Ymateb arddangoswyr sinema Cymreig i’r Contract Diwylliannol

73 Degrees © Geraint Perry
Sut gall sinemâu, gwyliau, canolfannau celf cymysg ac arddangoswyr nad ydynt yn arddangoswyr theatraidd weithio gyda chymunedau i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n decach?

Gyda chefnogaeth gan Gynghrair Diwylliant Cymru, fe archwilion ni eu syniadau nhw ynghylch creu ‘Contract Diwylliannol’. Bydd sefydliadau celfyddydol sy’n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru neu gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn ymrwymo i gontract diwylliannol, gyda’r nod o chwildroi’r celfyddydau a diwylliant yng Nghymru.

Fe fydd y crynodeb gweledol yn rhoi blas i chi o’r canfyddiadau. Darllenwch yr adroddiad os gwelwch yn dda ar gyfer manylion llawnach.

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma.

Responses from Welsh Cinema Exhibition

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma.

^
CY