Sinemau Cymunedol Gwledig

© Jon Pountney / Llancarfan Community Cinema

Bob blwyddyn mae Canolfan Ffilm Cymru yn uno gyda Flicks in the Sticks a Moviola i ddod â sinemau cymunedol gwledig Cymru at ei gilydd am ddigwyddiad hyfforddiant undydd a rhwydweithio yn ystod Gŵyl Ffilm Borderlines.

Cynhaliwyd y digwyddiad cyntaf ar Mawrth 13 2016 yn Neuadd y Plwyf, Gelli Gandryll, ynghyd â Sinema i Bawb.

Roedd y sesiynau’n cynnwys:

  • Cael y gorau allan o’ch offer sain ac acwstig (her gyffredin i arddangoswyr cymunedol a chymdeithasau ffilm) a chynghorion ar daflunio.
  • Beth sydd yn cyfrif fwyaf i arddangoswyr ffilm gwledig yng Nghymru? Rhwydweithio a thrafod. Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Cynhaliwyd yr ail ddigwyddiad ar 26 Chwefror 2017 yn Bookshop Sinema Richard Booth yn Gelli Gandryll.

Roedd y sesiynau’n cynnwys:

  • Marchnata arloesol gyda Rachael Castell
  • Cyfryngau Cymdeithasol yn y Gymru Wledig gydag Off y Grid
  • Ymgysylltu gyda’r sector gwirfoddol a chynulleidfaoedd ifanc gyda WCVA
  • Sinema Cymunedol a Chymdeithas Ffilm – dal i fyny

Dysgwch ragor yma.


Cynhaliwyd y trydydd digwyddiad ar 3 Mawrth 2018 yn Bookshop Sinema Richard Booth yn Gelli Gandryll.

Roedd y sesiynau’n cynnwys:

  • Panel rhaglenwyr ifanc a gweithwyr proffesiynol yn y sinema
  • Gweithdy rhyngweithiol cynulleidfa ifanc gan Media Active.
  • Sinema Cymunedol a Chymdeithas Ffim – dal i fyny dan gadeiryddiaeth Moviola

Dysgwch ragor yma.


Cynhaliwyd y pedwerydd digwyddiad yn Sinema Cymunedol Knighton.
Roedd y sesiynau’n cynnwys:

Os oes pynciau yr hoffech eu harchwilio mewn sesiynau yn y dyfodol, cysylltwch gyda ni os gwelwch yn dda yma.
We hope to organise another event soon, keep an eye out in our newsletters and social media channels.
^
CY