyd gan Showroom Workstation, Sheffield a HOME Manceinion 
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol  
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste  
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre  
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast  
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd  
 • Film Hub London dan arweiniad Film London  

The BFI Audience Fund invests £5.6m of National Lottery funding each year to expand access and  encourage greater enjoyment of cinema by connecting audiences with great films – in venues, at events  and online. We do this by supporting: 

 • leading exhibition organisations, including film festivals, to deliver culturally rich and nationally  significant programmes and events on a year round basis 
 • prosiectau sy’n helpu arddangoswyr a dosbarthwyr i gyflwyno’r gorau o sinema’r DU a sinema ryngwladol i gynulleidfaoedd ar draws y DU trwy ddigwyddiadau, dosbarthu ffilmiau a ryddheir, cynigion dosbarthu aml-lwyfan, rhaglenni ffilm teithiol a mwy 
 • mentrau sy’n mynd i’r afael â thangynrychiolaeth ac sy’n ddyfeisgar o ran datblygu cynulleidfaoedd bfi.org.uk/audience-fund 

Mae ffilmiau diweddar a gefnogwyd yn cynnwys Rocks a enwebwyd saith gwaith am wobrau BAFTA ac a gyfarwyddwyd gan Sarah Gavron, Ammonite gan Francis Lee gyda Kate Winslet a Sairse Ronan yn serennu, a Saint Maud a gyfarwyddwyd gan Rose Glass gydag ymddangosiad gan Morfydd Clark, a enwebwyd am wobr Seren sy’n dod i’r Amlwg EE BAFTA. Mae ffilmiau sydd i ddod yn cynnwys After Love, ffilm gyntaf Aleem Khan ac ail ffilm Harry MacQueen, sef Supernova, gyda Colin Firth a Stanley Tucci yn serennu, ac mae ffilmiau sy’n cael eu paratoi, eu cynhyrchu neu mewn ôl-gynhyrchiant ar hyn o bryd yn cynnwys Ear for Eye, yr ail ffilm nodwedd gan Debbie Tucker Green, y gyfarwyddwraig sydd wedi ennill BAFTA. Mae The Souvenir: Part II, gan Joanna Hogg, sef y dilyniant i’r ffilm a ryddhawyd yn 2019 ac a enwebwyd am BAFTA

Recent features supported include seven-time BAFTA nominee Rocks directed by Sarah Gavron,  Ammonite by Francis Lee starring Kate Winslet and Saoirse Ronan, and Saint Maud directed by Rose Glass  featuring EE BAFTA Rising Star nominee Morfydd Clark. Upcoming titles include Aleem Khan’s feature  debut After Love and Harry MacQueen’s second feature Supernova,starring Colin Firth and Stanley Tucci,  with films currently in prep, production or post such as ear for eye, the second feature from BAFTA winning director debbie tucker green. Joanna Hogg’s The Souvenir: Part II, her follow up to 2019’s BIFA 

yn cael ei sgrinio yn ystod y Pythefnos Cyfarwyddwyr yng Nghannes eleni, ochr yn ochr ag Ali&Ava, a gyfarwyddwyd gan Clio Barnard. Hefyd yng Nghannes yn 2021 mae Mothering Sunday, a gyfarwyddwyd gan Eva Husson.

^
CY