Ymateb arddangoswyr sinema Cymreig i’r Contract Diwylliannol

73 Degrees © Geraint Perry
Sut gall sinemâu, gwyliau, canolfannau celf cymysg ac arddangoswyr nad ydynt yn arddangoswyr theatraidd weithio gyda chymunedau i wneud y celfyddydau yng Nghymru’n decach?

Gyda chefnogaeth gan Gynghrair Diwylliant Cymru, we explored their ideas around the creation of a ‘Cultural Contract’. Arts organisations in receipt of funding from Welsh Government or Arts Council of Wales will commit to a cultural contract, with the aim of revolutionising the arts and culture in Wales.

Fe fydd y crynodeb gweledol yn rhoi blas i chi o’r canfyddiadau. Darllenwch yr adroddiad os gwelwch yn dda ar gyfer manylion llawnach.

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma.

Responses from Welsh Cinema Exhibition

Gweler isod neu lawrlwythwch y PDF yma.

^
CY