Parc & Dare Theatre

Film Hub Wales Non-Member

This inspiring building dominates the skyline of Treorchy. Its programme of events includes music, comedy, drama and community events. Digital 3D cinema screenings are also an essential part of the programme.

Mae’r adeilad nodegdig hwn yn sefyll uwchlaw gorwel Treorci. Mae ei raglen o achlysuron yn cynnwys cerddoriaeth, comedi, drama ac achysuron cymunedol. Mae ffilmiiau’r sinema 3D ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o’r rhaglen.

Gwefan

^
CY