UK Cinemas build T.L.C for Trans-Led Stories on Screen

The Making of Pinochio © Alchemy Film & Arts
August 2022


A new series of events and podcasts from Inclusive Cinema called ‘T.L.C’ (Tender Loving Care for Trans-Led/Trans-Loved Cinema) are coming to UK screens.

From Orkney to London, cinemas, festivals and independent exhibitors will present film screenings, Q&As and panels on diverse topics related to trans visibility in cinema, thanks to support from the BFI Film Audience Network (BFI FAN) awarding National Lottery funding. These events will also be recorded live and made into podcasts.

T.L.C, supported by delivery partner, writer and activist So Mayer, aims to help address the historic imbalance of trans representation on screen. The events will be run by Milo Clenshaw, Alchemy Film & Arts (Hawick, Scotland), Lillian Crawford, Freelance Writer & Researcher (Manchester, England), Beatrice Copland, The Phoenix Cinema (Orkney, Scotland), Rebecca del Tufo, The Lexi Cinema (London, England) with additional podcast elements from Trans+ On Screen. Full events listings can be found on Inclusivecinema.org yma.

Megan Mitchell, Inclusive Cinema Project Manager for BFI FAN explains:

‘There is ongoing underrepresentation of trans voices on-screen and by supporting trans led and trans focused projects like T.L.C, Inclusive Cinema hopes to help address this and inspire other film exhibitors to undertake similar events. Those who will be running events under the T.L.C banner have all come to the project with their own unique insights into what is lacking when it comes to trans voices within cinema, reflecting the diversity of lived experiences of trans people. T.L.C is also for audiences, we want trans audiences to feel safe within cinema settings and be able to recognise their own experiences in what is being programmed and what ends up on screen.’

The BFI FAN in a UK-wide network made up of national and regional Hubs which seek to ensure the greatest choice of cinema is available to everyone across the UK. Inclusive Cinema is part of BFI FAN and coordinated by Film Hub Wales.

Caiff dros £30M ei godi bob wythnos i achosion da ar draws y DU gan y Loteri Cenedlaethol.

Darllenwch y datganiad i’r wasg llawn yma.


-Ends-

Am Canolfan Ffilm Cymru:
Mae Canolfan Ffilm Cymru (CFfC) yn dathlu sinema. Rydym yn cefnogi cyrff sy’n dangos ffilmiau – o wyliau ffilmiau i gymdeithasau a chanolfannau celfyddydau cymysg. Wrth gyd-weithio gyda dros 315 o arddangoswyr ein nod ydy cyflwyno’r ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol gorau i gynulleidfaoedd ar draws Cymru a’r DU. Ers sefydlu Canolfan Ffilm Cymru yn 2013 rydym wedi cefnogi dros 250 o brosiectau sinema cyffrous gan gyrraedd dros 480,000 o aelodau cynulleidfa.

We’re part of a UK wide network of eight hubs funded by the British Film Institute (BFI) which form the Film Audience Network (FAN), with Chapter appointed as the ‘Film Hub Lead Organisation’ (FHLO) in Wales.

Rydyn ni hefyd yn falch o arwain ar strategaeth sinema cynhwysol DU ar ran FAN BFI.

Am Sinema Cynhwysol
Inclusive Cinema is a UK-wide project from the BFI Film Audience Network (FAN). It supports film exhibitors by countering cultural, systemic and physical barriers, with the aim of enabling everyone to participate in cinema. Exhibitors can access training, events and hundreds of resources on inclusivecinema.org – including a guide to dismantling structural inequality.

Led by Film Hub Wales on behalf of BFI FAN, the project champions the network’s aims to bring British, international and independent film to audiences, working towards the BFI Diversity Standards.

Am Rhwydwaith Cynulleidfa Ffilm BFI
Gyda chefnogaeth cyllid y Loteri Cenedlaethol, mae FAN BFI yn ganolog i nod y BFI o sicrhau bod y dewis mwyaf o ffilm ar gael i bawb. Wedi’i sefydlu yn 2012 i adeiladu cynulleidfaoedd sinema DU ehangach a mwy amrywiol i ffilmiau Prydeinig a rhyngwladol, mae FAN yn gydweithrediad DU gyfan, unigryw sydd yn cynnwys wyth o ganolfannau a reolir gan gyrff a lleoliadau ffilm amlwg wedi’u lleoli’n strategol o amgylch y wlad. Mae FAN hefyd yn cefnogi datblygiad talent gyda Swyddogion Talent Rhwydwaith BFI ym mhob un o’r canolfannau yn Lloegr, gyda chenhadaeth o ddarganfod a chefnogi.awduron, cyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr talentog ar ddechrau eu gyrfaoedd.

Canolfannau Ffilm FAN BFI:

 • Film Hub Midlands dan arweiniad Broadway, Nottingham mewn partneriaeth gyda Flatpack o Brimingham
 • Film Hub North dan gyd arweinyddiaeth Showroom Workstation, Sheffield, a HOME Manchester
 • Film Hub South East dan arwieniad y Swyddfa Sinema Annibynnol
 • Film Hub South West dan arweiniad Watershed ym Mryste
 • Film Hub Scotland dan arweiniad Glasgow Film Theatre
 • Film Hub Northern Ireland dan arweiniad Queen’s University Belfast
 • Canolfan Ffilm Cymru dan arweiniad Chapter yng Nghaerdydd
 • Film Hub London dan arweiniad Film London

Am BFI
Rydym yn elusen diwylliannol, dosbarthydd y Loteri Cenedlaethol a chorff arweiniol y DU ar gyfer ffilm a’r ddelwedd symudol. Ein cenhadaeth ydy:

 • Cefnogi creadigrwydd a chwilio am y genhedlaeth nesaf o adroddwyr stori yn y DU
 • Tyfu a gofalu am Archif Cenedlaethol BFI, yr archif ffilm a theledu mwyaf yn y byd
 • Cynnig yr amrediad ehangaf o ddiwylliant delweddau symudol DU a rhyngwladol drwy ein rhaglenni a’n gwyliau – ar-lein ac mewn lleoliadau
 • Defnyddio ei gwybodaeth i addygsu a dyfnhau gwerthfawrogiad a dealltwriaeth y cyhoedd
 • Gweithio gyda’r Llywodraeth a diwydiant i sicrhau twf parhaus diwydiannau sgrin y DU

Founded in 1933, the BFI is a registered charity governed by Royal Charter. The BFI Board of Governors is chaired by Tim Richards.

Am Chapter
Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf a mwyaf deinamig Ewrop gyda sinemau, theatrau, gofod arddangos, stiwdios a chaffi, bariau arobryn, dros 60 o ofod gweithio diwylliannol a rhagor.

Mae gan Chapter enw da rhyngwladol am ragoriaeth, arloesi a chydweithredu. Mae’n cynnig rhaglen newidiol barhaus o’r perfformiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gorau o Gymru ac o amgylch y byd.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda:

^
CY