Ffilmiau Gwyrdd ar y Sgrin Fawr: Rhaglennu ar gyfer ein Planed

© Fire of Love (Dogwoof), Eyes of the Orangutan (Borneo Orangutan Survival) To The End (Journeyman Pictures), Deep Sea (Fortissimo Films), Luzzo (Peccadillo Pictures) Maxima (Stand with Maxima), Fashion Reimagined (Met Films)
Mae’r amrywiaeth o fywyd ar ein planed, o ficrobau i lewod, planhigion i bobl, yn helaeth, ac mae’r cyfan mewn perygl.

Yr argyfwng hinsawdd yw prif fater ein hoes. Sut allwn ni ddechrau gwneud gwahaniaeth?

Mae ffilm yn arf bwerus sy’n ein caniatáu ni i gyfathrebu ac ysgogi pobl i weithredu. Mae sinema yn cynnig cyfle i ni gysylltu â phobl, lleoedd a bywyd gwyllt ar draws y byd naturiol.

Gyda chynaliadwyedd amgylcheddol hefyd yn un o feini prawf ein cyllid BFI FAN, rydyn ni wedi dod â detholiad o ffilmiau at ei gilydd sy’n edrych ar themâu megis ffermio cynaliadwy ac antur ôl-apocalyptaidd, wedi’i gynllunio i gefnogi rhaglennu. Detholiad yn unig sydd yn y pecyn hwn.

This pack includes just a selection, find a detailed list of over 280 titles below.

Gweler isod neu lawrlwythwch yma.

 

 

Our thanks to curator, Rachel Pronger for her contributions to the development of this programme:

Rhestr o ffilmiau sy’n ymwneud â’r amgylchfyd

^
CY