Galwad Canolfan Ffilm Cymru am Aelodau Cynghorol 2022

Mae Canolfan Ffilm Cymru yn chwilio am unigolion profiadol sydd yn gallu cyflwyno sgiliau newydd i’n grŵp cynghorol presennol, i’n cefnogi drwy gamau cynllunio yn y dyfodol. Byddem yn croesawu unigolion ac/neu gynrychiolwyr o gyrff ar draws Cymru neu tu hwnt, lle mae gan yr unigolyn brofiad o ddiwylliant Cymreig. 

Fe fydd y grŵp yn cynrychioli buddiannau aelodau rhanbarth y Ganolfan, yn gweithio gyda tîm rheoli’r Ganolfan i lywio strategaeth yn y dyfodol a gweithredu fel eiriolydd i Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) BFI. 

Disgwylir i aelodau fynychu pedwar cyfarfod y flwyddyn (un bob chwarter). Gall y tîm ofyn am gyfarfodydd is-grŵp lle mae amgylchiadau yn galw am hynny.

Blaenoriaethau allweddol i Ganolfan Ffilm Cymru: 

Sut i wneud cais

Gellir gwahodd ymgeiswyr i gyfarfod ar ôl cyflwyno'r Datganiad o Ddiddordeb.

Er gwybodaeth, mae ein haelodau cynghorol cyfredol i’w gweld ar ein gwefan here.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn cyflwyno cais, cysylltwch gyda Rheolwraig Strategaeth y GanolfanHana Lewis ar hana@filmhubwales.org neu 02920 353740.

Mae'r ffurflennu yma wedi cael eu gwneud yn fwy ar gyfer hygyrchedd.

Read more about our current advisory board members here.

^
CY